<<<<<..... ลักษณะอากาศทั่วไป เมื่อเวลา 04.00 น. วันนี้ ( 20 สิงหาคม 60 )....พยากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมงข้างหน้า ประเทศไทยตอนบนยังคงมีฝนตกชุกหนาแน่น และมีฝนตกหนักบางพื้นที่ ภาคเหนือ บริเวณจังหวัดพะเยา แพร่ น่าน สุโขทัย พิษณุโลก เพชรบูรณ์ พิจิตร กำแพงเพชร และตาก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ บริเวณจังหวัดขอนแก่น มหาสารคาม ร้อยเอ็ด ยโสธร อำนาจเจริญ ชัยภูมิ นครราชสีมา บุรีรัมย์ สุรินทร์ ศรีสะเกษ และอุบลราชธานี ภาคกลาง บริเวณจังหวัดกาญจนบุรี ราชบุรี อุทัยธานี นครสวรรค์ ชัยนาท สิงห์บุรี อ่างทอง และลพบุรี ภาคตะวันออก บริเวณจังหวัดนครนายก ปราจีนบุรี จันทบุรี และตราด ขอให้ประชาชนในบริเวณพื้นที่เสี่ยงภัยระวังอันตรายจากฝนตกหนัก ฝนที่ตกสะสม น้ำท่วมฉับพลัน และน้ำป่าไหลหลากไว้ด้วย สำหรับกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ยังคงมีฝนตกหนักได้บางพื้นที่ ส่วนคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูง 1-2 เมตร ขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรเดินเรือด้วยความระมัดระวัง..................>>>>

สมาคมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ชม.รวมตัวกันเพื่อยื่นหนังสือแก่ผู้ว่าฯ


นายกสมาคมกำนัน ผู้ใหญ่บ้านจังหวัดเชียงใหม่ รวมตัวกันเพื่อยื่นหนังสือแก่ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อให้รัฐบาลสนับสนุน และเห็นชอบรับร่างพระราชบัญญัติปรองดองทั้ง 4 ฉบับ
นายกิตติพงษ์ นกแก้ว นายกสมาคมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ พร้อมคณะ รวมตัวกันเพื่อมอบหนังสือให้กับหม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ณ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อส่งต่อไปยังรัฐบาล ให้รัฐบาลสนับสนุนให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาและเห็นชอบรับร่างพระราชบัญญัติปรองดองทั้ง 4 ฉบับ ทั้งยังไม่เห็นด้วยกับพฤติกรรมของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรคประชาธิปัตย์ในการกระทำต่อประธานสภา และไม่เห็นด้วยกับศาลรัฐธรรมนูญที่มีคำสั่งให้สภาผู้แทนราษฎรระงับการลงมติร่างรัฐธรรมนูญวาระที่ 3 ซึ่งเท่ากับว่าคณะผู้บุคคลในศาลรัฐธรรมนูญ กระทำการเกินอำนาจหน้าที่และไม่เป็นไปตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ มาตรา 68 และการออกคำสั่งให้สภาระงับการแก้ไขรัฐธรรมนูญชั่วคราว ไม่มีบัญญัติมาตราใดให้อำนาจไว้เท่ากับว่าศาลรัฐธรรมนูญ ละเมิดรัฐธรรมนูญเอง เป็นการก้าวล่วงอำนาจของฝ่ายนิติบัญญัติทำตัวอยู่เหนือรัฐธรรมนูญ
นายกสมาคมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า พระราชบัญญัติปรองดอง ก็เพื่อความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นของประชาชนและสร้างสรรค์สังคมไทยให้กลับคืนความสงบสุข สร้างความปรองดองให้อภัยซึ่งกันและกันจึงขอสนับสนุนกระบวนการทางรัฐสภาตามวิถีของระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข แต่ในขณะที่อีกฝ่ายหนึ่งมีความคิดเห็นที่ขัดแย้ง ซึ่งก็เป็นเรื่องปกติเป็นสิทธิและเสรีภาพ ในฐานะของประชาชนไม่ได้แบ่งแยกสี การรวมตัวนัดหมายกัน ก็เพื่อยื่นหนังสือผ่านผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ในการแสดงเจตนารมณ์ที่แท้จริงของประชานชนให้ทางรัฐบาลปรับปรุงและแก้ไขเพื่อให้สังคมไทยมีความสงบสุข
ครั้งนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ มารับมอบหนังสือและกล่าวว่า ขอรับหนังสือดังกล่าวเพื่อส่งต่อไปยังรัฐบาล โดยหวังว่า ประเทศไทยจะกลับคืนสู่ความสามัคคี ความรักใคร่ปรองดองในเร็ววันนี้ ขณะที่ทุกฝ่าย กำลังพยายามทำหน้าที่ของตนเองให้ดีที่สุด เพื่อหาหนทางออกไปสู่เป้าหมายร่วมกัน ซึ่งความรักใคร่ ปรองดองจะทำให้สังคมอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุข

ภาพและข่าวจากทีมข่าว Pic For Press โดย  กนกรัตน์ - เมวิกา สวท. เชียงใหม่
สำนักข่าว เชียงใหม่อัปเดตนิวส์รายงาน

พื้นที่โฆษณา 1000 บาทต่อเดือน ติดต่อ 082-6921413
พื้นที่โฆษณา 1000 บาทต่อเดือน ติดต่อ 082-6921413


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น