<<<<<..... ลักษณะอากาศทั่วไป ภาคเหนือ วันนี้ ( 17 กค. 2561 )....มีเมฆเป็นส่วนมาก กับมีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 70 ของพื้นที่ และมีฝนตกหนักบางแห่ง บริเวณจังหวัดเชียงราย พะเยา แพร่ น่าน อุตรดิตถ์ ตาก สุโขทัย กำแพงเพชร พิษณุโลก พิจิตร และเพชรบูรณ์ อุณหภูมิต่ำสุด 23-27 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 30-33 องศาเซลเซียส ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 15-30 กม./ชม. ........................>>>>

UNWTO 33 ประเทศ "มั่นใจ" ใช้เชียงใหม่จัดประชุม

รองผู้ว่าฯ ฤทธิพงศ์ เตชะพันธ์ แถลงข่าว

จังหวัดเชียงใหม่ จับมือ กระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา แถลงข่าว การเป็นเจ้าภาพประชุมองค์การการท่องเที่ยวโลก ภายใต้แนวคิด Green Tourism ซึ่งเป็นการประชุมระดับนานาชาติ
ประเทศไทยได้รับคัดเลือกจากองค์การการท่องเที่ยวโลก หรือ United Nations – The World Tourism Organization ให้ไทยเป็นเจ้าภาพการจัดประชุมระดับภูมิภาคขององค์การท่องเที่ยวโลก โดยกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาได้หาหรือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งภาครัฐและเอกชนในจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อเตรียมเป็นเจ้าภาพ จัดงาน การประชุมร่วมคณะกรรมาธิการภูมิภาคเอเชียตะวันออกและแปซิฟิกและคณะกรรมาธิการภูมิภาคเอเชีย ครั้งที่ 24 และการประชุมทางวิชาการด้านการท่องเที่ยวสีเขียวขององค์การการท่องเที่ยวโลก ระหว่างวันที่ 3-5 พฤษภาคม 2555 โดยจะมีผู้เข้าร่วมประชุมประมาณ 150-200 คน ซึ่งขณะนี้มีผู้ตอบรับมาแล้วกว่า 20ประเทศ
นางอุไรรัตน์ เนาถาวร ผู้อำนวยการกองการต่างประเทศ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กล่าวว่า การประชุมครั้งนี้ถือเป็นระดับนานาชาติ ซึ่งเคยประชุมที่ประเทศศรีลังกา มาก่อนหน้านี้ สำหรับประเทศไทย ครั้งนี้ ไม่ได้คาดการณ์ว่าจะมีเงินสะพัดมากน้อยเพียงใด แต่มองภาพกว้างกว่านั้น คือ การที่องค์การสหประชาชาติ ยอมรับให้ประเทศเราจัดได้ นั่นหมายถึง ประเทศไทยมีศักยภาพเพียงพอ รวมถึงเรื่องการบูรณาการทำงานร่วมกันระหว่างส่วนกลางกับจังหวัด และการดูแลรักษาความปลอดภัย ซึ่งมีความสำคัญมาก
การจัดงานทั้ง 3 วัน จะจัดขึ้นภายใต้แนวคิด การท่องเที่ยวสีเขียว หรือ Green Tourism ในวันแรก จะเป็นการประชุมวิชาการ เกี่ยวกับการท่องเที่ยวโลก ให้สมาชิกในแต่ละประเทศแลกเปลี่ยนกรณีศึกษากัน โดยวิทยากรมูลนิธิใบไม้เขียวเป็นผู้แทนของประเทศไทย วันที่สอง เป็นการประชุมประเทศสมาชิก รายงานผลการดำเนินด้านการท่องเที่ยวของสมาชิก การดำเนินการของการท่องเที่ยวโลก ต่อภูมิภาคทั้งสอง พร้อมเลือกตั้งคณะกรรมการด้านโครงการและงบประมาณประจำภูมิภาค ในส่วนของวันสุดท้าย เป็นกิจกรรมทัศนศึกษา กำหนดไว้ 2 เส้นทาง ได้แก่ เส้นทางโครงการพระราชดำริห้วยฮ่องไคร้ และเส้นทางที่ 2 ศูนย์อนุรักษ์ช้างไทย


ภาพโดย กมล เครือนิล ข่าวโดย กนกรัตน์ ปัญญา สวท. เชียงใหม่
สำนักข่าว เชียงใหม่อัปเดตนิวส์ รายงาน


รองผู้ว่าฯ ฤทธิพงศ์ เตชะพันธ์  อุไรรัตน์ เนาถาวร ผอ.กองการต่างประเทศ กระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น