<<<<<..... ลักษณะอากาศทั่วไป ภาคเหนือ วันนี้ ( 15 มิย. 2561 )....มีเมฆเป็นส่วนมาก กับมีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 60 ของพื้นที่ ส่วนมากบริเวณจังหวัดตาก แม่ฮ่องสอน เชียงใหม่ เชียงราย ลำพูน ลำปาง พะเยา แพร่ น่าน อุตรดิตถ์ พิษณุโลก และเพชรบูรณ์ อุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 31-36 องศาเซลเซียส ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 15-30 กม./ชม. ........................>>>>

สมาคมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ชม.รวมตัวกันเพื่อยื่นหนังสือแก่ผู้ว่าฯ


นายกสมาคมกำนัน ผู้ใหญ่บ้านจังหวัดเชียงใหม่ รวมตัวกันเพื่อยื่นหนังสือแก่ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อให้รัฐบาลสนับสนุน และเห็นชอบรับร่างพระราชบัญญัติปรองดองทั้ง 4 ฉบับ
นายกิตติพงษ์ นกแก้ว นายกสมาคมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ พร้อมคณะ รวมตัวกันเพื่อมอบหนังสือให้กับหม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ณ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อส่งต่อไปยังรัฐบาล ให้รัฐบาลสนับสนุนให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาและเห็นชอบรับร่างพระราชบัญญัติปรองดองทั้ง 4 ฉบับ ทั้งยังไม่เห็นด้วยกับพฤติกรรมของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรคประชาธิปัตย์ในการกระทำต่อประธานสภา และไม่เห็นด้วยกับศาลรัฐธรรมนูญที่มีคำสั่งให้สภาผู้แทนราษฎรระงับการลงมติร่างรัฐธรรมนูญวาระที่ 3 ซึ่งเท่ากับว่าคณะผู้บุคคลในศาลรัฐธรรมนูญ กระทำการเกินอำนาจหน้าที่และไม่เป็นไปตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ มาตรา 68 และการออกคำสั่งให้สภาระงับการแก้ไขรัฐธรรมนูญชั่วคราว ไม่มีบัญญัติมาตราใดให้อำนาจไว้เท่ากับว่าศาลรัฐธรรมนูญ ละเมิดรัฐธรรมนูญเอง เป็นการก้าวล่วงอำนาจของฝ่ายนิติบัญญัติทำตัวอยู่เหนือรัฐธรรมนูญ
นายกสมาคมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า พระราชบัญญัติปรองดอง ก็เพื่อความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นของประชาชนและสร้างสรรค์สังคมไทยให้กลับคืนความสงบสุข สร้างความปรองดองให้อภัยซึ่งกันและกันจึงขอสนับสนุนกระบวนการทางรัฐสภาตามวิถีของระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข แต่ในขณะที่อีกฝ่ายหนึ่งมีความคิดเห็นที่ขัดแย้ง ซึ่งก็เป็นเรื่องปกติเป็นสิทธิและเสรีภาพ ในฐานะของประชาชนไม่ได้แบ่งแยกสี การรวมตัวนัดหมายกัน ก็เพื่อยื่นหนังสือผ่านผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ในการแสดงเจตนารมณ์ที่แท้จริงของประชานชนให้ทางรัฐบาลปรับปรุงและแก้ไขเพื่อให้สังคมไทยมีความสงบสุข
ครั้งนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ มารับมอบหนังสือและกล่าวว่า ขอรับหนังสือดังกล่าวเพื่อส่งต่อไปยังรัฐบาล โดยหวังว่า ประเทศไทยจะกลับคืนสู่ความสามัคคี ความรักใคร่ปรองดองในเร็ววันนี้ ขณะที่ทุกฝ่าย กำลังพยายามทำหน้าที่ของตนเองให้ดีที่สุด เพื่อหาหนทางออกไปสู่เป้าหมายร่วมกัน ซึ่งความรักใคร่ ปรองดองจะทำให้สังคมอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุข

ภาพและข่าวจากทีมข่าว Pic For Press โดย  กนกรัตน์ - เมวิกา สวท. เชียงใหม่
สำนักข่าว เชียงใหม่อัปเดตนิวส์รายงาน

พื้นที่โฆษณา 1000 บาทต่อเดือน ติดต่อ 082-6921413
พื้นที่โฆษณา 1000 บาทต่อเดือน ติดต่อ 082-6921413


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น