<<<<<..... ลักษณะอากาศทั่วไป วันนี้ ( 22 กค. 2561 )....พยากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมงข้างหน้า บริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีฝนมากกว่าบริเวณอื่นๆ และมีฝนตกหนักบางแห่ง สำหรับภาคกลาง ภาคใต้ รวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ยังคงมีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นได้ในระยะนี้ ขอให้ประชาชนระวังผลกระทบจากฝนตกหนักและฝนตกสะสมที่ทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากไว้ด้วย สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูง 2-3 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 3 เมตร และอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร ขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวัง เรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งต่อไปอีก 1 วัน ส่วนประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณชายฝั่งภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตก ระวังอันตรายจากคลื่นลมแรงที่พัดเข้าหาฝั่งไว้ด้วย อนึ่ง พายุดีเปรสชันบริเวณทะเลจีนใต้ตอนบนได้เคลื่อนตัวไปบริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกทางตอนบนของประเทศฟิลิปปินส์แล้ว โดยพายุนี้ไม่มีผลกระทบโดยตรงต่อลักษณะอากาศของประเทศไทย สำหรับผู้ที่จะเดินทางผ่านบริเวณดังกล่าวควรตรวจสอบสภาพอากาศก่อนออกเดินทาง ........................>>>>

ขนส่งจังหวัดเชียงใหม่รณรงค์ลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่


นายชาญชัย กีฬาแปง

ขนส่งจังหวัดเชียงใหม่รณรงค์ลดอุบัติเหตุทางถนน รับเทศกาลปีใหม่ 2555


นายชาญชัย กีฬาแปง ขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า ขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ จึงได้กำหนดมาตรการในช่วงปีใหม่ 2555 ไว้เพื่อรองรับของนักท่องเที่ยว 3 ด้าน ได้แก่ ด้านความปลอดภัย ดำเนินการตามนโยบาย คมนาคมปลอดภัย สังคมไทยเป็นสุข ตั้งจุดบริการร่วมบริเวณใต้ทางแยกต่างระดับอำเภอสารภีเพื่อประชาสัมพันธ์ แนะนำเส้นทาง ให้ความช่วยเหลือนักท่องเที่ยว กิจกรรม ตรวจรถก่อนใช้ ปลอดภัยแน่นอน ณ สำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ ทั้ง หนองหอย แม่เหียะ ฝาง จอมทอง และแม่แตง สถานตรวจสภาพรถเอกชน ผู้แทนจำหน่ายรถ ที่มีป้ายเข้าร่วมโครงการ สถาบันการศึกษาทั้ง 5 แห่ง ได้แก่ วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ วิทยาลัยเทคนิคสันกำแพง วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง วิทยาลัยการอาชีพฝางและวิทยาลัยสารพัดช่างเชียงใหม่ ให้ตรวจเช็คสภาพรถฟรี รวม 20 รายการ กิจกรรมความพร้อมของตัวรถโดยสารสาธารณะ และกิจกรรมตรวจความพร้อมของผู้ประจำรถ กิจกรรมตรวจวัดระดับแอลกอฮอล์ของพนักงานขับรถโดยสารสาธารณะ ตามนโยบายผู้ขับรถโดยสารสาธารณะแอลกอฮอล์ต้องเป็นศูนย์ของกรมการขนส่งทางบก ประชุมผู้ประกอบการขนส่งรถโดยสารทุกประเภท ประสานความร่วมมือผู้ประกอบการขนส่งรถบรรทุกหลีกเลี่ยงการใช้ท้องถนนช่วงเทศกาลและการสัมมนาการมีส่วนร่วมเพื่อขยายความรู้ไปสู่ผู้นำชุมชน ด้านอำนวยความสะดวก จัดตั้งศูนย์คุ้มครองผู้โดยสารรถสาธารณะ เพื่อรับเรื่องราวร้องทุกข์ ณ สำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงใหม่และสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดเชียงใหม่ อาเขต 1 และ อาเขต 2 หรือสายด่วน 1584 ตลอด 24 ชั่วโมง พร้อมจัดแผนรองรับการเดินทางไปกลับของรถโดยสารประจำทางในช่วงเทศกาล มีการจัดรถเสริมไว้บริการ ซึ่งคาดว่าเพียงพอต่อความต้องการของผู้โดยสาร และด้านความมั่นคง ได้เพิ่มอัตรากำลังเจ้าหน้าที่ทั้งตำรวจ สารวัตรทหาร ดูแลความปลอดภัยบริเวณสถานีขนส่งผู้โดยสาร ทั้งกล้องวงจรปิด และจัดเจ้าหน้าที่ดูแลใน 19 จุดจอดรถบริการในส่วนงานมหกรรมพืชสวนโลกด้วย

ภาพ : เชียงใหม่อัปเดตนิวส์.
ข่าว : กนกรัตน์ – อังคณา – กาญจนาพร สวท. เชียงใหม่


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น