<<<<<..... ลักษณะอากาศทั่วไป ภาคเหนือ วันนี้ ( 15 มิย. 2561 )....มีเมฆเป็นส่วนมาก กับมีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 60 ของพื้นที่ ส่วนมากบริเวณจังหวัดตาก แม่ฮ่องสอน เชียงใหม่ เชียงราย ลำพูน ลำปาง พะเยา แพร่ น่าน อุตรดิตถ์ พิษณุโลก และเพชรบูรณ์ อุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 31-36 องศาเซลเซียส ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 15-30 กม./ชม. ........................>>>>

ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมคณะ สักการะและสรงน้ำสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมือง 9 แห่งสำคัญ


ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมคณะ สักการะและสรงน้ำสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมือง 9 แห่งสำคัญ ซึ่งเป็นจารีตประเพณีที่ปฏิบัติมาช้านาน
หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมคณะ สักการะและสรงน้ำสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมือง 9 แห่ง เริ่มต้นจากพระอนุสาวรีย์พระเจ้ากาวิละ ด้านหน้าค่ายกาวิละ พระเจดีย์ขาว บริเวณด้านหน้าเทศบาลนครเชียงใหม่ ศาลหลักเมืองแจ่งศรีภูมิด้านใน เสาอินทขิล ภายในวัดเจดีย์หลวง ศาลพญามังราย พระบรมราชานุสาวรีย์สามกษัตริย์ ศาลเจ้าพ่อ เจ้าแม่ประตูชัย ประตูช้างเผือก ศาลเจ้าพ่อคำแดง บริเวณแจ่งหัวรินด้านใน และพญาปราบเมืองมาร เมืองยักษ์ และพญาปราบจักรวาล อนุสาวรีย์ช้างเผือก
ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า เป็นธรรมเนียม ประเพณี ที่ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ต้องกราบสักการะและสรงน้ำสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมือง เนื่องในวันปี๋ใหม่เมือง ของทุกปี การมุ่งมั่นจะปฏิบัติราชการจะเป็นผลดีได้ นอกจากความตั้งใจของคนเป็นข้าราชการแล้ว สิ่งศักดิ์สิทธิ์จะช่วยดลบันดาลให้มีกำลังใจที่จะทำงานรับใช้ประชาชนด้วยความมุ่งมั่นต่อไปได้ เป็นเจตคตินิยมของข้าราชการไทยมาช้านาน โดยเฉพาะจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งถือเป็นจารีตประเพณีที่มีความงดงามที่ควรดำรงรักษาไว้
พิธีสักการะและสรงน้ำสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองเชียงใหม่ โดยผู้บริหารของจังหวัดเชียงใหม่ นำโดยผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่นั้น มีขึ้นเป็นประจำทุกปี ภายหลังการเข้านมัสการพระเถระชั้นผู้ใหญ่ภายในจังหวัด ซึ่งเป็นประเพณีที่สืบทอดมายาวนานและถือเป็นขวัญ และกำลังใจของผู้บริหารราชการของจังหวัดเชียงใหม่ด้วย

 ภาพ เชียงใหม่อัปเดตนิวส์   ข่าว กนกรัตน์ - เนตรชนก  สวท. เชียงใหม่ 


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น