<<<<<..... ลักษณะอากาศทั่วไป วันนี้ ( 19 พค. 62 )....ภาคเหนือ อากาศร้อนถึงร้อนจัดบางแห่ง กับมีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 10 ของพื้นที่ ส่วนมากบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอน เชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง ตาก กำแพงเพชร พิษณุโลก และเพชรบูรณ์ อุณหภูมิต่ำสุด 24-29 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 38-40 องศาเซลเซียส ลมตะวันตก ความเร็ว 10-20 กม./ชม .........................>>>>

หลายหน่วยงานในจังหวัดเชียงใหม่ร่วมบูรณาการ จัดกิจกรรมพัฒนาคลองแม่ข่าหลายหน่วยงานในจังหวัดเชียงใหม่ร่วมบูรณาการ  จัดกิจกรรมพัฒนาคลองแม่ข่า 
เมื่อวันที่ 31 พค.61 บริเวณสะพานคลองแม่ข่า ถนนมหิดล อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ หลายหน่วยงานในจังหวัดเชียงใหม่เช่น มทบ. 33 สำนักงาน ปภ. สำนักงานชลประทานที่ 1 เทศบาลนครเชียงใหม่ ประชาชนจิตอาสา จำนวนกว่า 100 คน ร่วมบูรณาการทำความสะอาดและขุดลอกคลองแม่ข่า 

หลังจากจังหวัดเชียงใหม่เกิดฝนตกหนักติดต่อกันหลายวัน แต่ปัญหาการระบายลงแม่น้ำปิงในเขตในห้วงที่ผ่านมาเป็นไปด้วยดี แต่มีพื้นที่น้ำท่วมซ้ำซากบริเวณตลาด
ประตูก้อม และย่านศรีปิงเมือง ตำบลหายยา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งพบว่าจุดระบายน้ำลงคลองแม่ข่ามีตะกอนดินสูงส่งผลให้การไหลของน้ำได้ช้า บริเวณ
สะพานถนนมหิดล นายคมสัน สุวรรณอัมพา ผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 10 ลำปาง  นายไพรินทร์ ลิ่มเจริญ หัวหน้าสำนักงานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) จังหวัดเชียงใหม่ นายวิสาขะ ปัญญาช่วย ผู้อำนวยการส่วนช่างสุขาภิบาล เทศบาลนครเชียงใหม่ พร้อมกำลังทหารจากมลฑลทหารบกที่ 33  
สำนักงานชลประทานที่ 1 และสำนักงานชลประทานเชียงใหม่ เทศบาลนครเชียงใหม่และป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จำนวนกว่า 100 คนพร้อมเครื่องจักร กำจัดเศษ
ขยะ เศาวัชพืชและตักตะกอนดินออกที่สะสมเป็นจำนวนมาก ทำให้กีดขวางการไหลของน้ำจากบริเวณย่านศรปิงเมือง เป็นสาเหตุให้เกิดน้ำท่วมขังซ้ำซาก 
อย่างไรก็ตามเจ้าหน้าที่ต้องใช้รถบรรทุกน้ำเร่งดันสูงเข้ามาฉีดตะกอนดินบริเวณใต้สะพานและใช้รถแบคโฮตักออกไป  ซึ่งจะเห็นสีของน้ำและตะกอนดินเป็นสีดำมามีกิน
เน่าเหม็นซึ่งเป็นอีกหนึ่งสาเหตุของการเกิดน้ำท่วมซ้ำซากในบริเวณดังกล่าว ซึ่งเจ้าหน้าที่จะเร่งดำเนินการขุดลอกให้แล้วเสร็จก่อนฝนชุดที่สองจะตกลงซ้ำ
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น