<<<<<..... ลักษณะอากาศทั่วไป เมื่อเวลา 04.00 น. วันนี้ ( 20 สิงหาคม 60 )....พยากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมงข้างหน้า ประเทศไทยตอนบนยังคงมีฝนตกชุกหนาแน่น และมีฝนตกหนักบางพื้นที่ ภาคเหนือ บริเวณจังหวัดพะเยา แพร่ น่าน สุโขทัย พิษณุโลก เพชรบูรณ์ พิจิตร กำแพงเพชร และตาก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ บริเวณจังหวัดขอนแก่น มหาสารคาม ร้อยเอ็ด ยโสธร อำนาจเจริญ ชัยภูมิ นครราชสีมา บุรีรัมย์ สุรินทร์ ศรีสะเกษ และอุบลราชธานี ภาคกลาง บริเวณจังหวัดกาญจนบุรี ราชบุรี อุทัยธานี นครสวรรค์ ชัยนาท สิงห์บุรี อ่างทอง และลพบุรี ภาคตะวันออก บริเวณจังหวัดนครนายก ปราจีนบุรี จันทบุรี และตราด ขอให้ประชาชนในบริเวณพื้นที่เสี่ยงภัยระวังอันตรายจากฝนตกหนัก ฝนที่ตกสะสม น้ำท่วมฉับพลัน และน้ำป่าไหลหลากไว้ด้วย สำหรับกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ยังคงมีฝนตกหนักได้บางพื้นที่ ส่วนคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูง 1-2 เมตร ขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรเดินเรือด้วยความระมัดระวัง..................>>>>

เครือข่ายชุมชนเมืองรักษ์เชียงใหม่ บุกศาลากลางร้องศูนย์ดำรงธรรมค้านสำนักพุทธฯ(มีคลิป)"ที่นี่....เชียงใหม่" เครือข่ายชุมชนเมืองรักษ์เชียงใหม่ บุกศาลากลางร้องศูนย์ดำรงธรรมค้านสำนักพุทธฯก่อสร้างในพื้นที่ข่วงหลวงเวียงแก้วเหตุชุมชนเมืองไม่มีส่วนร่วมหวั่นภาพเมืองเสียหาย

วันที่11 ก.ค. 59 เวลา 11.00 น. เครือข่ายชุมชนเมืองรักษ์เชียงใหม่ จำนวน 10 คน นำโดยนางเสาวคนธ์ ศรีบุญเรือง ได้เดินทางมาที่ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดเชียงใหม่ อาคารอำนวยการศาลากลาง จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อขอรับฟังคำชี้แจงเกี่ยวกับการใช้พื้นที่ที่อาจเกี่ยวเนื่องกับโครงการข่วงหลวงเวียงแก้ว และมีจุดประสงค์เพื่อขอให้ชะลอโครงการไว้ก่อน เนื่องจากการดำเนินการ ชุมชนและภาคประชาสังคมในจังหวัดเชียงใหม่ไม่ได้มีส่วนร่วม และอาจจะเกิดความเสียหายต่อรัฐ ชุมชนสังคมเมืองเชียงใหม่ ตลอดจนสังคมโดยรวม เครือข่ายฯ จึงขอความกรุณาให้ยุติการดำเนินการใดๆ ในที่ดินโฉนดเลขที่ ชม. 1613 และที่ดินแปลงอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการดังกล่าว (หากมี) จนกว่าจะเป็นที่ยุติว่า การดำเนินโครงการดังก ล่าวสามารถดำเนินการโดยเป็นที่ยอมรับของทุกภาคส่วน
ทั้งนี้นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ทราบเรื่องจึงได้มอบหมายให้นายดำรงศักดิ์ ชมมณฑา หัวหน้าศูนย์ดำรงธรรมฯ เป็นผู้แทนรับเรื่องดังกล่าว และได้เชิญตัวแทนเครือข่ายฯ และนางพรรณิภา หงส์ทอง นักวิชาการศาสนาชำนาญการ ผู้แทน สนง.พระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม่ เข้าร่วมประชุมเพื่อหาข้อยุติ ที่ห้องประชุมศูนย์ดำรงธรรมฯ ชั้น 1 โดยเครือข่ายชุมชนเมืองรักษ์เชียงใหม่ โดยนางเสาวคนธ์ ศรีบุญเรือง ได้สอบถามในที่ประชุมว่า โครงการในพื้นที่ดังกล่าว เป็นของหน่วยงานใด และใช้งบประมาณของส่วนราชการใด ก่อสร้าง ซึ่งไม่ได้สอบถามความเห็นของประชาชนในพื้นที่ จึงขอให้ยุติโครงการฯ ไว้ก่อน แล้วให้ศูนย์ดำรงธรรมฯ มีหนังสือชี้แจง ภายใน 15 วันนางพรรณิกาฯ ในฐานะผู้แทน สนง.พระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม่ ได้ชี้แจงว่า โครงการดังกล่าว เป็นของ สนง.พระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับมูลนิธิพระธาตุดอยสุเทพ ได้ขออนุญาตใช้พื้นที่จาก สนง.ธนารักษ์พื้นที่เชียงใหม่ อย่างถูกต้อง โดยจะก่อสร้างเป็นพุทธานุสรณ์เพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระญามังรายมหาราช (หอคำเก็บประวัติของพระญามังราย) ใช้งบประมาณของมูลนิธิพระธาตุดอยสุเทพในการก่อสร้าง ทั้งนี้ นางพรรณิกาฯ จะนำข้อเรียกร้องของเครือข่ายฯ เสนอต่อ ผอ.สนง.พระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม่ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อพิจารณาแก้ไขให้ประชาชนมีส่วนร่วม พร้อมทั้งจะมีหนังสือชี้แจ้งไปยังเครือข่ายฯ ภายหลังวันที่ 20 ก.ค.59 ต่อไป โดยเครือข่ายชุมชนเมืองรักษ์เชียงใหม่ ได้รับทราบต่างพอใจและพร้อมจะติดตามเรื่องนี้อย่างไกล้ชิดเพื่อให้การพัฒนาข่วงหลวงเวียงแก้วเป็นสิ่งที่เชิดหน้าชูตาชุมชนสังคมเมืองเชียงใหม่ สืบต่อไป


ทีมข่าว "ที่นี่....เชียงใหม่"สำนักข่าว เชียงใหม่อัปเดตนิวส์ รายงาน 


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น