<<<<<..... ลักษณะอากาศทั่วไป วันนี้ ( 25 ก.ค.2566 ) เวลา 06.00 น. วันนี้ถึง 06.00 น.ของวันพรุ่งนี้ ภาคเหนือ....พยากรณ์อากาศ 25 ก.ค. 2566 มีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 60 ของพื้นที่ ส่วนมากบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอน เชียงใหม่ น่าน อุตรดิตถ์ ตาก พิจิตร พิษณุโลก และเพชรบูรณ์ อุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 34-37 องศาเซลเซียส ลมแปรปรวน ความเร็ว 10-20 กม./ชม. //////// กมล เครือนิล ทีมข่าว "ที่นี่....เชียงใหม่" สำนักข่าว เชียงใหม่ อัปเดตนิวส์ รายงาน. แหล่งที่มาของข้อมูล : กรมอุตุนิยมวิทยา - https://www.tmd.go.th/thailand.php .....................................................>>>>

อบจ.เชียงใหม่ ลงนามในบันทึกข้อตกลง จัดทำโครงการจัดการเชื้อเพลิงแข็งทดแทน

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ลงนามในบันทึกข้อตกลงกับกับ บริษัท SCI Ego Services จำกัด จัดทำโครงการจัดการเชื้อเพลิงแข็งทดแทน นายบุญเลิศ บูรณุปกรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ และนายชนะ ภูมี กรรมการผู้จัดการบริษัท SCI Ego Services จำกัด ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงสัญญาเช่าที่ดินและสังหาริมทรัพย์ โครงการพัฒนาศูนย์การจัดการขยะมูลฝอยรวมแบบครบวงจร บริเวณอำเภอดอยสะเก็ด ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด เปิดเผยว่า ในอดีตที่ผ่านมา องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ได้จัดการขยะมูลฝอยรวมที่เกิดขึ้นในชุมชนด้วยการคัดแยกขยะออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่ ขยะรีไซเคิล นำไปขายเป็นรายได้ ขยะอินทรีย์ นำไปทำปุ๋ยทางการเกษตร และขยะอื่นๆ ที่นำไปฝังกลบ ที่บริเวณศูนย์การจัดการขยะมูลฝอยรวมแบบครบวงจร ในส่วนของขยะอื่นๆ เพื่อการกำจัดอย่างถูกต้อง จึงร่วมกับบริษัท SCI Ego Services จำกัด ในเครือ SCG ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารจัดการสิ่งเหลือใช้จากขบวนการผลิตอุตสาหกรรม และมีเทคโนโลยีที่ทันสมัยในการคัดแยกและจัดการขยะมูลฝอยรวม ส่งผลให้ลดปริมาณขยะที่ฝังกลบได้เป็นจำนวนมาก อันจะส่งผลดีต่อคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมที่ดีของคนในชุมชนและบริเวณโดยรอบ และเป็นการจัดการขยะชุมชนอย่างยั่งยืน นอกจากนี้ ขยะมูลฝอยในชุมชนบางประเภทได้แก่ เศษผ้า เศษพลาสติก จะถูกแปรรูปด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยเป็นเชื้อเพลิงแข็ง เพื่อใช้เผาหม้อปูนซีเมนต์ ช่วยลดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ เป็นวิธีการที่ได้รับการยอมรับทั้งในและต่างประเทศ ว่าเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
ข่าวโดย กนกรัตน์ ปัญญา สวท. เชียงใหม

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น