<<<<<..... ลักษณะอากาศทั่วไป วันนี้ ( 01 เมษายน 2567 ) เวลา 06.00 น. วันนี้ถึง 06.00 น.ของวันพรุ่งนี้ ภาคเหนือ....อากาศร้อนถึงร้อนจัดโดยทั่วไปกับมีฟ้าหลัวในตอนกลางวัน อุณหภูมิต่ำสุด 20-27 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 39-42 องศาเซลเซียส ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 5-15 กม./ชม. กมล เครือนิล ทีมข่าว "ที่นี่....เชียงใหม่" สำนักข่าว เชียงใหม่ อัปเดตนิวส์ รายงาน. แหล่งที่มาของข้อมูล : กรมอุตุนิยมวิทยา - https://www.tmd.go.th/thailand.php .....................................................>>>>

18 มิ.ย. 2554

 สโมสรนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2554

16มิถุนายน 2554


ที่หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สโมสรนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2554 สืบสานประเพณีอันดีงามที่ปฏิบัติสืบต่อกันมา และเป็นโอกาสที่ศิษย์จะได้แสดงความเคารพและความกตัญญูกตเวทิตาต่อครูบาอาจารย์ ตามธรรมเนียมปฏิบัติ ให้ศิษย์ได้แสดงออกถึงการเคารพและตั้งใจปฏิญาณตนเพื่อที่จะเป็นศิษย์ที่ดี พร้อมที่จะน้อมนำคำสอนไปใช้ โดยมีนักศึกษาชั้นปีที่ 1 เข้าร่วมพิธีจากทั้ง 20 คณะ และ 1 วิทยาลัยกว่า 6,900 คน ทุกคนสวมเครื่องแบบนักศึกษาชุดโอกาสพิเศษ ขาว-ม่วง ซึ่งเป็นสีประจำมหาวิทยาลัย โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.พงษ์ศักดิ์ อังกสิทธิ์ อธิการบดี มหาวิทยาลัย เชียงใหม่ เป็นประธานในพิธี พิธีไหว้ครู เป็นโอกาสที่ศิษย์ได้แสดงความเคารพและความกตัญญูกตเวทิตาต่อครูบาอาจารย์ โดยได้นำดอกมะเขือ หญ้าแพรก ดอกเข็ม และข้าวตอก มาไหว้ครู ซึ่งแต่ละอย่างล้วนมีความหมายแสดงถึงการเป็นศิษย์ที่ดี เริ่มตั้งแต่ ดอกมะเขือ ดอกที่โน้มต่ำลงมาเสมอ เพื่อศิษย์จะได้อ่อนน้อมถ่อมตนพร้อมที่จะเรียนวิชาความรู้ต่างๆ นอกจากนี้มะเขือยังมีเมล็ดมาก ไปงอกงามได้ง่ายในทุกที่ เช่นเดียวกับหญ้าแพรก ซึ่งแพร่กระจายได้อย่างรวดเร็ว ให้ศิษย์เรียนรู้ได้เร็วเหมือนหญ้าแพรก สำหรับดอกเข็ม ที่มีปลายแหลม ก็เพื่อให้ศิษย์มีสติปัญญาเฉียบคมเหมือนดังดอกเข็ม รวมถึง ข้าวตอก ซึ่งเป็นข้าวที่เกิดจากการใช้เมล็ดข้าวสารไปคั่ว โดยมีฝาครอบไว้ เมื่อได้รับความร้อนเมล็ดข้าวจะพองตัวและแตกตัวออกเป็นข้าวตอก มีกลิ่นหอม เช่นเดียวกับการสั่งสอนอบรมของครู บางครั้งมีการว่ากล่าวตักเตือน ในการกระทำที่ไม่เหมาะสม เสมือนการใช้ความร้อนกับเมล็ดข้าว โดยมีแนวปฏิบัติเปรียบดังฝาครอบ ไม่ให้ลูกศิษย์ออกนอกลู่นอกทาง เหล่าลูกศิษย์จึงเป็นเช่นข้าวตอก คือ "สุกและหอม" ซึ่งหมายถึง การสั่งสอนแนะนำให้เขามีความรู้ความสามารถและเป็นคนดี ของสังคม

ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่ ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น