<<<<<..... ลักษณะอากาศทั่วไป วันนี้ ( 25 ก.ค.2566 ) เวลา 06.00 น. วันนี้ถึง 06.00 น.ของวันพรุ่งนี้ ภาคเหนือ....พยากรณ์อากาศ 25 ก.ค. 2566 มีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 60 ของพื้นที่ ส่วนมากบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอน เชียงใหม่ น่าน อุตรดิตถ์ ตาก พิจิตร พิษณุโลก และเพชรบูรณ์ อุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 34-37 องศาเซลเซียส ลมแปรปรวน ความเร็ว 10-20 กม./ชม. //////// กมล เครือนิล ทีมข่าว "ที่นี่....เชียงใหม่" สำนักข่าว เชียงใหม่ อัปเดตนิวส์ รายงาน. แหล่งที่มาของข้อมูล : กรมอุตุนิยมวิทยา - https://www.tmd.go.th/thailand.php .....................................................>>>>

เชียงใหม่ มาตรการ 7 แผน 4 ปรับ 3 หลัก 6 เร่ง แก้ปัญหายาเสพติด


คณะกรรมาธิการทหาร วุฒิสภา จัดสัมมนาทางวิชาการเรื่อง วิกฤติความมั่นคงของประเทศด้านยาเสพติดและแรงงานต่างด้าว ที่เชียงใหม่ เน้นมาตรการ 7 แผน 4 ปรับ 3 หลัก 6 เร่ง
คณะกรรมาธิการทหาร วุฒิสภา จัดสัมมนาทางวิชาการเรื่อง วิกฤติความมั่นคงของประเทศด้านยาเสพติดและแรงงานต่างด้าว ณ โรงแรมฮอลิเดย์อินน์ จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีนายนิคม ไวยรัชพานิช รองประธานวุฒิสภาเป็นประธานในพิธีเปิด โดยกล่าวว่ารัฐบาลมีนโยบายด้านความมั่นคง โดยเฉพาะปัญหายาเสพติดนั้น ดำเนินมาตรการ 7 แผน 4 ปรับ 3 หลัก 6 เร่ง คือปรับข้อมูลให้ทันสมัย บทบาทเจ้าหน้าที่รัฐ ปรับกฎหมาย และทัศนคติของชุมชน โดยยึดหลักใช้เมตตาธรรม นิติธรรมและยึดหลักพื้นที่เป็นหลักในการแก้ปัญหา เร่งหาข้อมูลข่าวสาร ลดจำนวนผู้เสพลงให้ได้ 4 แสนคน แสวงหาความร่วมมือกับต่างประเทศ ปราบปรามผู้ค้า แก้ปัญหากลุ่มเสี่ยง เร่งสร้างหมู่บ้านและชุมชนเข้มแข็ง โดยให้หมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดินเป็นชุมชนเข้มแข็งและขยายเครือข่ายเพิ่มอีกร้อยละ 50 ทั้งนี้จากการสำรวจความคิดเห็นประชาชนพบว่าต้องการให้รัฐบาลแก้ปัญหายาเสพติดเป็นปัญหาแรก แสดงให้เห็นว่าประชาชนตระหนักถึงโทษภัยยาเสพติดที่อยู่ใกล้ตัว ขณะเดียวกันในระยะต่อไปจะมีการเสนอให้ใช้มาตรการรุนแรงกับข้าราชการที่มีส่วนรู้เห็นกับการกระทำผิดเกี่ยวกับยาเสพติด และปรับแผนการทำงานเป็นระยะ
ในการสัมมนาดังกล่าวได้เชิญตัวแทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ข้อมูล และสภาพปัญหา เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน และหาแนวทางที่เหมาะสมและสอดคล้องร่วมกันในการแก้ปัญหาในพื้นที่ ทั้งยาเสพติด ปัญหาความมั่นคงและแรงงานต่างด้าว โดยข้อคิดเห็นที่ได้ทั้งหมดจะรวบรวมนำเสนอรัฐบาลเพื่อดำเนินการแก้ไขต่อไป โดยในวันที่ 16 กันยายนนี้ คณะกรรมาธิการทหารวุฒิสภา จะเดินทางไปศึกษาดูงานและรับฟังบรรยายสรุปเกี่ยวกับปัญหาแรงงานต่างด้าวและปัญหายาเสพติดในพื้นที่อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น