<<<<<..... ลักษณะอากาศทั่วไป วันนี้ ( 01 เมษายน 2567 ) เวลา 06.00 น. วันนี้ถึง 06.00 น.ของวันพรุ่งนี้ ภาคเหนือ....อากาศร้อนถึงร้อนจัดโดยทั่วไปกับมีฟ้าหลัวในตอนกลางวัน อุณหภูมิต่ำสุด 20-27 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 39-42 องศาเซลเซียส ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 5-15 กม./ชม. กมล เครือนิล ทีมข่าว "ที่นี่....เชียงใหม่" สำนักข่าว เชียงใหม่ อัปเดตนิวส์ รายงาน. แหล่งที่มาของข้อมูล : กรมอุตุนิยมวิทยา - https://www.tmd.go.th/thailand.php .....................................................>>>>

13 พ.ค. 2561

ดอยสุเทพ-ปุย จัดระเบียบประเพณีเตียวขึ้นดอย61ดอยสุเทพ-ปุย จัดระเบียบประเพณีเตียวขึ้นดอยโรงทานให้ลงทะเบียนเพื่อลดขยะตกค้าง หัวหน้าอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย จัดระเบียบของผู้มาทำโรงทานแจกอาหารและน้ำดื่มแก่ผู้เดินขึ้นดอยสุเทพให้มาลงทะเบียน พร้อมรับอาสาสมัครช่วยเหลือผ่านทางไลน์  ID: wimolshaya   ในงานไหว้สาป๋าระมีพระบรมธาตุดอยสุเทพ ถวายน้ำสรงพระราชทานสืบสาน ประเพณีเตียวขึ้นดอย วันวิสาขบูชา ที่ 28 พฤษภาคม 2561

นายกริชสยาม คงสตรี หัวหน้าอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ เผยว่าในปีนี้ได้จัดทำวีทีอาร์ พร้อมประชาสัมพันธ์ผ่านทางเพจ อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย สำหรับผู้ที่จะมาทำโรงทานในงานประเพณีเตียวขึ้นดอย 2561 ต้องลงทะเบียนกับอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ - ปุยเท่านั้น ผู้ที่ไม่ได้ลงทะเบียนโรงทานปีนี้ จะไม่ได้รับอนุญาตให้ขึ้นดอยสุเทพ และ ปีนี้ที่ประชุมมีมติห้ามไม่ให้มีการขายของเราจะพลักดัน ให้มีการลดขยะจากต้นทาง "เติมน้ำเตียวดอย" สำหรับโรงทานที่จะบริจาคน้ำในโรงทาน ปีนี้ขอความร่วมมือเปลี่ยนมาบริจาค "กระติกน้ำมีหูหิ้ว" ที่สามารถให้พุทธศาสนิกชนผู้มาแสวงบุญ ได้ใช้ในการเติมน้ำ แทนการแจกน้ำดื่มเป็นขวด และตั้งจุดบริการเติมน้ำแทนการแจกน้ำขวดแทนขอเรียนเชิญผู้ที่ลงทะเบียนโรงทานแล้ว ร่วมประชุมเพื่อหารือในการทำโรงทานปลอดขยะปีนี้ ในวันที่ 24 พฤษภาคม 2561 เวลา 14:00 น. ณ ด่านตรวจห้วยแก้ว อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ - ปุย ข้อปฏิบัติในการทำโรงทาน
1. ไม่จำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และของมึนเมาทุกชนิด
2. ไม่ใช้ภาชนะโฟมบรรจุอาหารสำหรับแจกจ่าย และ/หรือ จำหน่ายแก่ประชาชนโดยเด็ดขาด
3. งดใช้บรรจุภัณฑ์น้ำประเภทแก้วพลาสติกบางและหลอด ใช้เฉพาะบรรจุภัณฑ์ประเภทที่สามารถรีไซเคิลได้เท่านั้น
4. เมื่อเสร็จสิ้นการดำเนินการแล้ว จะต้องเก็บกวาดพื้นที่บริเวณโดยรอบให้สะอาดเรียบร้อย 
และให้อยู่สภาพเดิม
5. งดนำอาหารที่มีน้ำเป็นส่วนประกอบหลักเข้าพื้นที่อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย ในงานไหว้สาป๋าระมีพระบรมธาตุดอยสุเทพ ถวายน้ำสรงพระราชทานสืบสานประเพณีเตียวขึ้นดอย วันวิสาขบูชา ที่ 28 พฤษภาคม 2561
หากไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขข้างต้น อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุยพิจารณาไม่อนุญาตให้ดำเนินการในโอกาสต่อไป จุดรับลงทะเบียนโรงทานคือ ด่านตรวจห้วยแก้ว เลยอนุสาวรีย์ครูบาศรีวิชัยไป 200 เมตร อยู่ซ้ายมือ- เรารับอาสาสมัคร ที่จะมาช่วยงานหลายหน้าที่ โดยลงทะเบียนได้ที่  Line ID: wimolshaya มาช่วยกันทำให้เส้นทางบุญ ปลอดขยะ 
อย่างไรก็ตามปัญหาขยะในปีที่แล้ว พร้อมนำเสนอสถิติรอบด้านที่บางข้อมูลเพิ่งมีการเริ่มเก็บ ทำให้เราได้ข้อมูลเชิงลึกหลายๆอย่าง โดยเฉพะาปริมาณโรงทาน อาหาร และน้ำดื่มที่มากเกินความจำเป็นของ นักแสวงบุญ ทำให้เกิดปัญหาขยะล้นดอยเพียงชั่วข้ามคืน แม้ว่าการจัดเก็บจะทำได้รวดเร็วและมีประสิทธิภาพสูงมาก แต่ปริมาณขยะ 27 ตัน ในหนึ่งคืน บนพื้นที่ป่าอนุรักษ์ ไม่น่าจะส่งผลดีทางระบบนิเวศและสิ่งแวดล้อมปีนี้ ทางอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ - ปุย และภาคีเครือข่ายร่วมกันวางแผนการทำงานเชิงรุก และเราพยามจะผลักดัน "ดอยสุเทพโมเดล" เป็นการจัดการขยะจากต้นทางอย่างมีส่วนร่วม มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเรา
หมายเหตุคลิปภาพ จากเพจ อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น