<<<<<..... ลักษณะอากาศทั่วไป วันนี้ ( 25 ก.ค.2566 ) เวลา 06.00 น. วันนี้ถึง 06.00 น.ของวันพรุ่งนี้ ภาคเหนือ....พยากรณ์อากาศ 25 ก.ค. 2566 มีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 60 ของพื้นที่ ส่วนมากบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอน เชียงใหม่ น่าน อุตรดิตถ์ ตาก พิจิตร พิษณุโลก และเพชรบูรณ์ อุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 34-37 องศาเซลเซียส ลมแปรปรวน ความเร็ว 10-20 กม./ชม. //////// กมล เครือนิล ทีมข่าว "ที่นี่....เชียงใหม่" สำนักข่าว เชียงใหม่ อัปเดตนิวส์ รายงาน. แหล่งที่มาของข้อมูล : กรมอุตุนิยมวิทยา - https://www.tmd.go.th/thailand.php .....................................................>>>>

เปิดตัวโครงการ Happy Work Place สถานที่ทำงานสร้างสุข ที่จังหวัดเชียงใหม่

เปิดตัวโครงการ Happy Work Place สถานที่ทำงานสร้างสุข ที่จังหวัดเชียงใหม่ เชิญชวนสถานประกอบการร่วมสร้างสถานประกอบการที่ทำงานแล้วมีความสุข
สภาอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพหรือ สสส.เปิดตัวโครงการ Happy Work Place สถานที่ทำงานสร้างสุข ณ โรงแรมฮอลิเดย์อิน จังหวัดเชียงใหม่ โครงดังกล่าวเพื่อเสริมสร้างให้เกิดการจุดประกายความคิดของผู้บริหารองค์กรในจังหวัดภาคเหนือตอนบนให้นำหลักการสร้างองค์กรแห่งความสุขด้วย Happy Work Place ไปใช้ในองค์กร เพื่อให้พนักงานมีความสุข ดำรงชีวิตอย่างเหมาะสม มีความมั่นคงในอาชีพ ภูมิใจในตัวเอง ให้ความสำคัญต่อองค์กร มีความสัมพันธ์ที่ดีต่อเพื่อนร่วมงาน นายองอาจ กิตติคุณชัย ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่กล่าวว่าโครงการดังกล่าว เป็นโครงการที่สร้างสุขให้แก่บุคลากร ทั้งนี้ในอดีตผู้ประกอบการเห็นแก่ประโยชน์เชิงธุรกิจ และไม่ได้มองถึงความสุขของบุคลากร หลักการดังกล่าวเพื่อให้เกิดบรรยากาศในองค์กรมีความสุข เนื่องจากบุคลากรต้องใช้ชีวิตครึ่งหนึ่งอยู่ในที่ทำงาน
 ปัจจุบันปัญหาการขาดแคลนแรงงานในสถานประกอบการเริ่มรุนแรงมากขึ้น โดยเฉพาะแรงงานทักษะฝีมือ แรงงานระดับปฏิบัติการในโรงงานอุตสาหกรรม มีปัญหาการเข้า-ออกของพนักงานสูงขึ้น ขาดความต่อเนื่องในการพัฒนาฝีมือ ประกอบกับหากมีการรวมเป็นประชาคมอาเซียนแรงงานจะมีโอกาสเลือกงานได้เพิ่มขึ้น เพื่อขจัดปัญหาดังกล่าว โครงการ Happy Work Place จะเป็นทางออกที่ดีที่สุดทางหนึ่ง
ข่าวโดย ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น