<<<<<..... ลักษณะอากาศทั่วไป วันนี้ ( 01 เมษายน 2567 ) เวลา 06.00 น. วันนี้ถึง 06.00 น.ของวันพรุ่งนี้ ภาคเหนือ....อากาศร้อนถึงร้อนจัดโดยทั่วไปกับมีฟ้าหลัวในตอนกลางวัน อุณหภูมิต่ำสุด 20-27 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 39-42 องศาเซลเซียส ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 5-15 กม./ชม. กมล เครือนิล ทีมข่าว "ที่นี่....เชียงใหม่" สำนักข่าว เชียงใหม่ อัปเดตนิวส์ รายงาน. แหล่งที่มาของข้อมูล : กรมอุตุนิยมวิทยา - https://www.tmd.go.th/thailand.php .....................................................>>>>

26 พ.ย. 2557

สมเด็จพระเทพฯให้ผู้แทนพระองค์ มอบสิ่งของพระราชทาน อำเภออมก๋อย


สมเด็จพระเทพพระรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ผู้แทนพระองค์ มอบสิ่งของพระราชทานและสำรวจพื้นที่ให้ความช่วยเหลือแก่ราษฎรที่ประสบภัยหนาวในพื้นที่ตำบลสบโขง อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ วันที่ 23 พฤศจิกายน 2557


 เมื่อเวลา 13.00 น. วันที่ 23 พฤศจิกายน 2557 ที่ตำบลสบโขง อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลเอกเจษฎา  ศรีสุภาพ รองสมุหราชองครักษ์ เป็นผู้แทนพระองค์นำสิ่งของพระราชทานไปมอบให้กับราษฎรที่ประสบภัยหนาวในพื้นที่ดังกล่าวโดยจุดแรกนำไปมอบให้กับราษฎรและนักเรียนที่โรงเรียนวาเมทะ หมู่ที่ 9 ตำบลสบโขง จำนวน 163 คน พร้อมสำรวจความต้องการความช่วยเหลือของราษฎรในพื้นที่ ซึ่งพบว่าราษฎรทั้งหมดเป็นชาวไทยภูเขาเผ่าปกาเกอญอ มีฐานะค่อนข้างยากจน ประกอบอาชีพเกษตรกรรมปลูกข้าวสำหรับเก็บไว้รับประทานเอง และส่วนหนึ่งจะประกอบอาชีพปลูกพืชไร่ อาทิ ถั่วเหลือง พริกกะเหรี่ยง มีรายได้เฉลี่ยครอบครัวละประมาณ 5 ถึง 6 พันบาท ซึ่งจากการสอบถามผู้ที่ปยู่ภายในพื้นที่ มีความต้องการให้หน่วยราชการที่เกี่ยวข้องเข้าพัฒนาส่งเสริมการปลูกพืชเศรษฐกิจที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ เพื่อยกระดับรายได้และคุณภาพชีวิต พัฒนาเส้นทางคมนาคมเพื่อใช้ในการขนส่งสินค้าทางการเกษตรออกมาจำหน่าย รวมทั้งนำราษฎรที่เจ็บป่วยออกมาส่งรักษาตัวในตัวอำเภออมก๋อยอย่างทันท่วงที จากนั้นผู้แทนพระองค์ เดินทางไปมอบสิ่งของพระราชทานแก่ราษฎรที่ประสบภัยหนาว ที่วัดเมโลเด และศูนย์การเรียนรู้ชุมชนชาวไทยภูเขาแม่ฟ้าหลวงบ้านแม่คอทะ รวมจำนวน 564 คน พร้อมทั้งได้จัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ให้การตรวจรักษาโรคทั่วไปแก่ราษฎร และตรวจรักษาราษฎรที่ประสบปัญหาด้านสายตา ซึ่งราษฎรที่ได้รับความช่วยเหลือทุกคนต่างซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น

ทีมข่าว "ที่นี่....เชียงใหม่"
กมล เครือนิล สำนักข่าว เชียงใหม่อัปเดตนิวส์ รายงาน
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น