<<<<<..... ลักษณะอากาศทั่วไป วันนี้ ( 01 เมษายน 2567 ) เวลา 06.00 น. วันนี้ถึง 06.00 น.ของวันพรุ่งนี้ ภาคเหนือ....อากาศร้อนถึงร้อนจัดโดยทั่วไปกับมีฟ้าหลัวในตอนกลางวัน อุณหภูมิต่ำสุด 20-27 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 39-42 องศาเซลเซียส ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 5-15 กม./ชม. กมล เครือนิล ทีมข่าว "ที่นี่....เชียงใหม่" สำนักข่าว เชียงใหม่ อัปเดตนิวส์ รายงาน. แหล่งที่มาของข้อมูล : กรมอุตุนิยมวิทยา - https://www.tmd.go.th/thailand.php .....................................................>>>>

9 มี.ค. 2555

ชาวดอยทำพิธีสาปแช่งคนเผาป่า


ชาวเขาบนดอยอินทนนท์ร่วมทำพิธีสาปแช่งคนเผาป่าหวังลดปัญหาหมอกควันปกคลุมภาคเหนือ
ชาวเขาเผ่ากะเหรี่ยงและชาวเขาเผ่าม้งกว่า 200 คน รวมตัวที่หน่วยจัดการต้นน้ำอินทนนท์ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ เพื่อทำพิธีรวมพลังมวลชนป้องกันไฟป่าและหมอกควันอินททน์หรือพิธีสาปแช่งผู้เผาทำลายป่าจนเกิดหมอกควันปกคลุมทั่วภาคเหนือส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจ 
        นายมงคล สืบค้า ผู้อำนวยการส่วนจัดการต้นน้ำ  กล่าวว่า จากความร่วมมือของชุมชนที่เข้ามาร่วมในการไม่จุดไฟเผาป่าส ทำให้ไฟป่าในพื้นที่ดอยอินทนนท์ปีนี้เกิดไฟป่าน้อยกว่าทุกปีที่ผ่านมา  อย่างไรก็ตามขณะนี้ได้จัดส่งกำลังสายตรวจ เจ้าหน้าที่ต้นน้ำ ไฟป่าอินทนนท์และกำลังอุทยานแห่งชาติอินทนนท์เพื่อออกลาดตระเวนและจัดทำแนวกันไฟป่าในพื้นที่ ทั้งนี้พิธีกรรมสาปแช่งครั้งนี้จะช่วยให้ชสเขาเกิดความเกรงกลัวและไม่เผาป่า 
 ด้านนายมนูญ ลีลาศิลธรรม ประธานองค์กรเครือข่ายลุ่มน้ำแม่กลางตอนบน กล่าวว่า ชาวเขาบนดอยทุกเผ่าจะร่วมกันรณงค์ไม่จุดไฟเผาป่าเพื่อไม่ให้เกิดหมอกควันไฟป่าปกคลุมเมืองเชียงใหม่ ซึ่งปีนี้ในพื้นที่ดอยอินทนนท์ ไม่เกิดไฟป่าในพื้นที่เลย ซึ่งพิธีสาปแช่งที่ทำขึ้นจะมีการบนบานเจ้าหน้าที่เจ้าทางในการไม่ให้เกิดไฟป่าในพื้นที่ดอยอินทนนท์
ขอบคุณ โพสทูเดย์
....................................................................................................................................................................
ผู้ว่าฯเชียงใหม่แน่วแน่แก้ไขปัญหามลพิษ 
เป็นวันที่สามแล้วตั้งแต่วันที่ 6 มีนาคม 2555 ที่ท่านผู้ว่าเชียงใหม่ มล. ปนัดดา ดิศกุล ได้ลงมือนั่งรถฉีดพ่นน้ำรอบคูเมืองด้วยตัวเองเพื่อยืนยันในเจตนารมณ์ที่ต้องการแก้ไขปํญหามลพิษหมอกควันในจังหวัดเชียงใหม่ อย่างจริงจังแม้หลายฝ่ายต่างมีความคิดเห็นที่ที่แตกต่างกันไปแต่ท่านก็ยืนยันที่จะทำเพื่อเมืองเชียงใหม่ของเรา : 


CMupdatenews : เชียงใหม่อัปเดตนิวส์ รายงาน
....................................................................................................................................................................
เรื่องเล่าชาวเชียงใหม่

ปฏิทินข่าว 9 มีนาคม 2555 วันศุกร์
09.00 น. นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิด การประชุมพัฒนาศักยภาพเครือข่ายผู้ปฏิบัติงานยาเสพติดจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่2/2555 ณ ห้องประชุมพาโนรามา ชั้น 8 โรงแรมธาริน อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 
9.00 น. ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่และผู้บริหารสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาค ร่วมเป็นประ 
ธานเปิดเวทีเสวนาเรื่อง “รู้รักษ์เงินแผ่นดิน” ณ สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ 8 ศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่ 9.00 น. การประชุมปรึกษาหารือแนวทางการดำเนินโครงการประชุม เรื่อง “ฮอมกำกึ๊ด ฮอมปัญญา แก้ปัญหาเอดส์” ณ ห้องประชุมชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดเชียงใหม่ 
10.20 น. ร้อยตำรวจเอก ดร. เฉลิม อยู่บำรุง รองนายกรัฐมนตรี เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดภาคเหนือตอนบน ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัด
เชียงใหม่ 
14.00 น. นายประพันธ์ นัยโกวิท กรรมการการเลือกตั้ง เป็นประธานเปิดการปรุชุมเชิงปฏิบัติการการจัดตั้งเชิงรุกเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการเลือกตั้งของคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดภาคเหนือ ณ โรงแรมดิอิมพีเรียลแม่ปิงโฮเต็ล แอนด์ รีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 
14.00 น. การประชุมคณะกรรมการแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่า จังหวัดเชียงใหม่ ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ 
15.00 น. โรงเรียนชุมชนวัดช่อแล จัดโครงการ “ตลาดนัดพืชผักชุมชนตำบลช่อแล” ณ บริเวณถนนหน้าโรงเรียนชุมชนวัดช่อแล อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ 

กนกรัตน์ ปัญญา 
....................................................................................................................................................................

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น