<<<<<..... ลักษณะอากาศทั่วไป เมื่อเวลา 04.00 น. วันนี้ ( 3 ธันวาคม 60 )....ภาคเหนืออากาศเย็น กับมีหมอกในตอนเช้า อุณหภูมิต่ำสุด 16-22 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 28-34 องศาเซลเซียส บริเวณยอดดอยมีอากาศหนาว อุณหภูมิต่ำสุด 6-12 องศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 10-30 กม./ชม. ....................>>>>

รอบบ้านล้านนาวันนี้ 18 พฤศจิกายน 2554

8.00 น. หน่วยศัลยศาสตร์ระบบทางเดินปัสสาวะ ภาควิชาศัลยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง Robotic Surgery in Northern Thailand A New Frontier สำหรับอาจารย์ แพทย์ใช้ทุนและและแพทย์ประจำบ้าน ณ ห้องโอกาส- ระเบียบ ภาควิชาศัลยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
09.30 น. วารสารการเงินธนาคาร จัดพิธีเปิดงาน Money Expo Chiang Mai 2011 ณ เชียงใหม่ฮอลล์ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์พอร์ต 
13.00 น. โรงเรียนเทคโนโลยีเอเชีย ลงนามในบันทึกข้อตกลงกับ KFC และองค์กรเอกชนที่เกี่ยวข้อง เพื่อผลิตบุคลากรรองรับให้ตรงกับสายงาน 
13.00 น. สำนักประชาสัมพันธ์เขต ๓ เชียงใหม่ ขอเชิญชมการแสดงเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ (๕ ธันวาคม ๒๕๕๔) “เย็นศิระเพราะพระบริบาล” ณ โรงละครกาดเธียเตอร์ อุทยานการค้ากาดสวนแก้ว จ.เชียงใหม่ 
14.00 น. ศูนย์ธรรมชาติวิทยาดอยสุเทพเฉลิมพระเกียรติ จัดงานแถลงข่าว การจัดแสดงดนตรีในสวน ณ ห้องประชุมศูนย์ธรรมชาติวิทยาดอยสุเทพเฉลิมพระเกียรติ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
16.30 น. เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี จัดแถลงข่าวพิธีเปิดร้านอาหาร Giraffe Restaurant อย่างเป็นทางการ ณ ร้านอาหาร Giraffe Restaurant เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี 

ธนวันต์ ชุมแสง 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น