<<<<<..... ลักษณะอากาศทั่วไป วันนี้ ( 22 กค. 2561 )....พยากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมงข้างหน้า บริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีฝนมากกว่าบริเวณอื่นๆ และมีฝนตกหนักบางแห่ง สำหรับภาคกลาง ภาคใต้ รวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ยังคงมีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นได้ในระยะนี้ ขอให้ประชาชนระวังผลกระทบจากฝนตกหนักและฝนตกสะสมที่ทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากไว้ด้วย สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูง 2-3 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 3 เมตร และอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร ขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวัง เรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งต่อไปอีก 1 วัน ส่วนประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณชายฝั่งภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตก ระวังอันตรายจากคลื่นลมแรงที่พัดเข้าหาฝั่งไว้ด้วย อนึ่ง พายุดีเปรสชันบริเวณทะเลจีนใต้ตอนบนได้เคลื่อนตัวไปบริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกทางตอนบนของประเทศฟิลิปปินส์แล้ว โดยพายุนี้ไม่มีผลกระทบโดยตรงต่อลักษณะอากาศของประเทศไทย สำหรับผู้ที่จะเดินทางผ่านบริเวณดังกล่าวควรตรวจสอบสภาพอากาศก่อนออกเดินทาง ........................>>>>

"แม่โจ้โพลล์" เผยนักท่องเที่ยวกว่า 49.1% หนีน้ำมาเชียงใหม่

24 พย. 2554 20:51 น. 

ว่าที่ ร.ต.ดร.สุรชัย กังวล ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยเศรษฐกิจและพยากรณ์ทางการเกษตร คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เปิดเผยว่า ศูนย์วิจัยเศรษฐกิจและพยากรณ์ทางการเกษตร หรือ แม่โจ้โพลล์ ได้ทำการสำรวจความคิดเห็นนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาเที่ยวจ.เชียงใหม่ ในหัวข้อ"ปัญหาน้ำท่วม....ต่อฤดูกาลท่องเที่ยวจ.เชียงใหม่" เนื่องจากในช่วงที่ผ่านมาเกิดอุทกภัยขึ้นหลายพื้นที่และจนถึงขณะนี้สถานกาณ์ยังไม่คลี่คลาย แต่จ.เชียงใหม่กำลังเข้าสู่ฤดูกาลท่องเที่ยว โดยกลุ่มตัวอย่างมีจำนวนจำนวน 619 ราย แบ่งเป็นนักท่องเที่ยวจากกรุงเทพฯ ร้อยละ 40.4 ภาคเหนือเหนือ ร้อยละ 28.6 ภาคกลาง ร้อยละ 16.8 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ร้อยละ 5.7 และภาคใต้ ร้อยละ 8.5
ส่วนการสำรวจความคิดเห็นนักท่องเที่ยวต่อเหตุผลในการเดินทางมาเที่ยวในจ.เชียงใหม่ ส่วนใหญ่ ร้อยละ 49.1 บอกว่าเพื่อต้องการมาพักผ่อน รองลงมา คือ ร้อยละ 17.1 เพื่อเป็นที่พักพิงจากปัญหาน้ำท่วม ส่วนใหญ่เป็นนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาจากกรุงเทพฯ (ร้อยละ 50.0) ส่วนร้อยละ 14.1 เดินทางเพื่อมาเยี่ยมครอบครัว ญาติหรือเพื่อน ร้อยละ 12.9 เพื่อการเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรม และร้อยละ 6.8 เพื่อการทำงาน เช่น ประชุมสัมมนา พานักเรียนมาศึกษาดูงาน 
ด้านปัจจัยที่นักท่องเที่ยวคิดว่ามีผลต่อการเลือกเดินทางมาเที่ยวจ.เชียงใหม่ อันดับ 1 คือ สถานที่ท่องเที่ยวมีความสวยงาม ร้อยละ 62.7 อันดับ 2 คือ การคมนาคมที่สะดวก ร้อยละ 42.6 อับดับ 3 คือ ค่าใช้จ่ายการท่องเที่ยวไม่สูงมาก ร้อยละ 22.3 ส่วนสิ่งที่ดึงดูดให้นักท่องเที่ยวเดินทางมาอันดับ 1 คือ มีสภาพอากาศดี เย็นสบาย ร้อยละ 55.9 อันดับ 2 คือ มีวัฒนธรรม ประเพณีและเทศกาลต่างๆ ร้อยละ 33.6 อันดับ 3 คือ สถานที่ ท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมและทางธรรมชาติที่หลากหลาย ร้อยละ 32.0
สำหรับประเด็นปัญหาสถานการณ์น้ำท่วมที่คนไทยประสบอยู่ในขณะนี้ นักท่องเที่ยว ร้อยละ 66.8 คิดว่ามีผลต่อการเดินทางมาท่องเที่ยวในจ.เชียงใหม่ ส่วนร้อยละ 33.2 คิดว่าไม่มีผล ด้านข้อเสนอแนะต่อภาครัฐและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในเรื่องการฟื้นฟูด้านการท่องเที่ยว อันดับ 1 เห็นว่าควรมีการเร่งทำความสะอาด บูรณะสถานที่ท่องเที่ยวให้สวยงามเหมือนเดิม ร้อยละ 57.2 อันดับ 2 คือ ควรฟื้นฟูระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานต่างๆ ให้กลับมาใช้งานได้ดี เช่น ถนน ไฟฟ้า ร้อยละ 47.7 อันดับ 3 คือ ควรช่วยผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวที่ได้รับผลกระทบ เช่น การให้เงินทุนดอกเบี้ยต่ำเพื่อปรับปรุงกิจการ ร้อยละ 40.4

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น