<<<<<..... ลักษณะอากาศทั่วไป ภาคเหนือ วันนี้ ( 19 มีนาคม 2561 )....อากาศร้อน กับมีฟ้าหลัวในตอนกลางวัน โดยมีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 10 ของพื้นที่ ส่วนมากบริเวณจังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย และพะเยา อุณหภูมิต่ำสุด 19-23 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 34-38 องศาเซลเซียส ลมใต้ ความเร็ว 10-25 กม./ชม. ....................>>>>

รอบบ้านล้านนา 7 พย. 2554

08.30 – 15.00 น. นายแพทย์ปริทรรศ ศิลปะกิจ จิตแพทย์ รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์โรงพยาบาลสวนปรุง นำทีมสุขภาพจิตเคลื่อนที่โรงพยาบาลสวนปรุง ออกให้บริการตรวจ รักษา พร้อมทั้งให้คำปรึกษาด้านสุขภาพจิตและจิตเวช ณ โรงพยาบาลแม่วาง อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่
09.00 -10.30 น. นางสาวลัดดาวัลย์ พิบูลย์ศรี พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ โรงพยาบาลสวนปรุงให้การต้อนรับและปฐมนิเทศนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จำนวน 23 คน และวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีอุตรดิตถ์ ณ ห้องประชุมคุณพุ่ม ชั้น 1 อาคารอุบลรัตนราชกัญญา โรงพยาบาลสวนปรุง
09.00 น. คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดพิธีเปิดการประชุมนานาชาติ International Conference on The Role of Agriculture and Natural Resources on Global Changes ระหว่างวันที่ 7-9 พฤศจิกายน 2554
15.00 – 16.00 น. โรงพยาบาลสวนปรุง จัดโครงการส่งเสริมสุขภาพบุคลากร กิจกรรม เดินเป็นหมู่ สู้สู้ค่ะ ปี 6 สำหรับบุคลากรโรงพยาบาลสวนปรุง ณ ถนนรอบสวนเกษตร โรงพยาบาลสวนปรุง จัดระหว่างวันที่ 7 – 23 พฤศจิกายน 2554
เทศบาลตำบลสันผักหวาน ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่และกลุ่มองค์กรชุมชนในตำบลสันผักหวาน จัดงาน “สืบฮีต สานฮอย ผ่อกอยยี่เป็งสันผักหวาน” ระหว่างวันที่ 7-9 พฤศจิกายน 2554 ณ สำนักงานเทศบาลตำบลสันผักหวาน อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่
คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดประชุมวิชาการประจำปี 2554 เนื่องในมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 5 ธันวาคม 2554 และครบรอบ 35 ปี คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในหัวข้อหลัก The better Health, We care ระหว่างวันที่ 7-9 พฤศจิกายน 2554 และ Post-Workshop สาขาวิชากายภาพบำบัด ในวันที่ 10 พฤศจิกายน 2554 ณ โรงแรมคุ้มภูคำเรสซิเดนซ์ อ.เมือง จ.เชียงใหม่
18.30 น. พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ เสด็จทรงเป็นประธานงาน “สรรค์ศิลปื ถิ่นท่ากาน ณ โบราณสถานเวียงท่ากาน ตำบลบ้านกลาง อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ 

กนกรัตน์ ปัญญา

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น