<<<<<..... ลักษณะอากาศทั่วไป ภาคเหนือ วันนี้ ( 15 มิย. 2561 )....มีเมฆเป็นส่วนมาก กับมีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 60 ของพื้นที่ ส่วนมากบริเวณจังหวัดตาก แม่ฮ่องสอน เชียงใหม่ เชียงราย ลำพูน ลำปาง พะเยา แพร่ น่าน อุตรดิตถ์ พิษณุโลก และเพชรบูรณ์ อุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 31-36 องศาเซลเซียส ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 15-30 กม./ชม. ........................>>>>

ชาวเชียงใหม่ "พร้อม" พิธีถวายพระศพ เจ้าฟ้าเพชรรัตนฯ
ทุกภาคส่วนของเชียงใหม่พร้อมจัดพิธีถวายดอกไม้จันทร์และเผาดอกไม้จันทร์ในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพ สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตน์ราชสุดา สิริโสภาพัณวดี เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณและพระเมตตาธิคุณอันยิ่งใหญ่ที่ทรงมีต่อชาวเชียงใหม่

มล.ปนัดดา ดิศกุล  ผู้ว่าราชการเชียงใหม่ ได้กล่าวกับผู้สื่อข่าวถึงความพร้อมในการจัดพิธีถวายดอกไม้จันทร์และเผาดอกไม้จันทร์ในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพ สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตน์ราชสุดา สิริโสภาพัณวดี ในส่วนของจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งกำหนดจัดพิธีในวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๕๕ ณ.วัดสวนดอก (พระอารามหลวง) และทุกอำเภอจัดพิธี ณ สถานที่ที่กำหนด เพื่อให้การจัดพิธีเป็นไปอย่างถูกต้อง เหมาะสม และสมพระเกียรติตามแนวทางและจัดพิธีตามที่ส่วนกลางกำหนด ได้มีการประชุมคณะกรรมการจัดพิธี เพื่อซักซ้อมความเข้าใจและติดตามเตรียมการในส่วนต่างๆตามภารกิจที่ได้รับมอบหมายจากทางจังหวัด มาโดยตลอด ซึ่งทุกหน่วยงานมีความพร้อมและทำงานกันอย่างเต็มความสามารถเพื่อให้สมพระเกียรติ

 นอกจากนี้ยังกล่าวย้ำว่า  สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตน์ราชสุดา สิริโสภาพัณวดี ทรงมีพระกรุณาธิคุณ พระเมตตาอันใหญ่หลวงและทรงมีความผูกพันต่อชาวเชียงใหม่ โดยทรงรับโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย และโรงเรียนปริ๊นรอแยลส์วิทยาลัย ไว้ในพระอุปถัมภ์ ชาวเชียงใหม่ทั้งปวงจึงพร้อมใจกันแสดงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระคุณอันยิ่งใหญ่นี้ ด้วยการจัดพิธีถวายดอกไม้จันทร์และเผาดอกไม้จันทร์ให้สมพระเกียรติ

      อนึ่งในขณะนี้ทางจังหวัดได้จัดสร้างพระเมรุสำหรับพิธีถวายดอกไม้จันทร์และเผาดอกไม้จันทร์ ภายในบริเวณ วัดสวนดอก (พระอารามหลวง) และได้กำหนดพิธีอัญเชิญยอดฉัตรไปประดับ ณ พระเมรุ ในวันศุกร์ที่ ๖ เมษายน ๒๕๕๕ เวลา ๑๐.๐๐ น. โดยพระเทพโกศลเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานฝ่ายสงฆ์และมล.ปนัดดา ดิศกุล  ผู้ว่าราชการเชียงใหม่ เป็นประธานฝ่ายฆราวาส

จังหวัดเชียงใหม่จึงขอเชิญชวนพสกนิกรชาวเชียงใหม่ทุกหมู่เหล่า ได้พร้อมใจกันเข้าร่วมในพิธีอัญเชิญยอดฉัตรไปประดับ ณ พระเมรุในนวันศุกร์ที่ ๖ เมษายน ๒๕๕๕และพิธีถวายดอกไม้จันทร์และเผาดอกไม้จันทร์ ในวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๕๕ อย่างพร้อมเพรียงกัน

สำนักข่าว เชียงใหม่อัปเดตนิวส์ : CMupdatenews: รายงาน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น