<<<<<..... ลักษณะอากาศทั่วไป วันนี้ ( 01 เมษายน 2567 ) เวลา 06.00 น. วันนี้ถึง 06.00 น.ของวันพรุ่งนี้ ภาคเหนือ....อากาศร้อนถึงร้อนจัดโดยทั่วไปกับมีฟ้าหลัวในตอนกลางวัน อุณหภูมิต่ำสุด 20-27 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 39-42 องศาเซลเซียส ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 5-15 กม./ชม. กมล เครือนิล ทีมข่าว "ที่นี่....เชียงใหม่" สำนักข่าว เชียงใหม่ อัปเดตนิวส์ รายงาน. แหล่งที่มาของข้อมูล : กรมอุตุนิยมวิทยา - https://www.tmd.go.th/thailand.php .....................................................>>>>

1 ก.ค. 2560

เทศบาลนครเชียงใหม่ลงนามบันทึกความร่วมมือโครงการไม่ทิ้งที่ว่าง ไม่ขว้างลงคลอง ไม่กองในที่สาธารณะเทศบาลลงนามบันทึกความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายประกอบด้วยสถานศึกษาอาชีวะศึกษา ผู้ประกอบการโรงแรมใน โครงการไม่ทิ้งที่ว่าง ไม่ขว้างลงคลอง ไม่กองในที่สาธารณะ เพื่อแก้ปัญหาการทิ้งฟอร์นิเจอร์เก่า วัสดุก่อสร้าง ในที่สาธารณะต่างๆและนำมาทิ้งลงแม่น้ำลำคลอง จนทำให้กีดขวางทางน้ำและเป็นสาเหตุของน้ำท่วมขัง โดยได้รับความร่วมมือจากวิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา ในการซ่อมแซม ของใช้เฟอร์นิเจอร์เก่า เพื่อนำไปบริจาคให้กับผู้ที่ยากไร้

ที่สวนหลวงล้านนา ร.9 นายทัศนัย  บูรณุปกรณ์ นายกเทศมนตรีเทศบาลนครเชียงใหม่ พร้อมด้วยนายประสิทธิ์  ชูดวง รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา และตัวแทนผู้ประกอบการโรงแรม ได้ลงนามความร่วมมือในโครงการไม่ทิ้งที่ว่าง ไม่ขว้างลงคลอง ไม่กองในที่สาธารณะ โดยโครงการดังกล่าว เทศบาลนครเชียงใหม่ ได้ร่วมกับหน่วยงานทั้งภาครัฐ เอกชน สถานศึกษาและชุมชนจัดกิจกรรมรณรงค์การจัดการปัญหาขยะขนาดใหญ่ ซึ่งขยะดังกล่าวสามารถนำมารีไซเคิลให้กลับมาใช้งานได้แล้วคืนสู่สังคมต่อไป นอกจากนี้ยังการจัดโครงการดังกล่าวยังเป็นลดปริมาณในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ ซึ่งในแต่ละวันมีปริมาณขยะทั้งขยะเปียก ขยะแห้ง เศษวัสดุเหลือใช้จากผลผลิตทางการเกษตร ฟอร์นิเจอร์เก่า วัสดุก่อสร้าง กว่า 320 ตัน ซึ่งต้องใช้งบประมาณในการกำจัดถึงตันล่ะ 900 บาท 
ด้านนายทัศนัย  บูรณุปกรณ์  นายกเทศมนตรีเทศบาลนครเชียงใหม่ เปิดเผยว่า โครงการไม่ทิ้งที่ว่าง ไม่ขว้างลงคลอง ไม่กองในที่สาธารณะ ต่อยอดมาจากโครงการรณรงค์คัดแยกขยะโดยขยะประเภทวัสดุเหลือใช้จากผลผลิตทางการเกษตร เปลือกผลไม้ ใบไม้จะนำมาทำปุ๋ยหมัก ส่วนขยะทั่วไปที่ไม่สามารถนำมารีไซเคิลได้จะนำไปฝังกลบ  ซึ่งจากการสำรวจของพบว่า ยังมีขยะส่วนหนึ่งประเภท ฟอร์นิเจอร์เก่า วัสดุก่อสร้าง ที่นอนเก่า ซึ่งมีขนาดใหญ่ มักจะมีการนำมาทิ้งที่สาธารณะต่างๆและนำมาทิ้งลงแม่น้ำลำคลอง โดยเฉพาะอย่างยิ่งคลองแม่ข่า จนทำให้กีดขวางทางน้ำ และเป็นสาเหตุหลักของน้ำท่วมขังเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ ทางเทศบาลนครเชียงใหม่ จึงได้กิจกรรมรณรงค์  ไม่ทิ้งในที่ว่าง ไม่ขว้างลงคลอง ไม่กองในที่สาธารณะ โดยประสานขอความร่วมมือกับวิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา ในการซ่อมแซมของใช้เฟอร์นิเจอร์เก่า เพื่อนำไปบริจาคให้กับผู้ที่ยากไร้ที่มีความต้องการใช้ เครื่องใช้ครัวเรือนประเภทนี้ 
นายกเทศมนตรีเทศบาลนครเชียงใหม่ กล่าวเพิ่มเติมว่าปัจจุบันในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ มีปริมาณขยะ 320 ตันต่อวัน เสียค่าใช้จ่ายในการกำจัดขยะตันล่ะ 900 บาท ซึ่งหลังจากที่มีการคัดแยกขยะ ขนาดใหญ่ดังกล่าวนำมารีไซเคิลได้ โดยสามารถนำมาทำความสะอาด ซ่อมแซม ให้ใช้งานได้และนำไปบริจาคให้กับชุมชน หรือองค์กรสาธารณะกุศล ทำให้สามารถลดปริมาณขยะที่ต้องไปทิ้งที่บ่อขยะเอกชนได้ถึงวันล่ะ 20 ตันทำให้ประหยัดงบประมาณในการว่าจ้างเอกชนกำจัดขยะถึงวันล่ะเกือบ 2 หมื่นบาทเลยทีเดียวไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น