<<<<<..... ลักษณะอากาศทั่วไป เมื่อเวลา 04.00 น. วันนี้ ( 20 สิงหาคม 60 )....พยากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมงข้างหน้า ประเทศไทยตอนบนยังคงมีฝนตกชุกหนาแน่น และมีฝนตกหนักบางพื้นที่ ภาคเหนือ บริเวณจังหวัดพะเยา แพร่ น่าน สุโขทัย พิษณุโลก เพชรบูรณ์ พิจิตร กำแพงเพชร และตาก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ บริเวณจังหวัดขอนแก่น มหาสารคาม ร้อยเอ็ด ยโสธร อำนาจเจริญ ชัยภูมิ นครราชสีมา บุรีรัมย์ สุรินทร์ ศรีสะเกษ และอุบลราชธานี ภาคกลาง บริเวณจังหวัดกาญจนบุรี ราชบุรี อุทัยธานี นครสวรรค์ ชัยนาท สิงห์บุรี อ่างทอง และลพบุรี ภาคตะวันออก บริเวณจังหวัดนครนายก ปราจีนบุรี จันทบุรี และตราด ขอให้ประชาชนในบริเวณพื้นที่เสี่ยงภัยระวังอันตรายจากฝนตกหนัก ฝนที่ตกสะสม น้ำท่วมฉับพลัน และน้ำป่าไหลหลากไว้ด้วย สำหรับกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ยังคงมีฝนตกหนักได้บางพื้นที่ ส่วนคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูง 1-2 เมตร ขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรเดินเรือด้วยความระมัดระวัง..................>>>>

ปชส.เชียงใหม่ จัดสัมมนาเตรียมความพร้อมรับมือสาธารณภัย

 สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่กำหนดจัดสัมมนา การเตรียมรับสถานการณ์สาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่ การป้องกันและการช่วยเหลือ เยียวยาผู้ได้รับผลกระทบเป็นการเตรียมความพร้อมในการป้องกันและเพื่อลดความสูญเสียจากสาธารณภัยที่อาจจะเกิดขึ้น
 เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2555 เวลา 10.00 น. ณ โรงแรมเชียงใหม่ฮิลล์ จังหวัดเชียงใหม่ นายชูโชค ทองตาล่วง ประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดการสัมมนาการเตรียมรับสถานการณ์สาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่ การป้องกันและการช่วยเหลือ เยียวยา ผู้ได้รับผลกระทบเป็นการเตรียมความพร้อมในการป้องกันและเพื่อลดความสูญเสียจากสาธารณภัยที่อาจจะเกิดขึ้น โดยเชิญวิทยากรจากหลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยมาให้ความรู้แก่ผู้เข้าร่วมสัมมนาซึ่งเป็นผู้นำชุมชนในพื้นที่เทศบาลนครเชียงใหม่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ และในพื้นที่อำเภอเมืองเชียงใหม่ อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน อาสาสมัครพิทักษ์สิ่งแวดล้อม และสื่อมวลชนรวม 60 คน ประกอบด้วย นายคมสัน สุวรรณอัมพา หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่ ประเด็น การป้องกันสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่นายประหยัด อนันต์ประดิษฐ์ หัวหน้ากลุ่มงานสิ่งแวดล้อม สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่ ประเด็น การป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่าของจังหวัดเชียงใหม่นายวิจัย ขจรปรีดานนท์ โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเชียงใหม่ ประเด็น มาตรการป้องกันอาคารถล่มอันเนื่องจากภัยแผ่นดินไหวพ.ท.ศุปกรณ์ เรือนสติ ผู้แทนผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 33 ประเด็น บทบาทของทหารในการช่วยเหลือประชาชนที่ประสบสาธารณภัยโดยสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ ได้ถ่ายทอดเสียงให้ประชาชนชาวจังหวัดเชียงใหม่ได้รับฟังทางระบบ เอฟ.เอ็ม. ความถี่ 93.25 MHzด้วย      ประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า ปัจจุบันได้เกิดสาธารณภัยที่นำมาซึ่งความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนอย่างมหาศาล อาทิ อุทกภัย ภัยแล้ง วาตภัย ตลอดจนภัยอื่น ๆ อันมีผลกระทบต่อสาธารณชน ถือเป็นภาวะวิกฤตที่ส่งผลกระทบอย่างไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ ซึ่งรัฐบาลได้ให้ความสำคัญต่อการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยการหามาตรการช่วยเหลือและฟื้นฟูให้กลับคืนสู่สภาพเดิมอย่างเร่งด่วน เพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่ประชาชน โดยสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่ในฐานะหน่วยงานด้านการประชาสัมพันธ์ของรัฐ ได้ให้ความสำคัญในการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารการรณรงค์ป้องกันบรรเทาสาธารณภัยและมาตรการป้องกันให้ความช่วยเหลือกรณีเกิดสาธารณภัยต่าง ๆ ทั้งนี้เพื่อให้ประชาชนได้เล็งเห็นความสำคัญต่อการเฝ้าระวังภัย การเตรียมการับมือในกรณีเกิดสาธารณภัยต่าง ๆ ทั้งนี้เพื่อให้ประชาชนได้เล็งเห็นความสำคัญต่อการเฝ้าระวังภัย การเตรียมการรับมือในกรณีเกิดสถานการณ์ภัยพิบัติและวิธีการฟื้นฟูหลังเกิดภัย โดยใช้ช่องทางการประชาสัมพันธ์ที่สามารถเข้าถึงประชาชนได้อย่างกว้างขวางเพื่อลดความสูญเสียจากสาธารณภัยให้เหลือน้อยที่สุด ด้วยเหตุผลดังกล่าว จึงได้กำหนดจัดสัมมนาประเด็น การเตรียมรับสถานการณ์สาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่ การป้องกันและการช่วยเหลือ เยียวยา ผู้ได้รับผลกระทบขึ้น เพื่อพัฒนาและขยายเครือข่ายการรณรงค์ป้องกันสาธารณภัยและภาวะวิกฤติจังหวัดเชียงใหม่ โดยคาดหวังว่าผู้เข้าร่วมสัมมนาจะได้นำข้อมูลที่ได้รับไปขยายผลแก่ประชาชนในพื้นที่ต่อไป

ภาพข่าวจากทีมข่าว Pic For Press โดย กมล เครือนิล และ เล็กช้างพลาย
สำนักข่าว เชียงใหม่อัปเดตนิวส์ รายงาน

พื้นที่โฆษณา 1000 บาทต่อเดือน ติดต่อ 082-6921413
พื้นที่โฆษณา 1000 บาทต่อเดือน ติดต่อ 082-6921413

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น