<<<<<..... ลักษณะอากาศทั่วไป วันนี้ ( 01 เมษายน 2567 ) เวลา 06.00 น. วันนี้ถึง 06.00 น.ของวันพรุ่งนี้ ภาคเหนือ....อากาศร้อนถึงร้อนจัดโดยทั่วไปกับมีฟ้าหลัวในตอนกลางวัน อุณหภูมิต่ำสุด 20-27 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 39-42 องศาเซลเซียส ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 5-15 กม./ชม. กมล เครือนิล ทีมข่าว "ที่นี่....เชียงใหม่" สำนักข่าว เชียงใหม่ อัปเดตนิวส์ รายงาน. แหล่งที่มาของข้อมูล : กรมอุตุนิยมวิทยา - https://www.tmd.go.th/thailand.php .....................................................>>>>

17 ก.ค. 2560

จังหวัดเชียงใหม่เร่งสร้างความเชื่อมั่นต่อเหตุการณ์ภัยพิบัติต่างๆ แก่นักท่องเที่ยว(มีคลิป) จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน เร่งสร้างความเชื่อมั่นต่อเหตุการณ์ภัยพิบัติต่างๆ แก่นักท่องเที่ยว พร้อมทั้งจัดทำสื่อให้ความรู้หากเกิดเหตุฉุกเฉินแบบ 4 ภาษา โดยหวังให้คนเชียงใหม่เป็นเจ้าภาพที่ดีแก่ชาวต่างชาติ

วันที่ 15 กรกฎาคม 2560 ที่ Café De Museum เชียงใหม่ นายประจวบ กันธิยะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการแถลงข่าว โครงการเสริมสร้างความเชื่อมั่นต่อเหตุการณ์ภัยพิบัติต่างๆ แก่นักท่องเที่ยว พร้อมกับหัวหน้าส่วนราชการ และหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง ร่วมแถลงข่าวในครั้งนี้
โดยกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ ในฐานะกรรมการและเลขานุการเขตพัฒนาการท่องเที่ยวอารยธรรมล้านนา ได้มอบหมายให้ศูนย์วิจัยและพัฒนาการท่องเที่ยว สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ดำเนินโครงการเสริมสร้างความเชื่อมั่นต่อเหตุการณ์ภัยพิบัติต่างๆ แก่นักท่องเที่ยวในเขตพื้นที่อารยธรรมล้านนา 5 จังหวัด คือ เชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง เชียงราย และพะเยา เพื่อส่งเสริมการสร้างความเชื่อมั่นต่อนักท่องเที่ยว ให้เกิดภาพลักษณ์ที่ดีด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยวของประเทศไทย โดยจัดทำแผนการเสริมสร้างความเชื่อมั่นต่อเหตุการณ์ภัยพิบัติต่างๆ ให้ข้อมูล ความรู้ในสิ่งที่ควรทำและไม่ควรทำเมื่อเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉิน และความปลอดภัยของการท่องเที่ยว เพื่อเป็นกรอบในการดำเนินงานของหน่วยงานเกี่ยวข้อง ทั้งภาครัฐและหน่วยงานภาคเอกชน ในการบริหารจัดการ เมื่อเกิดและหลังเกิดเหตุการณ์ภัยพิบัติด้านการท่องเที่ยวให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
ด้าน นายจาตุรนต์  ภักดีวานิช  ผู้อำนวยการกองมาตรฐานและความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เปิดเผยว่า กระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา ได้มีนโยบายสร้างความเชื่อมั่นให้นักท่องเที่ยว โดยเฉพาะจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งมีหน้าที่ในการช่วยเหลืออำนวยความสะดวก และรักษาความปลอดภัยให้กับนักท่องเที่ยว ทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ โดยประสานการปฏิบัติกับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งส่งเสริมอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของประเทศ โดยเฉพาะการเร่งสร้างความมั่นใจ ความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สินเพราะเป็นเหตุผลสำคัญที่ส่งผลต่อการตัดสินใจของนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ 
ทั้งนี้ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ได้เน้นย้ำว่าสิ่งที่สำคัญ คือการนำไปปฏิบัติ การพัฒนาคน และการเป็นเจ้าบ้านที่ดี โดยจังหวัดเชียงใหม่ได้ระดมสมองร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการสร้างความเชื่อมั่นต่อนักท่องเที่ยวเมื่อเกิดภัย อาทิ ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ศูนย์แก้ไขปัญหาหลอกลวงและช่วยเหลือนักท่องเที่ยว ป้องกันภัยจังหวัด ตำรวจท่องเที่ยว เป็นต้น จัดทำแผนการเสริมสร้างความเชื่อมั่นต่อเหตุการณ์ภัยพิบัติต่างๆ รวมทั้งได้จัดอบรมเพื่อเสริมสร้างความเชื่อมั่นต่อเหตุการณ์ภัยพิบัติให้แก่ผู้ประกอบการท่องเที่ยว จัดทำแผ่นพับให้ความรู้ด้านความปลอดภัยของนักท่องเที่ยว เป็น 4 ภาษา ได้แก่ ภาษาไทย อังกฤษ จีน และญี่ปุ่น พร้อมจัดทำคู่มือเสริมสร้างความเชื่อมั่นแก่นักท่องเที่ยวต่อเหตุการณ์ภัยพิบัติ และสื่อวีดีทัศน์เพื่อประชาสัมพันธ์การเสริมสร้างความเชื่อมั่นแก่นักท่องเที่ยวอีกทางหนึ่งด้วย
ขอบคุณแหล่งที่มาของภาพและข่าว : สนง.ปชส.จังหวัดเชียงใหม่
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น