<<<<<..... ลักษณะอากาศทั่วไป ภาคเหนือ วันนี้ ( 15 มิย. 2561 )....มีเมฆเป็นส่วนมาก กับมีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 60 ของพื้นที่ ส่วนมากบริเวณจังหวัดตาก แม่ฮ่องสอน เชียงใหม่ เชียงราย ลำพูน ลำปาง พะเยา แพร่ น่าน อุตรดิตถ์ พิษณุโลก และเพชรบูรณ์ อุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 31-36 องศาเซลเซียส ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 15-30 กม./ชม. ........................>>>>

สมเด็จพระเทพฯเสด็จงานสโมสรสันติบาตสมเด็จพระเทพฯเสด็จทรงร่วมงานสโมสรสันนิบาตเฉลิมพระเกียรติในหลวงพระชนมพรรษา7รอบ84พรรษา
เมื่อเวลา 19.00 น.วันนี้ (7 ธ.ค.) สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงร่วมงานงานสโมสรสันนิบาตเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ณ ตึกไทยคู่ฟ้า ทำเนียบรัฐบาล
จากนั้น น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี กราบบังคมทูลเชิญ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินเข้าสู่ห้องสีงาช้าง ตึกไทยคู่ฟ้า เพื่อทรงลงพระนามาภิไธยในสมุดเยี่ยม
ในโอกาสนี้ นายกรัฐมนตรี ได้กราบบังคมทูลสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ และรายงานเกี่ยวกับของที่ระลึกที่รัฐบาลทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ในนามของรัฐบาล
สำหรับของที่ระลึกที่รัฐบาลจะได้ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ ประกอบด้วย พระที่นั่งอัฐทิศอุทุมพรราชอาสน์ภายใต้พระบวรเศวตฉัตรจำลอง หนังสือพระราชดำรัส 7 องค์ พร้อมทั้งทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศล สมทบมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ จำนวน 184 ล้านบาท
จากนั้น นายกรัฐมนตรี กราบบังคมทูลเชิญสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินออกจากห้องสีงาช้าง ไปยังที่ประทับหน้าตึกไทยคู่ฟ้า เพื่อถวายสูจิบัตรแด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และกราบบังคมทูลถวายพระพรชัยมงคลในนามของผู้ร่วมงาน
นายกรัฐมนตรี ได้เชิญชวนผู้ร่วมงานดื่มถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ก่อนจะเป็นการแสดงดนตรีบรรเลงเฉลิมพระเกียรติ และการแสดงโขนเฉลิมพระเกียรติ จากสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
จากนั้น สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระราชปฏิสันถารกับนายกรัฐมนตรี ก่อนเสด็จพระราชดำเนินกลับในเวลา 20.00 น.
 ที่มาของข่าว : Posttoday

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น