<<<<<..... ลักษณะอากาศทั่วไป วันนี้ ( 01 เมษายน 2567 ) เวลา 06.00 น. วันนี้ถึง 06.00 น.ของวันพรุ่งนี้ ภาคเหนือ....อากาศร้อนถึงร้อนจัดโดยทั่วไปกับมีฟ้าหลัวในตอนกลางวัน อุณหภูมิต่ำสุด 20-27 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 39-42 องศาเซลเซียส ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 5-15 กม./ชม. กมล เครือนิล ทีมข่าว "ที่นี่....เชียงใหม่" สำนักข่าว เชียงใหม่ อัปเดตนิวส์ รายงาน. แหล่งที่มาของข้อมูล : กรมอุตุนิยมวิทยา - https://www.tmd.go.th/thailand.php .....................................................>>>>

10 ส.ค. 2564

โตโยต้านครพิงค์ คณะสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ร่วมลงนามความร่วมมือทางวิชาการเพื่อช่วยเหลือกลุ่มเกษตรกรในจังหวัดเชียงใหม่ โดยการสื่อสารผ่านช่องทางดิจิทัล

 

โตโยต้านครพิงค์ คณะสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ร่วมลงนามความร่วมมือทางวิชาการเพื่อช่วยเหลือกลุ่มเกษตรกรในจังหวัดเชียงใหม่โดยการสื่อสารผ่านช่องทางดิจิทัล

วันที่ 9 สิงหาคม 2564 บริษัทโตโยต้านครพิงค์ เชียงใหม่ จำกัด โดย คุณเกรียงไกร พิทักษ์ชัชวาล กรรมการผู้จัดการ คุณพิชามญชุ์ พิทักษ์ชัชวาล กรรมการบริหาร และ คุณอัศไชย ไชยสุรินทร์ ผู้จัดการฝ่ายการตลาดและการสร้างแบรนด์  ร่วมลงนามความร่วมมือทางวิชาการกับ คณะสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดย รองศาสตราจารย์ ดร.สมเกียร ชัยพิบูลย์ คณบดี และ อาจารย์ ดร.สุจิตรา แก้วสีนวล รองคณบดีฝ่ายการต่างประเทศ ในโครงการพัฒนาการศึกษาเพื่อช่วยเหลือและส่งเสริมกลุ่มเกษตรกร ภายในจังหวัดเชียงใหม่ โดยการสื่อสารผ่านช่องทางดิจิทัล ณ บริษัท โตโยต้านครพิงค์ เชียงใหม่ จำกัด สำนักงานใหญ่

โตโยต้านครพิงค์เชียงใหม่ และ คณะสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้รับรู้ถึงความผลกระทบของสถาณการณ์ Covid-19 ที่เกิดขึ้นกับพี่น้องเกษตรกรในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ และ ใกล้เคียง จึงได้ร่วมหารือเพื่อหาแนวทางร่วมกัน ในการใช้ช่องทาง ดิจิทัล สื่อสารข้อมูลเกี่ยวกับสินค้า และ ผลิตภัณฑ์ ของกลุ่มเกษตรกรในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ให้เป็นที่รู้จักแพร่หลาย ให้เข้ากับพฤติกรรมผู้บริโภค อีกทั้งยังเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าการเกษตร เพื่อให้เกษตรกรคุณภาพชีวิตที่ดี และมีรายได้ที่ยั่งยืนในอนาคต  

โตโยต้านครพิงค์เชียงใหม่ มีปณิธาณอันแน่วแน่ ในด้านการสนับสนุนและส่งเสริมบุคคลากรของชาติ โดยผ่านการแลกเปลี่ยนความรู้ทางวิชาการ ระหว่างนักศึกษาจากคณะสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำทางด้านวิชาการและการเกษตร ร่วมกับเกษตรกร รวมไปถึงหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง เพื่อผลิตบุคคลากร และผลงาน อันเป็นแรงขับเคลื่อนของประเทศชาติในภายภาคหน้าต่อไป
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น