<<<<<..... ลักษณะอากาศทั่วไป ภาคเหนือ วันนี้ ( 15 มิย. 2561 )....มีเมฆเป็นส่วนมาก กับมีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 60 ของพื้นที่ ส่วนมากบริเวณจังหวัดตาก แม่ฮ่องสอน เชียงใหม่ เชียงราย ลำพูน ลำปาง พะเยา แพร่ น่าน อุตรดิตถ์ พิษณุโลก และเพชรบูรณ์ อุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 31-36 องศาเซลเซียส ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 15-30 กม./ชม. ........................>>>>

ม.ราชภัฏ ชม.จัดเวทีใหญ่แจงความเข้าใจร่าง รธน.ก่อนลงประชามติ


"ที่นี่....เชียงใหม่"  ม.ราชภัฏ ชม.จัดเวทีใหญ่แจงความเข้าใจร่าง รธน.ก่อนประชามติ "มีชัย"ยกทีมร่วมคลายปมสงสัยทามกลางดูแลเข้ม

วันที่ 21 ก.ค. 2559 เวลา 10.00 น. ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา จ.เชียงใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่จัดเวทีสัมนาเชิงวิชาการเรื่องร่างรัฐธรรมนูญ เพื่อปวงชนชาวไทย เพื่อเป็นการให้ข้อมูลและสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับร่างรัฐธรรมนูญแก่นักศึกษา บุคลากรและประชาชนทั่วไปก่อนออกเสียงประชามติวันที่ 7 สิงหาคมนี้ โดยมีนายมีชัย ฤชุพันธุ์ ประธานคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ มาบรรยายพิเศษชี้แจงทำความเข้าใจในร่างรัฐธรรมนูญในภาพรวมทั้งสาระสำคัญที่เกี่ยวข้องให้เกิดความเข้าใจที่ถูกต้องเชิงวิชาการชัดเจน โดยมีผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมชี้แจงในประเด็นต่างๆ ที่กำลังตกเป็นข้อสงสัยของสังคมรวมทั้งคำถามพ่วงด้วย 
ช่วงบ่าย มีการบรรยายพิเศษ เรื่อง “สาระสำคัญและเรื่องน่ารู้ในร่างรัฐธรรมนูญ” โดย ศำสตรำจำรย์ ดร.ชาติชาย ณ เชียงใหม่ กรรมการร่างรัฐธรรมนูญ (กรธ.)และบรรยายพิเศษและชี้แจง เรื่อง “ประเด็นคำถามพ่วง”โดย นำยคำนูณ สิทธิสมาน โฆษกสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศท่ามกลางผู้ร่วมสัมมนาเป็นจำนวนมากและมีการจัดกำลังดูแลความเรียบร้อยของเจ้าหน้าที่ทั้งในและนอกเครื่องแบบอย่างเข้มงวด โดยเฉพาะทางด้านการรักษาความปลอดภัย กกล.รส.มทบ.33 ได้จัดกำลัง จนท.สห.จำนวน 300 นาย คอยดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อย ตามจุดต่างๆ ภายใน ศูนย์ประชุมฯ

ทีมข่าว ที่นี่....เชียงใหม่" สำนักข่าว เชียงใหม่อัปเดตนิวส์ รายงาน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น