<<<<<..... ลักษณะอากาศทั่วไป วันนี้ ( 01 เมษายน 2567 ) เวลา 06.00 น. วันนี้ถึง 06.00 น.ของวันพรุ่งนี้ ภาคเหนือ....อากาศร้อนถึงร้อนจัดโดยทั่วไปกับมีฟ้าหลัวในตอนกลางวัน อุณหภูมิต่ำสุด 20-27 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 39-42 องศาเซลเซียส ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 5-15 กม./ชม. กมล เครือนิล ทีมข่าว "ที่นี่....เชียงใหม่" สำนักข่าว เชียงใหม่ อัปเดตนิวส์ รายงาน. แหล่งที่มาของข้อมูล : กรมอุตุนิยมวิทยา - https://www.tmd.go.th/thailand.php .....................................................>>>>

5 ก.ย. 2554

วุฒิสภามีมติเลือก11กสทช.แล้วที่ประชุมวุฒิสภามีมติเลือก11กรรมการกสทช.แล้วหลังถกกว่า 5 ชม. ธเรศ-พีระพงษ์-สุทธิพล-สุภิญญา ติดโผ
เมื่อวันที่ 5 ก.ย. ที่รัฐสภา มีการประชุมวุฒิสภาเพื่อพิจารณาวาระเรื่องด่วนเลือกกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ตามมาตรา 17 แห่ง พ.ร.บ.องค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2553 หลังจากที่คณะกรรมาธิการสามัญเพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบประวัติ ความประพฤติ  และพฤติกรรมทางจริยธรรมของผู้สมควรได้รับเลือกเป็น กสทช.
ทั้งนี้ภายหลังจากการประชุมเป็นเวลากว่า 5 ชั่วโมง ที่ประชุมวุฒิสภาก็ได้มีมติคัดเลือกกรรมการ กสทช. ครบทั้ง 11 คน แล้วโดยมีวาระดำรงตำแหน่ง 6 ปี ซึ่งกรรมการทั้ง 11 คน มีรายชื่อดังนี้  
ด้านกิจการกระจายเสียง 1 คน 1. พล.อ.อ.ธเรศ ปุณศรี ประธานสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (องค์กรมหาชน)   
ด้านกิจการโทรทัศน์ 1  คน 2.พล.ท.พีระพงษ์ มานะกิจ  ที่ปรึกษาสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
ด้านกิจการโทรคมนาคม2 คน
3.พ.อ.เศรษฐพงศ์ มะลิสุวรรณ นายทหารฝ่ายกิจการโทรคมนาคม กระทรวงกลาโหม   4.พ.อ.นที  ศุกลรัตน์  กรรมการ
ด้านกฎหมาย 2 คน 
5. นายสุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการ กกต. 6.  พ.ต.อ.ทวีศักดิ์ งามสง่า อดีตผู้กำกับ สภ.อ.สีชมพู จ.ขอนแก่น
ด้าน เศรษฐศาสตร์ 2 คน
7. นายธวัชชัย จิตรภาษ์นันท์ ผอ.ศูนย์คอมพิวเตอร์ และอาจารย์ประจำคณะเศรษฐศาสตร์ จุฬลงกรณ์มหาวิทยาลัย  , 8. นายประเสริฐ  ศีลพิพัฒน์ กรรมการสถาบันพระปกเกล้า   
ด้านคุ้มครองผู้บริโภค 1 คน9. นส.สุภิญญา กลางณรงค์  เลขาธิการคณะกรรมการรณรงค์เพื่อการปฏิรูปสื่อ 
ด้านส่งเสริมสิทธิเสรีภาพของประชาชน 1 คน 
10.นายประวิทย์ ลี่สถาพรวงศา  ผอ.สถาบันคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคม  สำนักงาน กสทช.
ด้านพัฒนาสังคม 1 คน 
11. พล.อ.สุกิจ ขมะสุนทร  ที่ปรึกษาพิเศษ กองบัญชาการกองทัพไทย

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น