<<<<<..... ลักษณะอากาศทั่วไป วันนี้ ( 01 เมษายน 2567 ) เวลา 06.00 น. วันนี้ถึง 06.00 น.ของวันพรุ่งนี้ ภาคเหนือ....อากาศร้อนถึงร้อนจัดโดยทั่วไปกับมีฟ้าหลัวในตอนกลางวัน อุณหภูมิต่ำสุด 20-27 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 39-42 องศาเซลเซียส ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 5-15 กม./ชม. กมล เครือนิล ทีมข่าว "ที่นี่....เชียงใหม่" สำนักข่าว เชียงใหม่ อัปเดตนิวส์ รายงาน. แหล่งที่มาของข้อมูล : กรมอุตุนิยมวิทยา - https://www.tmd.go.th/thailand.php .....................................................>>>>

11 ต.ค. 2566

CM-UPDATE NEWS : กองทัพภาคที่ 3 บูรณาการหน่วยทหารในทุกมิติ ขับเคลื่อนงานด้านการสกัดกั้นยาเสพติด พื้นที่ชายแดนภาคเหนือ ตามนโยบายของกองทัพบก และรัฐบาล

กองทัพภาคที่ 3 บูรณาการหน่วยทหารในทุกมิติ ขับเคลื่อนงานด้านการสกัดกั้นยาเสพติด พื้นที่ชายแดนภาคเหนือ ตามนโยบายของกองทัพบก และรัฐบาล

    ตามที่ พล.ท.ประสาน แสงศิริรักษ์ แม่ทัพภาคที่ 3  มอบหมายให้ พล.ท.นฤทธิ์  ถาวรวงษ์ แม่ทัพน้อยที่ 3 เป็น ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการปฏิบัติการแก้ไขปัญหายาเสพติดชายแดนภาคเหนือ  เพื่อดูแลการสกัดกั้นยาเสพติดในพื้นที่จังหวัดชายแดน นั้น

     ช่วงเช้าของวันที่ 11 ตุลาคม 2566  พล.ท.นฤทธิ์  ถาวรวงษ์ แม่ทัพน้อยที่ 3 /ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการปฏิบัติการแก้ไขปัญหายาเสพติดชายแดนภาคเหนือ ได้เชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการสกัดกั้นยาเสพติดในพืนที่ มาประชุม เพื่อประสานการปฏิบัติ ของหน่วยทหารในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคเหนือ  ที่ห้องประชุม ศูนย์อำนวยการปฏิบัติการ แก้ไขปัญหายาเสพติด ชายแดนภาคเหนือ  จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อเป็นการกำหนดกรอบแนวทางในการปฏิบัติงาน ให้มีความประสานสอดคล้อง  ทั้งงานด้านการข่าว งานด้านการป้องกัน ป้องปราม และการสกัดกั้น โดยมุ่งเน้นการ บูรณาการ ความร่วมมือกับทุกภาคส่วน  ในการปิดกั้นช่องทางการลำเลียงขบวนการค้ายาเสพติด ตั้งแต่แนวชายแดนลงมา เขื่อมโยงกองกำลังป้องกันชายแดน โดยเฉพาะกองกำลังผาเมือง เพื่อป้องกันไม่ให้กลุ่มขบวนการลักลอบลำเลียงยาเสพติด หลุดรอดเข้าสู่พื้นที่ตอนในของประเทศ  ทั้งนี้เป็นไปตาม นโยบายของกองทัพบก และรัฐบาล     

โดยครั้งนี้มีหน่วยกำลังป้องกันชายแดน และหน่วยงานด้านการข่าวเข้าร่วม
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น