<<<<<..... ลักษณะอากาศทั่วไป วันนี้ ( 01 เมษายน 2567 ) เวลา 06.00 น. วันนี้ถึง 06.00 น.ของวันพรุ่งนี้ ภาคเหนือ....อากาศร้อนถึงร้อนจัดโดยทั่วไปกับมีฟ้าหลัวในตอนกลางวัน อุณหภูมิต่ำสุด 20-27 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 39-42 องศาเซลเซียส ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 5-15 กม./ชม. กมล เครือนิล ทีมข่าว "ที่นี่....เชียงใหม่" สำนักข่าว เชียงใหม่ อัปเดตนิวส์ รายงาน. แหล่งที่มาของข้อมูล : กรมอุตุนิยมวิทยา - https://www.tmd.go.th/thailand.php .....................................................>>>>

26 ก.ค. 2558

เปิดตัวหนังสือ “นครเชียงตุง” หนังสือล้ำค่าทางประวัติศาสตร์โดยอ.ไพศาล จั่วทอง


หนังสือ “นครเชียงตุง” ของสำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประพันธ์โดยอาจารย์ไพศาล จั่วทอง อาจารย์ประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นการบันทึกเรื่องราวที่มีคุณค่ายิ่ง ผ่านถ้อยคำที่เรียงร้อยจากการเข้าพบเจ้านางสุคันธา ราชธิดาเจ้าฟ้าหลวงนครเชียงตุง เมื่อ พ.ศ. ๒๕๓๘ ซึ่งขณะนั้นเจ้านางสุคันธา มีอายุ ๘๕ ปี ทุกเรื่องราวและภาพประวัติศาสตร์อันล้ำค่าของนครเชียงตุงได้เก็บรักษาไว้ในหนังสือเล่มนี้

เมื่อวันที่ ๒๔ กรกฎาคมที่ผ่านมา ณ หอนิทรรศการศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์เกษม วัฒนชัย องคมนตรี และนายกสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานในงานเปิดตัวหนังสือ “นครเชียงตุง” ของสำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ งานประพันธ์ของอาจารย์ไพศาล จั่วทอง โดยได้รับเกิยรติจากท่านผู้หญิงอิศรา บุรณศิริ ท่านผู้หญิงพึงใจ สินธวานนท์ ท่านพิษณุ สุวรรณชต เอกอัคราชทูตไทย ประจำกรุงย่างกุ้ง และภริยา ตลอดถึงข้าราชการ คณาจารย์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มาร่วมในการเปิดตัวหนังสือเล่มนี้
งานเขียน นครเชียงตุง ของอาจารย์ไพศาล เป็นการเรียบเรียงเรื่องราวพร้อมภาพถ่ายในสมัยที่เชียงตุงยังมีผู้ปกครองเป็นเจ้าพ่อหลวง และอยู่ใต้การปกครองของอังกฤษ ประมาณร้อยกว่าปีมาแล้ว โดยถ่ายทอดจากคำบอกเล่าอันเป็นประสบการณ์จริงของผู้ ทำให้ผู้อ่านได้เรียนรู้ลักษณะการปกครอง ขนบธรรมเนียม วิถีชีวิต ศิลปวัฒนธรรม ตลอดจนความสัมพันธ์เชื่อมโยงระหว่างเผ่าไทต่าง ๆ ที่อยู่ใกล้เคียง และมีส่วนเชื่อมโยงกับดินแดนไทยเราในสมัยนั้นด้วย
อนึ่ง รายได้ทั้งหมดโดยไม่หักค่าใช้จ่ายการจัดทำหนังสือเล่มนี้ จะนำสมทบทุนมูลนิธิสายใจไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ 

ทีมข่าว "ที่นี่....เชียงใหม่" สำนักข่าว เชียงใหม่อัปเดตนิวส์ รายงาน
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น