<<<<<..... ลักษณะอากาศทั่วไป ภาคเหนือ วันนี้ ( 15 มิย. 2561 )....มีเมฆเป็นส่วนมาก กับมีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 60 ของพื้นที่ ส่วนมากบริเวณจังหวัดตาก แม่ฮ่องสอน เชียงใหม่ เชียงราย ลำพูน ลำปาง พะเยา แพร่ น่าน อุตรดิตถ์ พิษณุโลก และเพชรบูรณ์ อุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 31-36 องศาเซลเซียส ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 15-30 กม./ชม. ........................>>>>

พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีพระวรราชาธินัดดามาตุ เสด็จทรงเปิดหอกษัตริย์เกษตร

พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีพระวรราชาธินัดดามาตุ เสด็จทรงเปิดหอกษัตริย์เกษตร ณ ศูนย์วิจัยสาธิตและฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีพระวรราชาธินัดดามาตุ เสด็จทรงเปิดหอกษัตริย์เกษตร ณ ศูนย์วิจัยสาธิตและฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในงานวันเกษตรแห่งชาติ ประจำปี 2555 “85 พรรษา เทิดไท้องค์ราชัน พระมิ่งขวัญเกษตรกรไทย” ซึ่งมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เป็นเจ้าภาพจัดภายใต้แนวคิด เกษตรสร้างสรรค์ เศรษฐกิจยั่งยืนระหว่างวันที่ 1-13 พฤษภาคม 2555 ซึ่งหอกษัตริย์เกษตร สร้างจำลองจากอาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ซึ่งมหาวิทยาลัยเชียงใหม่สร้างถวาย และตั้งอยู่ที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รูปแบบอาคารเป็นสถาปัตยกรรมล้านนาประยุกต์ มีลักษณะเป็นเรือนยอดหลังคาซ้อนชั้น ทรงมณฑป 9 เหลี่ยม ในสัดส่วนแบบล้านนาและมียอดฉัตรปัก แสดงถึงความสำคัญของอาคารและเป็นการเฉลิมพระเกียรติพระมหากษัตริย์ หอกษัตริย์เกษตรได้รับงบประมาณสนับสนุนการก่อสร้างจากเครือบริษัทเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด(มหาชน) ภายในจัดแสดงภาพและวีดีทัศน์พระอัจฉริยภาพของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยเฉพาะด้านการเกษตร หลักการทรงงานจากภูผาสู่มหานที โครงการส่วนพระองค์สวนจิตรลดา โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ มูลนิธิโครงการหลวง เกษตรทฤษฎีใหม่ การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สำหรับบริเวณรอบนอกของหอนิทรรศการจัดแสดงสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของราชวงศ์ทุกพระองค์ที่เสด็จเยือนหน่วยงานที่ร่วมจัดกิจกรรมงานวันเกตรแห่งชาติในครั้งนี้ โดยเริ่มจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณะเกษตรศาสตร์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร คณะสัตวแพทยศาสตร์และสถาบันวิจัยและพัฒนาพลังงานนครพิงค์


ภาพโดย กมล เครือนิล CMupdatenews  และ Jim Phathai สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่
ข่าวโดย  ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่
สำนักข่าว เชียงใหม่อัปเดตนิวส์ รายงาน
พื้นที่โฆษณา 1000 บาทต่อเดือน ติดต่อ 082-6921413

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น