<<<<<..... ลักษณะอากาศทั่วไป วันนี้ ( 25 ก.ค.2566 ) เวลา 06.00 น. วันนี้ถึง 06.00 น.ของวันพรุ่งนี้ ภาคเหนือ....พยากรณ์อากาศ 25 ก.ค. 2566 มีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 60 ของพื้นที่ ส่วนมากบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอน เชียงใหม่ น่าน อุตรดิตถ์ ตาก พิจิตร พิษณุโลก และเพชรบูรณ์ อุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 34-37 องศาเซลเซียส ลมแปรปรวน ความเร็ว 10-20 กม./ชม. //////// กมล เครือนิล ทีมข่าว "ที่นี่....เชียงใหม่" สำนักข่าว เชียงใหม่ อัปเดตนิวส์ รายงาน. แหล่งที่มาของข้อมูล : กรมอุตุนิยมวิทยา - https://www.tmd.go.th/thailand.php .....................................................>>>>

ในหลวงให้ตุลาการศาลทหารยึดยุติธรรมเป็นศรีประเทศ (มีคลิป)


 

เมื่อวันที่ 12 ก.ย. เวลา 17.30 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จออก ณ ห้องประชุม สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ชั้น 14 อาคารเฉลิมพระเกียรติ โรงพยาบาลศิริราช พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ พลเอก ยุทธศักดิ์ ศศิประภา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม นำตุลาการศาลทหารสูงสุด ตุลาการศาลทหารกลาง และตุลาการพระธรรมนูญศาลทหารชั้นต้น เฝ้าฯ ถวายสัตย์ปฏิญาณก่อนเข้ารับหน้าที่

ในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้มีพระราชดำรัสเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ดังนี้

ข้าพเจ้ายินดีที่ได้ฟังตุลาการทหารได้เปล่งวาจา ท่านได้รับหน้าที่ที่สำคัญในการรักษาความเรียบร้อยของประเทศซึ่งต้องมีความยุติธรรม และท่านยังเป็นทหาร ยิ่งจำเป็นต้องรักษาความสงบของชาติบ้านเมือง

สิ่งสำคัญที่สุดคือ ยินดีที่ฟังท่านเปล่งวาจาด้วยความเข้มแข็งในการที่จะรักษาหน้าที่ ก็ขอให้ท่านเข้าใจในหน้าที่อันสำคัญของท่านต่อประชาชน ซึ่งหวังได้ความยุติธรรมของท่านทั้งหลาย ถ้าท่านรักษาความยุติธรรม ความยุติธรรมก็จะเกิดขึ้นในหมู่ชน และเมื่อความยุติธรรมได้มีการรักษาอย่างเคร่งครัด ย่อมทำให้ความยุติธรรมรักษาอยู่ ได้ ก็ไม่ต้องยืนยันอะไรมากกว่านี้ ประเทศชาติก็จะมีความเรียบร้อยแน่นอน

ขอให้ท่านรักษาตามที่ได้เปล่งวาจาไว้เพื่อให้ประเทศชาติอยู่เย็นเป็นสุข ขอให้ท่านสามารถปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเรียบร้อย ทำให้ส่วนรวมได้อยู่เย็นเป็นสุข ไม่มีบกพร่อง ขอให้ท่านสามารถปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเรียบร้อย ด้วยความรักษาความยุติธรรม ทำหน้าที่ทั้งหน้าที่ทหาร ทั้งในทางหน้าที่ตุลาการ เท่ากับได้ทำหน้าที่ซ้อนในหน้าที่ ทำให้ประเทศชาติอยู่เย็นเป็นสุข

ขอให้ท่านปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้ปฏิญาณครบถ้วนทุกอย่างเพื่อเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม ความเรียบร้อยของทหารทั้งหลายจะเป็นศรีของกองทัพ เป็นศรีของประเทศชาติ

ทำความเรียบร้อยให้เกิดขึ้นในหมู่ชน ความเรียบร้อยคือ ความยุติธรรมของกองทัพ กองทัพทั้งหลายจะมีความดีเกิดขึ้น ความดีของกองทัพของทหารทุกคน คนเห็นทหารก็นึกถึงความยุติธรรม ความซื่อสัตย์สุจริต ความซื่อตรง ทหารเป็นบอดของผู้ที่เป็นคนดี คนซื่อสัตย์สุจริต ขอให้รักษาตลอดต่อไป รักษาด้วยความเข้มแข็ง รักษาด้วยความซื่อสัตย์ เป็นศรีของชาติ เป็นศรีของกองทัพ เป็นศรีของตนเอง

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น