<<<<<..... ลักษณะอากาศทั่วไป ภาคเหนือ วันนี้ ( 19 มีนาคม 2561 )....อากาศร้อน กับมีฟ้าหลัวในตอนกลางวัน โดยมีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 10 ของพื้นที่ ส่วนมากบริเวณจังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย และพะเยา อุณหภูมิต่ำสุด 19-23 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 34-38 องศาเซลเซียส ลมใต้ ความเร็ว 10-25 กม./ชม. ....................>>>>

UN ประชุมร่วมมือ GMS เตรียมความพร้อมร่วมประชาคมอาเซียน ต่อต้านอาชญากรรมข้ามชาติ


วันที่ 28 มีนาคม 2555 เวลา 8.30 น. พล.ต.ท. เจตน์ มงคลหัตถี ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ และ Mr. Gary Lewis ผู้แทนจากสำนักงานควบคุมยาเสพติดและป้องกันอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติ UNร่วมเปิดการประชุม และสัมมนาและปฏิบัติทางด้านการให้ความร่วมมือและการจัดการอาชญากรข้ามชาติ ระหว่างกลุ่มประเทศลุ่มน้ำโขง GMS  โรงแรมเลอ เมอริเดียนเชียงใหม่
            โดยการประชุมครั้งนี้ได้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 28 30 มีนาคม 2555 เพื่อป้องกันและแก้ไขปราบปรามยาเสพติดและอาชญากรรมข้ามชาติ ในวิธีการต่าง ๆ ร่วมกับผู้นำระดับอาวุโสจาก 4 ประเทศลุ่มน้ำโขง คือ พม่า จีน  สปป.ลาว และเวียดนาม สืบเนื่องจากทางรัฐบาลไทย ได้จัดตั้งเรื่องนี้ขึ้นเป็นวาระแห่งชาติด้วยซึ่งที่ผ่านมาได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากแต่ละประเทศลุ่มโขง และ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ คาดว่าจะรับมือได้เพราะในปัจจุบันอาชญากรเหล่านี้ก็ได้ปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ต่าง ๆ ให้ทัดเทียมกับตำรวจ เพื่อให้รอดจากการตรวจสอบจับกุมโดยวิธีต่าง ๆ ในการประชุมครั้งนี้จะมีหลายเรื่องที่นำมาเสนอเพื่อแก้ปัญหา เช่น ความคืบหน้าการใช้ตัวยาแอมเฟตามีน ในการผลิตยาบ้า การค้ามนุษย์ เป็นต้น โดยยึดหลัก กลยุทธ์ป้องกัน 5 รั้ว คือรั้วชายแดน รั้วชุมชน รั้วสังคม รั้วโรงเรียน และ รั้วที่สำคัญที่สุดคือ รั้วครอบครัว เพื่อจะนำประเทศไทยสู่ประชาคมอาเซียน ในปี 2015 ให้ปลอดยาเสพติดอย่างสิ้นเชิงและถาวร ต่อไป ความคืบหน้าในการประชุมครั้งนี้ ทางผู้สื่อข่าวจะนำมารายงานในวันปิดการประชุมอีกครั้ง.

สำนักข่าว เชียงใหม่อัปเดตนิวส์ : CMupdatenews : โดย รพิรัตน์ สุขแยง รายงาน 
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น