<<<<<..... ลักษณะอากาศทั่วไป ภาคเหนือ เมื่อเวลา 04.00 น. วันนี้ ( 15 มีนาคม 2561 )....อากาศร้อน กับมีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 10 ของพื้นที่ ส่วนมากบริเวณจังหวัดพิษณุโลก และเพชรบูรณ์ อุณหภูมิต่ำสุด 16-24 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 32-38 องศาเซลเซียส ลมใต้ ความเร็ว 10-25 กม./ชม. ....................>>>>

สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ 8 จัดกิจกรรม สตภ.8 เปิดบ้าน ต้อนรับสาธารณชน


สตภ.8 เปิดบ้าน ต้อนรับสาธารณชน เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมกับ ในการสอดส่องการดูแลใช้จ่ายเงิน และการบริหารทรัพยากรแผ่นดินให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนและประเทศชาติ
สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ 8 จัดกิจกรรม สตภ.8 เปิดบ้าน ต้อนรับสาธารณชน เพื่อเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในการตรวจเงินแผ่นดิน โดยมีการจัดเวทีเสวนาเพื่อเสริมสร้างจิตสำนึกในการ รู้รักษ์เงินแผ่นดิน โดยตัวแทนจากภาครัฐและเอกชน ขบวนพาเหรด กิจกรรมนิทรรศการ และกิจกรรมจำลองห้องปฏิบัติการ ณ สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ 8 อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
นางสาวญาณิภา วรบุตร ผู้ตรวจเงินแผ่นดิน 1 กล่าวหลังเป็นประธานเปิดงานว่า การตรวจเงินแผ่นดินนั้นมีความสำคัญและจำเป็น ดังพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ความตอนหนึ่งว่า เงินแผ่นดินนั้น คือ เงินของประชาชนทั้งชาติ เนื่องจากเงินแผ่นดินนั้นเป็นเงินที่ได้มาจากภาษีอากรของประชาชนทั้งประเทศ การจัดงานนี้เป็นการส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมกับสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ในการสอดส่องการดูแลใช้จ่ายเงิน การบริหารทรัพยากรแผ่นดินให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนและประเทศชาติ
งานในครั้งนี้ เป็นความร่วมมือของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน กับ องค์การเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศของสหรัฐอเมริกา(USAID) มีเป้าหมายในการจัดทั้งสิ้น 5 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดเชียงใหม่ พิษณุโลก สงขลา อุบลราชธานี และจังหวัดของแก่น สิ้นสุดภายในเดือนพฤษภาคม 2555


ภาพโดย กมล เชียงใหม่อัปเดตนิวส์ ข่าวโดย   กนกรัตน์ ปัญญา สวท. เชียงใหม่
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น