<<<<<..... ลักษณะอากาศทั่วไป วันนี้ ( 01 เมษายน 2567 ) เวลา 06.00 น. วันนี้ถึง 06.00 น.ของวันพรุ่งนี้ ภาคเหนือ....อากาศร้อนถึงร้อนจัดโดยทั่วไปกับมีฟ้าหลัวในตอนกลางวัน อุณหภูมิต่ำสุด 20-27 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 39-42 องศาเซลเซียส ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 5-15 กม./ชม. กมล เครือนิล ทีมข่าว "ที่นี่....เชียงใหม่" สำนักข่าว เชียงใหม่ อัปเดตนิวส์ รายงาน. แหล่งที่มาของข้อมูล : กรมอุตุนิยมวิทยา - https://www.tmd.go.th/thailand.php .....................................................>>>>

5 ก.ค. 2554

สรุปภาพรวมการเลือกตั้งเชียงใหม่อยู่ในเกณฑ์ดี


นายสุชาติ ใจภักดี

ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงใหม่สรุปภาพรวมการเลือกตั้งที่ผ่านมาอยู่ในเกณฑ์ดี มีผู้ใช้สิทธิมากเป็นอันดับ 2 ของประเทศ ส่วนปัญหาอุปสรรคก็มีอย่างหลากหลายที่สามารถนำไปเป็นข้อมูลในการปรับปรุง ซึ่งบางอย่างต้องมีการแก้กฎหมาย

นายสุชาติ ใจภักดี ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงใหม่ แถลงสรุปผลการจัดการเลือกตั้งเมื่อวันอาทิตย์ที่ 3 กรกฎาคม 2554 รวมทั้งการเลือกตั้งล่วงหน้าทั้งในและนอกเขตจังหวัด เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2554 ว่าโดยภาพรวมแล้วเป็นที่น่าพอใจและถือว่าอยู่ในเกณฑ์ดี โดยมีผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้งทั้งสิ้น 1,002,549 คน จากจำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 1,205,955 คน หรือคิดเป็นร้อยละ 83.13 มากที่สุดเป็นอับดับที่ 2 ของประเทศ รองจากจังหวัดลำพูน แต่หากจะนับเฉพาะจังหวัดขนาดใหญ่แล้วเชียงใหม่ถือว่ามีผู้มาใช้สิทธิมากที่สุด ส่วนการดำเนินการจัดการเลือกตั้งและการประชาสัมพันธ์นั้น จังหวัดเชียงใหม่ยังได้รับคำชมเชยจากคณะกรรมการการเลือกตั้งกลางว่าดำเนินการได้ดี โดยเฉพาะได้รับความร่วมมือจากสื่อมวลชนทุกสาขาเป็นอย่างดียิ่ง ในการสนับสนุนด้านการประชาสัมพันธ์ทั้งการแจ้งให้ประชาชนทราบข้อมูลข่าวสารและการรณรงค์ใช้สิทธิเลือกตั้ง
ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงใหม่กล่าวถึง ปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นในการจัดการเลือกตั้งครั้งนี้ว่ามีอย่างหลากหลาย เช่น การจัดการเลือกตั้งล่วงหน้ามีเวลาน้อยเกินไป การลงทะเบียนเลือกตั้งนอกเขตจังหวัดที่ประชาชนส่วนหนึ่งยังไม่เข้าใจในการปฏิบัติทำให้เสียโอกาสที่จะลงคะแนน ความสับสนของประชาชนในการกาบัตรเลือกผู้สมัครแบบแบ่งเขตทำให้กลายเป็นบัตรเสียจำนวนมาก ซึ่งบางปัญหาเป็นระดับปฏิบัติที่สามารถปรับแก้ได้ แต่บางปัญหาเป็นข้อกฎหมายซึ่งต้องเสนอให้ผู้ที่ได้รับเลือกตั้งนำไปเป็นข้อมูลในการแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมาย ซึ่ง กกต.จังหวัดจะนำเสนอต่อผู้มีหน้าที่รับผิดชอบพิจารณาดำเนินการ เพื่อให้การเลือกตั้งครั้งต่อไปเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเกิดความสะดวกแก่ประชาชนมากกว่านี้ 

ข่าวโดย : พยนต์ ยศสุพรหม   หน่วยงาน : สวท.เชียงใหม่ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น