<<<<<..... ลักษณะอากาศทั่วไป ภาคเหนือ วันนี้ ( 15 มิย. 2561 )....มีเมฆเป็นส่วนมาก กับมีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 60 ของพื้นที่ ส่วนมากบริเวณจังหวัดตาก แม่ฮ่องสอน เชียงใหม่ เชียงราย ลำพูน ลำปาง พะเยา แพร่ น่าน อุตรดิตถ์ พิษณุโลก และเพชรบูรณ์ อุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 31-36 องศาเซลเซียส ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 15-30 กม./ชม. ........................>>>>

ภาวะเศรษฐกิจในไตรมาสที่ 1 ปี 2555 ฟื้นตัวในทุกภาคเศรษฐกิจ


ภาวะเศรษฐกิจไทยในเดือนมีนาคม 2555 ฟื้นตัวอย่างต่อเนื่อง ขณะที่ภาวะเศรษฐกิจในไตรมาสที่ 1 ปี 2555 ฟื้นตัวในทุกภาคเศรษฐกิจ
นางสุภาวดี ปุณศรี ผู้อำนวยการอาวุโส ธนาคารแห่งประเทศไทยสาขาภาคเหนือ แถลงข่าวภาวะเศรษฐกิจไทยในเดือนมีนาคม และไตรมาสที่ 1 ปี 2555 ภาวะเศรษฐกิจในเดือนมีนาคม 2555 ฟื้นตัวอย่างต่อเนื่อง โดยระดับการผลิตในหลายอุตสาหกรรมปรับขึ้นมาใกล้เคียงกับช่วงก่อนเกิดอุทกภัย ส่งผลให้การส่งออกในกลุ่มสินค้าอุตสาหกรรมปรับตัวดีขึ้นจากเดือนก่อน การบริโภคและการลงทุนภาคเอกชนขยายตัวอย่างต่อเนื่อง สำหรับทางด้านเสถียรภาพเศรษฐกิจ หนี้ต่างประเทศเพิ่มขึ้นจากสินเชื่อการค้าและการกู้ของธนาคารพาณิชย์เพื่อปรับฐานะเงินตราต่างประเทศ ขณะที่อัตราเงินเฟ้อทั่วไปเร่งขึ้นจากราคาพลังงานเป็นสำคัญ การผลิตภาคอุตสาหกรรม ระดับการผลิตในภาพรวมฟื้นตัวต่อเนื่องติดต่อกันเป็นเดือนที่สี่ เนื่องจากอุตสาหกรรมส่วนใหญ่สามารถกลับมาผลิตได้ใกล้เคียงกับช่วงก่อนเกิดอุทกภัย ผลผลิตสินค้าเกษตรหดตัวจากระยะเดียวกันปีก่อน เนื่องจากผลผลิตข้าวในปีก่อนอยู่ในระดับสูงจากการเลื่อนการเพาะปลูกและเก็บเกี่ยวข้าวนาปรังได้เร็วกว่าฤดูปกติ ขณะที่ผลผลิตสินค้าเกษตรสำคัญหลายชนิดยังขยายตัว ทั้งยางพารา ปาล์มน้ำมัน อ้อย มันสำปะหลัง และหมวดปศุสัตว์ ด้านราคาสินค้าเกษตรยังหดตัวต่อเนื่องจากระยะเดียวกันปีก่อน จากผลของฐานราคายางพาราที่สูงในปีก่อน และความต้องการซื้อยาพาราจากจีนและผู้ประกอบการในประเทศชะลอตัว ส่งผลให้รายได้เกษตรกรหดตัวตามไปด้วย
ด้านการส่งออกโดยรวมยังหดตัว ภาคการท่องเที่ยวมีนักท่องเที่ยวต่างประเทศเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะนักท่องเที่ยวจากจีน ญี่ปุ่น และลาว สำหรับการบริโภคและการลงทุนของภาคเอกชนยังขยายตัวอย่างต่อเนื่อง ปัญหาการขาดแคลนสินค้าที่คลี่คลายลงและเชื่อมั่นต่อเศรษฐกิจปรับตัวดีขึ้น การนำเข้าขยายตัว โดยเพิ่มขึ้นในทุกหมวดสินค้า ภาครัฐมีบทบาทกระตุ้นเศรษฐกิจต่อเนื่อง สะท้อนจากรายจ่ายของรัฐบาล ขณะที่เสถียรภาพทางเศรษฐกิจนั้น หนี้ต่างประเทศได้เพิ่มขึ้น ส่วนใหญ่เป็นสินเชื่อการค้าและการกู้ระยะสั้นของธนาคารพาณิชย์เพื่อปรับฐานะเงินตราต่างประเทศจากผู้ส่งออกและนักลงทุนไทย อัตราเงินเฟ้ออยู่ที่ร้อยละ 3.45 เร่งขึ้นจากเดือนก่อน ตามราคาพลังงานที่เพิ่มขึ้น
สรุปภาวะเศรษฐกิจในไตรมาสที่ 1 ปี 2555 ฟื้นตัวในทุกภาคเศรษฐกิจ หลังปัญหาการขาดแคลนชิ้นส่วนในห่วงโซ่การผลิตจากปัญหาอุทกภัยคลี่คลายลงมาก ส่งผลให้การผลิตภาคอุตสาหกรรม การบริโภค การลงทุน และการส่งออกปรับตัวดีขึ้น นอกจากนี้ ภาครัฐยังสามารถกระตุ้นเศรษฐกิจได้มากขึ้น หลังพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2555 ประกาศใช้เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2555 ด้านเสถียรภาพเศรษฐกิจ การจ้างงานกลับเข้าสู่ภาวะปกติ ส่วนอัตราเงินเฟ้อยังอยู่ในระดับสูง

ข่าวโดย   กนกรัตน์ ปัญญา สวท. เชียงใหม่  สำนักข่าว เชียงใหม่อัปเดตนิวส์รายงานไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น