<<<<<..... ลักษณะอากาศทั่วไป ภาคเหนือ เมื่อเวลา 04.00 น. วันนี้ ( 15 มีนาคม 2561 )....อากาศร้อน กับมีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 10 ของพื้นที่ ส่วนมากบริเวณจังหวัดพิษณุโลก และเพชรบูรณ์ อุณหภูมิต่ำสุด 16-24 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 32-38 องศาเซลเซียส ลมใต้ ความเร็ว 10-25 กม./ชม. ....................>>>>

จังหวัดเชียงใหม่จัดประชุมชุมชนต้นเเบบจัดการปัญหาเหล้า บุหรี่ อุบัติเหตุ 25 อำเภอ


วันนี้(24 พ.ย. 2554 เวลา 09.00 น.)ท่านนฤมล ปาลวัฒน์ท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เเละท่านดร.ทพ.สุรสิงห์ วิศรุตรัตน รองนายเเพทย์สำนักงานสาธารณะสุขจังหวัดเชียงใหม่เเละคณะสงฆ์นักพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่,สคร. 10 เชียงใหม่,สำนักพุทธศาสนา,สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ ได้ร่วมเปิดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ “1 อำเภอ 1 ตำบลต้นแบบจัดการปัญหาเครื่องดื
่มแอลกอฮอล์ บุหรี่ และอุบัติเหตุ จังหวัดเชียงใหม่”
ในช่วงเเรกนั้นท่านนฤมล ปาลวัฒน์ท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ได้กล่าวเปิดเเละบรรยายพิเศษถึงเชียงใหม่นครเเห่งความสง่างามทางวัฒนธรรมเเละการจัดการปัญหาด้านการดื่มเเอลกอฮอล์ในงานบุญประเพณีเเละภาพฝันในการจัดการเมืองเชียงใหม่เเละน่าอยู่ซึ่งการดื่มเเละการท่องเที่ยวเบบไม่มีการรักษาวัฒนธรรมเป็นจุดทำลายการท่องเที่ยวของเมืองเชียงใหม่ดังนั้นเชียงใหม่จะอยู่ได้อย่างสงบสุขจำเป็นต้องอาศัยพลังทางบวกจากทุก
ภาคี
การป้องกันแก้ไขปัญหาของเครือข่ายความร่วมมือฯ จังหวัดเชียงใหม่ที่ผ่านมา เน้นการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ต้านพิษภัยในงานเทศกาลต่างๆ ซึ่งเป็นการแก้ไขปัญหาที่ปลายเหตุ ทั้งนี้เพื่อสร้างกระแสการเรียนรู้ และแสวงหาความร่วมมือจากหน่วยงานกลุ่มองค์กรต่างๆ ทั้งภาครัฐ ภาคศาสนา และภาคประชาชน ซึ่งปัจจุบันมีหน่วยงาน กลุ่มองค์กรต่างๆ ให้ความร่วมมือเข้ามาเป็นองค์กรภาคีร่วมกว่า 30 องค์กร ในนามของเครือข่ายความร่วมมือลดปัจจัยเสี่ยงจากแอลกอฮอล์ บุหรี่ และอุบัติเหตุ จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์จังหวัดเชียงใหม่ และมีผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธาน ตาม พรบ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และเป็นแกนหลักของเครือข่าย จากเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อทำแผนแก้ไขปัญหาในระยะยาว ทางคณะกรรมการฯ จังหวัดเชียงใหม่ ได้ตกลงกันที่จะดำเนินการสร้างชุมชน/ตำบลต้นแบบ เพื่อดำเนินการแก้ไขปัญหา โดยเริ่มที่รากฐานของชุมชน และเพื่อขยายผลให้ทั่วถึงทุกหมู่บ้านตำบล อำเภอในจังหวัดเชียงใหม่ในการนี้ กรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ จึงได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ 
“1 อำเภอ 1 ตำบลต้นแบบจัดการปัญหาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ บุหรี่ และอุบัติเหตุ จังหวัดเชียงใหม่” ขึ้นในวันที่ 24 พฤศจิกายน 2554 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดตำบลต้นแบบ ในระดับอำเภอในการลด ละ เลิก และควบคุมปัจจัยเสี่ยงจากเหล้า บุหรี่ และอุบัติเหตุ ผ่านการกระตุ้นเสริมเชิงกระแสสังคม และนโยบายปฏิบัติงานโดย ชุมชนมีส่วนร่วมรับผิดชอบการดำเนินงานทุกขั้นตอน เพื่อเกิดประโยชน์สุขแก่จังหวัดเชียงใหม่ โดยส่วนรวม

ข่าวโดย รักพงค์ คำซาว
ภาพโดย ขจรพลกฤษฎ์ จันทร์เเสง
ขอขอบคุณศูนย์ข่าวเยาวชนเด็กล้านนา www.deklannatoday.com


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น