<<<<<..... ลักษณะอากาศทั่วไป วันนี้ ( 25 ก.ค.2566 ) เวลา 06.00 น. วันนี้ถึง 06.00 น.ของวันพรุ่งนี้ ภาคเหนือ....พยากรณ์อากาศ 25 ก.ค. 2566 มีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 60 ของพื้นที่ ส่วนมากบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอน เชียงใหม่ น่าน อุตรดิตถ์ ตาก พิจิตร พิษณุโลก และเพชรบูรณ์ อุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 34-37 องศาเซลเซียส ลมแปรปรวน ความเร็ว 10-20 กม./ชม. //////// กมล เครือนิล ทีมข่าว "ที่นี่....เชียงใหม่" สำนักข่าว เชียงใหม่ อัปเดตนิวส์ รายงาน. แหล่งที่มาของข้อมูล : กรมอุตุนิยมวิทยา - https://www.tmd.go.th/thailand.php .....................................................>>>>

“ในหลวง”ทรงห่วงการบริหารน้ำทรงพระราชทาน พระบรมราโชวาท เน้นดูตัวอย่างโครงการพัฒนาแหล่งน้ำช่วยแก้ปัญหาน้ำท่วมได้  ในโอกาสที่ “ธีระ”นำคณะข้าราชการกรมชลประทาน เข้าเฝ้าฯถวายรายงาน 5 โครงการพัฒนาแหล่งน้ำฯ
วันนี้ (19 ก.ย.) เวลา 17.30 น.  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จออก ณ ห้องประชุม สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ชั้น 14 อาคารเฉลิมพระเกียรติ โรงพยาบาลศิริราช พระราชทานพระบรมราชวโรกาส ให้นายธีระ วงศ์สมุทร รมว.เกษตรและสหกรณ์  พร้อมด้วยคณะข้าราชการกรมชลประทาน เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท กราบบังคมทูลรายงาน ผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาแหล่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 5 โครงการ ประกอบด้วย โครงการเขื่อนขุนด่านปราการชล จ.นครนายก , โครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช , โครงการพัฒนาลุ่มน้ำก่ำ จ.สกลนคร-จ.นครพนม , โครงการเขื่อนแควน้อยบำรุงแดน จ.พิษณุโลก และ
โครงการพัฒนาลุ่มน้ำลำพะยังตอนบน จ.กาฬสินธุ์ 

ซึ่งกรมชลประทานได้เร่งรัดดำเนินการก่อสร้างจนแล้วเสร็จ และประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ รวมทั้งประชาชนในพื้นที่ ทำให้ปัจจุบันโครงการต่าง ๆ สามารถนำประโยชน์ให้แก่ราษฎรได้เป็นอย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมทั้งกราบบังคมทูลเชิญเสด็จพระราชดำเนิน ไปทรงเปิดโครงการพัฒนาแหล่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริทั้ง 5 แห่ง

โอกาสนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานพระบรมราโชวาทเพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติงาน ความตอนหนึ่งว่า โครงการจัดการน้ำในโครงการดังกล่าว จะเป็นประโยชน์ต่อการชลประทานในภาคกลางหลายจังหวัด และเป็นโครงการที่ไม่เหมือนโครงการอื่น ซึ่งเมื่อเสร็จเรียบร้อยแล้ว จะเป็นประโยชน์ต่อประชาชนในภาคกลาง ซึ่งโครงการนี้สร้างยากมาก เพราะมีสถานที่การก่อสร้างจำกัด และนอกจากนี้ ยังส่งผลดีต่อกรุงเทพมหานคร ที่สามารถป้องกันน้ำท่วมได้.
เดลินิวส์

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น