<<<<<..... ลักษณะอากาศทั่วไป วันนี้ ( 18 กค. 2561 )....พยากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมงข้างหน้า ประเทศไทยมีฝนตกชุกหนาแน่น กับมีฝนตกหนักหลายพื้นที่ และมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออก และภาคใต้ ขอให้ประชาชนระวังผลกระทบจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมไว้ด้วย สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนมีกำลังแรง โดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 3 เมตร ขอให้ชาวเรือเดินเรือ ด้วยความระมัดระวัง เรือเล็กควรงดออกจากฝั่ง ส่วนประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณชายฝั่งภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตก ระวังอันตรายจากคลื่นลมแรงที่พัดเข้าหาฝั่งจนถึงวันที่ 22 กรกฎาคม 2561 อนึ่ง พายุโซนร้อน“เซินติญ” (SON-TINH) บริเวณทะเลจีนใต้ตอนบน มีความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลางประมาณ 70 กิโลเมตรต่อชั่วโมง พายุนี้กำลังเคลื่อนตัวทางทิศตะวันตก ด้วยความเร็ว 35 กิโลเมตรต่อชั่วโมง คาดว่าจะเคลื่อนผ่านเกาะไหหลำในเช้าวันนี้ (18 ก.ค. 61) และจะเคลื่อนขึ้นฝั่งบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนในเย็นวันนี้ (18 ก.ค. 61) ซึ่งจะ ส่งผลกระทบทำให้ในช่วงวันที่ 18-21 กรกฎาคม 2561 บริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคเหนือ จะมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่ ขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวระวังอันตราย จากฝนที่ตกหนักและฝนที่ตกสะสมที่อาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลาก ........................>>>>

โรงเรียนชราบาลวุฒิวิทยาลัยปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ พร้อมทำ MOU กับ ม.เชียงใหม่ และบ้านธรรมปกรณ์


