<<<<<..... ลักษณะอากาศทั่วไป เมื่อเวลา 04.00 น. วันนี้ ( 20 สิงหาคม 60 )....พยากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมงข้างหน้า ประเทศไทยตอนบนยังคงมีฝนตกชุกหนาแน่น และมีฝนตกหนักบางพื้นที่ ภาคเหนือ บริเวณจังหวัดพะเยา แพร่ น่าน สุโขทัย พิษณุโลก เพชรบูรณ์ พิจิตร กำแพงเพชร และตาก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ บริเวณจังหวัดขอนแก่น มหาสารคาม ร้อยเอ็ด ยโสธร อำนาจเจริญ ชัยภูมิ นครราชสีมา บุรีรัมย์ สุรินทร์ ศรีสะเกษ และอุบลราชธานี ภาคกลาง บริเวณจังหวัดกาญจนบุรี ราชบุรี อุทัยธานี นครสวรรค์ ชัยนาท สิงห์บุรี อ่างทอง และลพบุรี ภาคตะวันออก บริเวณจังหวัดนครนายก ปราจีนบุรี จันทบุรี และตราด ขอให้ประชาชนในบริเวณพื้นที่เสี่ยงภัยระวังอันตรายจากฝนตกหนัก ฝนที่ตกสะสม น้ำท่วมฉับพลัน และน้ำป่าไหลหลากไว้ด้วย สำหรับกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ยังคงมีฝนตกหนักได้บางพื้นที่ ส่วนคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูง 1-2 เมตร ขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรเดินเรือด้วยความระมัดระวัง..................>>>>

สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ 8 จัดกิจกรรม สตภ.8 เปิดบ้าน ต้อนรับสาธารณชน


สตภ.8 เปิดบ้าน ต้อนรับสาธารณชน เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมกับ ในการสอดส่องการดูแลใช้จ่ายเงิน และการบริหารทรัพยากรแผ่นดินให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนและประเทศชาติ
สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ 8 จัดกิจกรรม สตภ.8 เปิดบ้าน ต้อนรับสาธารณชน เพื่อเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในการตรวจเงินแผ่นดิน โดยมีการจัดเวทีเสวนาเพื่อเสริมสร้างจิตสำนึกในการ รู้รักษ์เงินแผ่นดิน โดยตัวแทนจากภาครัฐและเอกชน ขบวนพาเหรด กิจกรรมนิทรรศการ และกิจกรรมจำลองห้องปฏิบัติการ ณ สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ 8 อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
นางสาวญาณิภา วรบุตร ผู้ตรวจเงินแผ่นดิน 1 กล่าวหลังเป็นประธานเปิดงานว่า การตรวจเงินแผ่นดินนั้นมีความสำคัญและจำเป็น ดังพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ความตอนหนึ่งว่า เงินแผ่นดินนั้น คือ เงินของประชาชนทั้งชาติ เนื่องจากเงินแผ่นดินนั้นเป็นเงินที่ได้มาจากภาษีอากรของประชาชนทั้งประเทศ การจัดงานนี้เป็นการส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมกับสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ในการสอดส่องการดูแลใช้จ่ายเงิน การบริหารทรัพยากรแผ่นดินให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนและประเทศชาติ
งานในครั้งนี้ เป็นความร่วมมือของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน กับ องค์การเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศของสหรัฐอเมริกา(USAID) มีเป้าหมายในการจัดทั้งสิ้น 5 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดเชียงใหม่ พิษณุโลก สงขลา อุบลราชธานี และจังหวัดของแก่น สิ้นสุดภายในเดือนพฤษภาคม 2555


ภาพโดย กมล เชียงใหม่อัปเดตนิวส์ ข่าวโดย   กนกรัตน์ ปัญญา สวท. เชียงใหม่
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น