<<<<<..... ลักษณะอากาศทั่วไป วันนี้ ( 01 เมษายน 2567 ) เวลา 06.00 น. วันนี้ถึง 06.00 น.ของวันพรุ่งนี้ ภาคเหนือ....อากาศร้อนถึงร้อนจัดโดยทั่วไปกับมีฟ้าหลัวในตอนกลางวัน อุณหภูมิต่ำสุด 20-27 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 39-42 องศาเซลเซียส ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 5-15 กม./ชม. กมล เครือนิล ทีมข่าว "ที่นี่....เชียงใหม่" สำนักข่าว เชียงใหม่ อัปเดตนิวส์ รายงาน. แหล่งที่มาของข้อมูล : กรมอุตุนิยมวิทยา - https://www.tmd.go.th/thailand.php .....................................................>>>>

25 ก.ค. 2566

CM-UPDATE NEWS : ตำรวจภูธรภาค 5 ร่วมกับ มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ จัดการฝึกอบรมหัวข้อ " การสร้าง Content รณรงค์ไม่เอาบุหรี่/บุหรี่ไฟฟ้า ในโลก Social ให้น่าสนใจ " ให้กับนักเรียน นักศึกษาในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่

 

CM-UPDATE NEWS : ตำรวจภูธรภาค 5 ร่วมกับ มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่  จัดการฝึกอบรมหัวข้อ " การสร้าง Content รณรงค์ไม่เอาบุหรี่/บุหรี่ไฟฟ้า ในโลก Social ให้น่าสนใจ " ให้กับนักเรียน นักศึกษาในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ณ ห้องประชุมอาคารสโมสรคุ้มแก้วขวัญดาว ตำรวจภูธรภาค 5 อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่  

.

วันอาทิตย์ที่ 23 กรกฎาคม 2566 เวลา 09.00 น. ถึง 12.00 น.ตำรวจภูธรภาค 5 ร่วมกับ มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่  ได้จัดการฝึกอบรมหัวข้อ " การสร้าง Content รณรงค์ไม่เอาบุหรี่/บุหรี่ไฟฟ้า ในโลก Social ให้น่าสนใจ " ให้กับนักเรียน นักศึกษาในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 170 คน โดยมีการบรรยายให้ความรู้ในหัวข้อ "กฎหมายเกี่ยวกับการควบคุมบุหรี่/บุหรี่ไฟฟ้า"โดย พ.ต.อ.สุนัน อันหนองปรง รอง ผบก.กค.ภ.5, การบรรยายหัวข้อ "ทำไมต้องรณรงค์ไม่เอาบุหรี่/บุหรี่ไฟฟ้า"โดย พ.ต.ท.หญิง สุธิดา สมิทธิไกร รอง ผกก.ฝอ.2 บก.อก.ภ.5

และการบรรยายให้ความรู้ในหัวข้อ "การสร้าง Content รณรงค์ไม่เอาบุหรี่/บุหรี่ไฟฟ้า บนโลก Social อย่างไรให้น่าสนใจ/ฝึกปฏิบัติ"โดย อาจารย์ชนัฐ เกิดประดับ ประธานกรรมการดำเนินการร้านสหกรณ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จำกัด และผู้เขียนหนังสือMarketing on TikTok ทั้งนี้เด็กๆผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้ร่วมกันส่งผลงานการสร้าง Content ไม่เอาบุหรี่/บุหรี่ไฟฟ้าในรูปแบบต่างๆ ได้แก่คลิปวิดีโอ ภาพวาด ภาพถ่าย เป็นต้น เพื่อร่วมรณรงค์ให้ผู้ที่สูบบุหรี่เลิกสูบบุหรี่ รวมถึงการป้องกันมิให้มีผู้สูบหน้าใหม่โดยเฉพาะเด็กและเยาวชน ตลอดจนเกิดกระแสคนไทยไม่เอาบุหรี่/บุหรี่ไฟฟ้าในโลก Social อย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้เด็กๆผู้เข้ารับการอบรมทุกคนได้เข้าร่วมพิธีรับมอบเกียรติบัตรลงนามโดย พล.ต.ท.ปิยะ  ต๊ะวิชัย ผบช.ภ.5 และ ศ.เกียรติคุณ นพ.ประกิต วาทีสาธกกิจ ประธานมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ ณ ห้องประชุมอาคารสโมสรคุ้มแก้วขวัญดาว ตำรวจภูธรภาค 5 อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น