<<<<<..... ลักษณะอากาศทั่วไป วันนี้ ( 2 ต.ค.2566 ) เวลา 06.00 น. วันนี้ถึง 06.00 น.ของวันพรุ่งนี้ ภาคเหนือ....มีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 60 ของพื้นที่ กับมีฝนตกหนักบางแห่ง บริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอน เชียงใหม่ ลำพูน และตาก อุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 31-34 องศาเซลเซียส ลมแปรปรวน ความเร็ว 5-15 กม./ชม. //////// กมล เครือนิล ทีมข่าว "ที่นี่....เชียงใหม่" สำนักข่าว เชียงใหม่ อัปเดตนิวส์ รายงาน. แหล่งที่มาของข้อมูล : กรมอุตุนิยมวิทยา - https://www.tmd.go.th/thailand.php .....................................................>>>>

กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 แถลงข่าวการจัดงาน Lanna Expo 2018กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 แถลงข่าวการจัดงาน Lanna Expo 2018 “ศาสตร์ศิลป์ล้านนา นำคุณค่าสู่ไทยนิยมยั่งยืน”  โดยจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 22 มิถุนายน – 1 กรกฎาคม 2561 พร้อมนำสินค้าคุณภาพที่มีเอกลักษณ์ล้านนามาให้เลือกซื้อเป็นของฝากจำนวนมาก คาดจะมีเงินสะพัดไม่น้อยกว่า 50 ล้านบาท

เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2561 เวลา 13.30 น. นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วย นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน , นายกิตติศักดิ์ ตันติรเศรษฐ์ อุตสาหกรรมจังหวัดลำปาง และนางสาวปราณปรียา พลเยี่ยม ท่องเที่ยวกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ รักษาการแทนท่องเที่ยวและกีฬาแม่ฮ่องสอน ได้จัดแถลงข่าวการจัดงาน Lanna Expo 2018 ที่ โรงแรม @nimman convention center ชั้น 5 อำเภอเมืองเชียงใหม่ โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานภาครัฐและเอกชน เข้าร่วมในงานเป็นจำนวนมาก

