<<<<<..... ลักษณะอากาศทั่วไป วันนี้ ( 01 เมษายน 2567 ) เวลา 06.00 น. วันนี้ถึง 06.00 น.ของวันพรุ่งนี้ ภาคเหนือ....อากาศร้อนถึงร้อนจัดโดยทั่วไปกับมีฟ้าหลัวในตอนกลางวัน อุณหภูมิต่ำสุด 20-27 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 39-42 องศาเซลเซียส ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 5-15 กม./ชม. กมล เครือนิล ทีมข่าว "ที่นี่....เชียงใหม่" สำนักข่าว เชียงใหม่ อัปเดตนิวส์ รายงาน. แหล่งที่มาของข้อมูล : กรมอุตุนิยมวิทยา - https://www.tmd.go.th/thailand.php .....................................................>>>>

29 มี.ค. 2555

UN ประชุมร่วมมือ GMS เตรียมความพร้อมร่วมประชาคมอาเซียน ต่อต้านอาชญากรรมข้ามชาติ


วันที่ 28 มีนาคม 2555 เวลา 8.30 น. พล.ต.ท. เจตน์ มงคลหัตถี ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ และ Mr. Gary Lewis ผู้แทนจากสำนักงานควบคุมยาเสพติดและป้องกันอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติ UNร่วมเปิดการประชุม และสัมมนาและปฏิบัติทางด้านการให้ความร่วมมือและการจัดการอาชญากรข้ามชาติ ระหว่างกลุ่มประเทศลุ่มน้ำโขง GMS  โรงแรมเลอ เมอริเดียนเชียงใหม่
            โดยการประชุมครั้งนี้ได้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 28 30 มีนาคม 2555 เพื่อป้องกันและแก้ไขปราบปรามยาเสพติดและอาชญากรรมข้ามชาติ ในวิธีการต่าง ๆ ร่วมกับผู้นำระดับอาวุโสจาก 4 ประเทศลุ่มน้ำโขง คือ พม่า จีน  สปป.ลาว และเวียดนาม สืบเนื่องจากทางรัฐบาลไทย ได้จัดตั้งเรื่องนี้ขึ้นเป็นวาระแห่งชาติด้วยซึ่งที่ผ่านมาได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากแต่ละประเทศลุ่มโขง และ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ คาดว่าจะรับมือได้เพราะในปัจจุบันอาชญากรเหล่านี้ก็ได้ปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ต่าง ๆ ให้ทัดเทียมกับตำรวจ เพื่อให้รอดจากการตรวจสอบจับกุมโดยวิธีต่าง ๆ ในการประชุมครั้งนี้จะมีหลายเรื่องที่นำมาเสนอเพื่อแก้ปัญหา เช่น ความคืบหน้าการใช้ตัวยาแอมเฟตามีน ในการผลิตยาบ้า การค้ามนุษย์ เป็นต้น โดยยึดหลัก กลยุทธ์ป้องกัน 5 รั้ว คือรั้วชายแดน รั้วชุมชน รั้วสังคม รั้วโรงเรียน และ รั้วที่สำคัญที่สุดคือ รั้วครอบครัว เพื่อจะนำประเทศไทยสู่ประชาคมอาเซียน ในปี 2015 ให้ปลอดยาเสพติดอย่างสิ้นเชิงและถาวร ต่อไป ความคืบหน้าในการประชุมครั้งนี้ ทางผู้สื่อข่าวจะนำมารายงานในวันปิดการประชุมอีกครั้ง.

สำนักข่าว เชียงใหม่อัปเดตนิวส์ : CMupdatenews : โดย รพิรัตน์ สุขแยง รายงาน 
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น