" ที่นี่....เชียงใหม่ " โรงเรียนชราบาลวุฒิวิทยาลัยปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ 
โรงเรียนชราบาลวุฒิวิทยาลัย เทศบาลเชิงดอย เชียงใหม่ เปิดเทอมวันแรกสุดคึกคักในกิจกรรมมีปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ พ่ออุ้ย แม่อุ้ย กว่า 400 คน เข้าร่วมเรียน ทำกิจกรรมเต็มห้อง พบแม่อุ้ยอายุเกือบร้อยปีร่วมเรียนด้วยขณะเดียวกันเทศบาลตำบล เชิงดอย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และบ้านธรรมปกรณ์ ทำ mOU ที่โรงเรียนชราบาลวุฒิวิทยาลัย เพื่อพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนผู้สูงอายุสู่ประชาคมโลก
ที่วัดพระธาตุดอยสะเก็ดพระอารมหลวง นักเรียนโรงเรียนชราบาลวุฒิวิทยาลัย เทศบาลตำบลเชิงดอย อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ รุ่นที่ 4 เปิดเทอมในภาคเรียนที่ 1 ของปีนี้ ซึ่งปรากฏว่ามีนักเรียนชราบาล หรือกลุ่มพ่ออุ้ย แม่อุ้ย ผู้สูงอายุ มาเรียนกันอย่างพร้อมเพรียง มากกว่า 400 คน โดยก่อนที่จะเข้าเรียน นักเรียนทั้งหมดได้ลงคะแนนสมุดธนาคารทำความดี ที่ร่วมกิจกรรมเพื่อสังคมในชุมชนของตนเอง ก่อนจะทำกิจกรรมได้ร่วมกันเคารพธงชาติ จากนั้นร่วมทำกิจกรรมฝึกสมอง ทบทวนความจำ กิจกรรมตลาดนัดสินค้เพื่อสุขภาพ โดยผู้สูงอายุจะนำสินค้าประเภทผักพื้นบ้าน ข้าวไรซ์เบอร์รี่ และอาหารอย่างอื่นซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นอาหารเพื่อสุขภาพมาจำหน่ายให้และแลกเปลี่ยนดัน หลังจากครูผู้สอนได้ให้นักเรียนผู้สูงอายุร่วมกิจกรรมฝึกสมองและสมาธิ โดยให้นักเรียนใช้มือจับจมูก และใบหูสลับกันไปมา บางคนจับผิดจับถูก จนสร้างเสียงหัวเราะกันลั่นห้อง สำหรับโรงเรียนชราบาลวุฒิวิทยาลัย ไม่มีได้เน้นกิจกรรมที่เป็นวิชาการ แต่จะเน้นสร้างความสุขให้แก่ผู้สูงอายุ จนกลายเป็นโรงเรียนตัวอย่างของประเทศในการสร้างความสุขให้แก่คนชรา เป็นการคลายความเหงา เพราะบางคนอยู่บ้านตามลำพัง ขณะที่ลูกหลานต้องออกไปทำงาน ก็มีโอกาสมาพบปะทำกิจกรรมร่วมกับเพื่อนๆ กลุ่มผู้สูงอายุด้วยกัน ทำให้คลายความเหงา และลดภาวะซึมเศร้า เป็นการสร้างความสุขในวัยชรา และเนื่องจากแต่ละคนมีประสบการณ์ในชีวิตสูง ได้มาพบปะแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์กัน เป็นโรงเรียนแห่งภูมิปัญญาท้องถิ่น 
ขณะเดียวกัน นายเฉลิม สารแปง นายกเทศมนตรีตำบลเชิงดอย เป็นผู้ก่อตั้งโรงเรียนชราบาลฯ ได้ทำ MOU ร่วมกับนางมิ่งขวัญ วีระชาติ ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านธรรมปกรณ์ จังหวัดเชียงใหม่ กรมกิจการผู้สูงอายุ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และลงนามร่วมกับ รศ.ดร.เพ็ชรี รูปะวิเชตร์ ประธานโครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน หัวหน้าภาควิชาอาชีวศึกษาและการส่งเสริมสุขภาวะ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยการทำ MOU ดังกล่าวเป็นการตระหนักถึงความสำคัญของการสร้างความรวมมือด้านการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาระบบการดูแลผู้สูงอายุและคุณภาพชีวิตทั้งทางด้านการพัฒนาหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน การให้คำปรึกษาตลอดจนสุขภาวะโภชนาการของโรงเรียนชราบาลวุฒิยาลัย และการดำเนินงานกิจการศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและการส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุของตำบลเชิงดอย การพัฒนาคุณภาพชีวิตภายใต้กรอบแนวคิด 4 มิติ มิติด้านสังคม เศรษฐกิจ สุขภาพ และสภาพแวดล้อม เพื่อให้เกิดความยั่งยืนต่อไป โดยทาง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้สนับสนุนบุคลากร ทั้งคณาจารย์ นักวิชาการเพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ทางวิชาการ และจัดอบรมเชิงปฏิบัติการให้กับทางโรงเรียนชราบาลวุฒิวิทยาลัย พร้อมให้การสนับสนุนกิจกรรมและพัฒนาระบบการดูผู้สูงอายุ การจัดการเรียนการสอน การสร้างการมีส่วนร่วมของผู้สูงอายุและชุมชน การสร้างภาคีเครือข่าย การสร้างแหล่งเรียนรู้ การพัฒนาต่อยอดระบบการดูแลผู้สูงอายุ 
ส่วนศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านธรรมปกรณ์จังหวัดเชียงใหม่ หน้าที่หลักส่งเสริมและพัฒนาการศักยภาพการจัดการสวัสดิการและการคุ้มครองพิทักษ์สิทธิ์ผู้สูงอายุ รวมทั้งการพัฒนารูปแบบงานด้านสวัสดิการให้ครอบคลุม และตอบสนองต่อสภาพการของสังคม ตามกระแสการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก พันธกรณีและความตกลงระหว่างประเทศเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตและเสริมสร้างความมั่นคงในการดำรงชีวิตของผู้สูงอายุ
ด้านนายเฉลิม สารแปง นายกเทศมนตรีตำบลเชิงดอย กล่าวว่า การลงนามครั้งนี้ถือว่าได้พัฒนาโรงเรียนชราบาลวุฒิวิทยาลัยให้ก้าวสู่เวทีสังคมโลก พัฒนาทุกด้าน พร้อมกันนั้นทาง มช.ได้จัดนักวิชการ นักศึกษาลงพื้นที่ทำการศึกษาวิจัยให้เป็นรูปธรรม ขณะเดียวกันนักเรียนผู้สูงอายุของโรงเรียนชราบาลฯเองก็ได้จะทำวิทยานิพนธ์ชีวิต คือ การทำหนังสือ รวบรวมอาชีพ เช่น ตำรายาแผนโบราณ ทำเครื่องจักสาน และงานฝีมือต่างๆ เพื่อนำไปประกอบกับผลงานวิจัยทางวิชาการด้วยว่า การที่ผู้สูงอายุเข้ามาเรียนแล้วได้อะไรกลับไปบ้าง และสร้างงานสร้างอาชีพอะไรบ้าง ร่วมทั้งด้านสุขภาพกาย สุขภาพใจที่ดีขึ้นอย่างไรบ้าง เพื่อให้ตรงตามแนวทางของโรงเรียนชราบาลวุฒิวิทยาลัยคือ แก่อย่างมีคุณค่า ชราอย่างมีคุณภาพ
ขอบคุณแหล่งที่มาของภาพและข่าว

ทีมข่าว " ที่นี่....เชียงใหม่ " สำนักข่าว เชียงใหม่อัปเดตนิวส์ รายงาน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น