<<<<<..... ลักษณะอากาศทั่วไป เมื่อเวลา 04.00 น. วันนี้ ( 3 ธันวาคม 60 )....ภาคเหนืออากาศเย็น กับมีหมอกในตอนเช้า อุณหภูมิต่ำสุด 16-22 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 28-34 องศาเซลเซียส บริเวณยอดดอยมีอากาศหนาว อุณหภูมิต่ำสุด 6-12 องศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 10-30 กม./ชม. ....................>>>>

ยอดเข้าชมงาน "พืชสวนโลก" วันแรกทะลุ 10,000 คนแล้ววันนี้ ( 14 ธ.ค.) เป็นวันแรกของการเปิดให้เข้าชมความสวยงามของดอกไม้และพันธุ์พืชต่าง ๆ ในมหกรรมพืชสวนโลกเฉลิมพระเกียรติ ราชพฤกษ์ 2554 ที่จังหวัดเชียงใหม่ ซุ้งแม้จะยังไม่มีพิธีเปิดอย่างเป็นทางการแต่ก็ได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวเข้าชมแล้วมากกว่า 10,000 คน
การจัดสวนของประเทศต่าง ๆ กว่า 30 ประเทศ โดยเฉพาะสวนภูฏาน และเนเธอแลนด์ ที่จัดแสดงในงานมหกรรมพืชสวนโลกเฉลิมพระเกียรติ ราชพฤกษ์ 2554 ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ เป็นจุดที่ได้รับความสนใจจากประชาชนและนักท่องเที่ยว ซึ่งเปิดให้เข้าชมความสวยงามอย่างไม่เป็นทางการเป็นวันแรก
และยังมี หอคำหลวง ที่ประดับตกแต่งตามศิลปะแบบล้านนา ภายในจัดแสดงพระราชกรณีกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไว้ด้วย โดยคาดว่าในวันแรกมีผู้เข้าชมงานไม่ต่ำกว่า 1 หมื่นคน ขณะที่ผู้จองตั๋วเข้าชมงานล่วงหน้าแล้วกว่า 300,000 คน ซึ่งภาคธุรกิจ คาดว่า การจัดงานจะสามารถกระตุ้นเศรษฐกิจของจังหวัดเชียงใหม่ ไม่ต่ำกว่า 30 ล้านบาท
งานมหากรรมพืชสวนโลกเฉลิมพระเกียรติ ราชพฤกษ์ 2554 เริ่มตั้งแต่วันนี้ ( 14 ธ.ค.) ถึงวันที่ 14 มีนาคมปีหน้าโดยในวันที่ 15 มกราคม สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนิน เป็นองค์ประธานพิธีเปิดอย่างเป็นทางการไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น