ทั้งนี้ กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ประกอบด้วย จังหวัดเชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน ลำปาง และลำพูน ได้เล็งเห็นศักยภาพของผู้ประกอบการในกลุ่มจังหวัด โดยสามารถส่งเสริมให้เกิดความเชื่อมโยงทางการค้าและการลงทุน มีความโดดเด่นเป็นที่ต้องการของตลาด ส่งผลให้เกิดการขยายตัวของมูลค่าทางเศรษฐกิจของกลุ่มจังหวัด ทั้งยังเป็นการเสริมสร้างศักยภาพในการแข่งขันในภาวะเศรษฐกิจที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว นอกจากนี้ ยังเป็นการสร้างความเข้มแข็งของผู้ประกอบการ วิสาหกิจชุมชน กลุ่มเกษตรกรให้มีการผลิตสินค้าที่มีคุณภาพและมีเอกลักษณ์ สามารถเพิ่มมูลค่าของสินค้าต่อยอดการพัฒนาอย่างยั่งยืนสำหรับ งาน Lanna Expo 2018 จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 22 มิถุนายน 2561 – 1 กรกฎาคม ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา อำเภอเมืองเชียงใหม่ ภายใต้แนวคิด “ศาสตร์ศิลป์ล้านนา นำคุณค่าสู่ไทยนิยมยั่งยืน” โดยภายในงานแบ่งพื้นที่ออกเป็น 11 โซนกิจกรรม ซึ่งมีไฮไลท์ที่น่าสนใจมากมาย ประกอบด้วย 1) โซนท่องเที่ยว ผู้เข้าร่วมงานจะได้สัมผัสวิถีชีวิตดั้งเดิมของชุมชน “วัดศรีสุพรรณ” ชุมชนต้นแบบที่ได้รับรางวัลระดับประเทศ และพบกับมนต์เสน่ห์แห่งชาติพันธ์จังหวัดเชียงใหม่ 19 ชนเผ่า และยังจะได้พบกับมหกรรมโรงแรมและการท่องเที่ยวเชียงใหม่ , 2) โซน International พบกับการแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมจากประเทศต่างๆ กว่า 15 ประเทศ , 3) โซน Health & Beauty จะนำเสนอนิทรรศการเกี่ยวกับสุขภาพ การบริการตรวจสุขภาพโดยแพทย์แผนปัจจุบันและแพทย์แผนไทย มากกว่า 40 บูธ , 4) โซน เทคโนโลยีและนวัตกรรม ภายใต้แนวคิด “วิทย์สร้าง วิทย์เสริม สู่การพัฒนา ล้านนาอย่างแข็งแกร่ง” จะได้พบกับโมเดลสำคัญ คือ “ท่าผาโมเดล” อำเภอแม่แจ่ม เน้นการส่งเสริมอาชีพและลดปัญหาหมอกควัน และ “ม่อนล้านโมเดล” อำเภอพร้าว เน้นการส่งเสริมอาชีพและการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ตามวิถีชุมชน , 5) โซน ECO Village & ECO School นิทรรศการมีชีวิต จำลองหมู่บ้านเชิงนิเวศ อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และกิจกรรม “สถานศึกษาที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม” , 6) โซน Royal Project นิทรรศการโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ภายใต้แนวคิด “สืบสาน รักษา ต่อยอด” การเรียนรู้หลักการทรงงานและศาสตร์พระราชากับการพัฒนาในพื้นที่ การสาธิตอาชีพและจำลองแหล่งเรียนรู้ต่างๆ , 7) โซน โชว์ ช้อป ชิม สินค้าเกษตร ภายใต้แนวคิด “วิสาหกิจชุมชนและตลาดเกษตรกรเพื่อความยั่งยืน” พบกับสินค้าวิสาหกิจชุมชนและตลาดเกษตรกรกว่า 60 บูธ , 8) โซน Investment นิทรรศการ Innovation 4.0 นิทรรศการผลิตภัณฑ์ฮาลาล นิทรรศการและการจำหน่ายผลิตภัณฑ์จาก 4 จังหวัด , 9) โซน วัฒนธรรม พบกับ ข่วงผญาล้านนา นำคุณค่าสู่ไทยนิยมยั่งยืน การสาธิตกาดหมั้ว การแสดงศิลปวัฒนธรรมจาก 4 จังหวัด ตลอดจนการแสดงการขับซอของเยาวชน โดยสมาคมศิลปินขับซอล้านนา , 10) โซน Northern Thailand Food Valley ซึ่งจะจัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ผลผลิตทางการเกษตร และเกษตร
แปรรูป จำนวนกว่า 200 บูธ และ 11) โซน OTOP & SMEs ที่จะนำเสนอผลิตภัณฑ์ของดีของเด่นจาก 4 จังหวัด พบกับ Pavilion หมู่บ้านท่องเที่ยว OTOP และการจัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP ของดี 4 จังหวัด จำนวนกว่า 150 บูธ

โดยภายในงานจะได้พบกับสินค้าคุณภาพมากมายที่มีความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวในแบบล้านนา เหมาะแก่การจับจ่ายซื้อสอยเพื่อตัวเองและเป็นของที่ระลึกของฝาก จึงขอเชิญชวนทุกท่านมาช๊อป ชิม เที่ยว ในงาน Lanna Expo 2018 ตามวันและเวลาดังกล่าว ซึ่งในพิธีเปิดวันที่ 22 มิถุนายน 2561 จะมี นายวิษณุ เครืองาน รองนายกรัฐมนตรี จะเดินทางมาเป็นประธานในพิธี โดยคาดว่าปีนี้จะมีจำนวนผู้เข้าร่วมงานกว่า 400,000 คน และมีมูลค่าการจำหน่ายสั่งซื้อสินค้าและบริการไม่น้อยกว่า 50 ล้านบาท

ภาพ กมล เครือนิล ข่าว สุดาภรณ์ อินต๊ะธรรม / ส.ปชส.เชียงใหม่

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น