<<<<<..... ลักษณะอากาศทั่วไป วันนี้ ( 18 กค. 2561 )....พยากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมงข้างหน้า ประเทศไทยมีฝนตกชุกหนาแน่น กับมีฝนตกหนักหลายพื้นที่ และมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออก และภาคใต้ ขอให้ประชาชนระวังผลกระทบจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมไว้ด้วย สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนมีกำลังแรง โดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 3 เมตร ขอให้ชาวเรือเดินเรือ ด้วยความระมัดระวัง เรือเล็กควรงดออกจากฝั่ง ส่วนประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณชายฝั่งภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตก ระวังอันตรายจากคลื่นลมแรงที่พัดเข้าหาฝั่งจนถึงวันที่ 22 กรกฎาคม 2561 อนึ่ง พายุโซนร้อน“เซินติญ” (SON-TINH) บริเวณทะเลจีนใต้ตอนบน มีความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลางประมาณ 70 กิโลเมตรต่อชั่วโมง พายุนี้กำลังเคลื่อนตัวทางทิศตะวันตก ด้วยความเร็ว 35 กิโลเมตรต่อชั่วโมง คาดว่าจะเคลื่อนผ่านเกาะไหหลำในเช้าวันนี้ (18 ก.ค. 61) และจะเคลื่อนขึ้นฝั่งบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนในเย็นวันนี้ (18 ก.ค. 61) ซึ่งจะ ส่งผลกระทบทำให้ในช่วงวันที่ 18-21 กรกฎาคม 2561 บริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคเหนือ จะมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่ ขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวระวังอันตราย จากฝนที่ตกหนักและฝนที่ตกสะสมที่อาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลาก ........................>>>>

รอง ผอ.กอ.รมน.เชียงใหม่-เจ้าหน้าที่ป่าไม้ ปลูกป่าต้นน้ำแม่แวน บ้านขุแจ๋ หมู่ 8 ต.แม่แวน อ.พร้าว จ.เชียงใหม่ จำนวน 23,200 ต้น พื้นที่ 116 ไร่ ปีนี้ตั้งเป้าถึง 300,000 ต้น


รอง ผอ.กอ.รมน.เชียงใหม่-เจ้าหน้าที่ป่าไม้ ปลูกป่าต้นน้ำแม่แวน บ้านขุแจ๋ หมู่ 8 ต.แม่แวน อ.พร้าว จ.เชียงใหม่ จำนวน 23,200 ต้น พื้นที่ 116 ไร่ ปีนี้ตั้งเป้าถึง 300,000 ต้น

เมื่อเวลา 10.00 น.วันที่ 13 ส.ค.บริเวณป่าต้นน้ำแม่แวน บ้านขุนแจ๋ หมู่ 8 ต.แม่แวน อ.พร้าว จ.เชียงใหม่ พล.ต.กรีพล อุทิตสาร รอง ผอ.กอ.รมน.จ.เชียงใหม่ พร้อมนายศราวุธ ไทยเจริญ นายอำเภอพร้าว และนายกมลไชย คชชา ผอ.สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 เชียงใหม่ และนายยศวัฒน์ เธียรสวัสดิ์ หัวหน้าอุทยานแห่งชาติศรีลานนา ร่วมกับชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านและผู้นำชุมชนชาวเขาเผ่าลีซอ ร่วมทำกิจกรรมปลูกป่าตามโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 70 ปี 9 มิถุนายน 2559 และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนพรรษา 84 พรรษา 12 สิงหาคม 2559
ชาวบ้านได้ต้อนรับโดยการเต้นจะคึ ของชาวไทยภูเขาเผ่าลีซอ บ้านขุนแจ๋ จากนั้นได้ประกอบพิธีเปิดกรวยถวายสักการะโดย พล.ต.กรีพล อุทิตสาร รอง ผอ.กอ.รมน.จว.เชียงใหม่ เป็นประธานเปิดกรวย จากนั้นนำกล่าวคำถวายพระพรเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์ พระบรมราชินีนาถเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนพรรษา 84 พรรษา 12 สิงคมคม 2559 ร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีและเพลงสดุดีมหาราชา
นายกมลไชย คชชา ผอ.สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 เชียงใหม่ กล่าวว่า อดีตพื้นที่ป่าบ้านขุนแจ๋แห่งนี้ส่วนใหญ่เป็นภูเขา ปกคลุมด้วยป่าไม้ตามธรรมชาติเพื่อป้องกันน้ำกัดเซาะหน้าดิน แต่ปัจจุบันป่าต้นน้ำเกิดเสื่อมโทรมเนื่องจากมีผู้บุกรุกทำลายป่าจากคนต่างถิ่นเข้ามาครอบครองพื้นที่ป่าทำไร่เผาป่าล่าสัตว์ และเกิดไฟป่าซ้ำซากทุกปีทำให้ป่าถูกทำลายไปมากรวมทั้งหน้าดินก็เกิดการกัดเซาะของน้ำป่าจนเป็นเขาหัวโล้นมาจนถึงทุกวันนี้ 
"วันนี้ทางสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 เชียงใหม่ อุทยานแห่งชาติศรีล้านนา ร่วมกับกองอำนวยรักษาความมั่นคงภายใน จ.เชียงใหม่ อ.พร้าว ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านอำเภอพร้าว อบต.แม่แวน ประชาชนบ้านขุนแจ๋ และมูลนิธิอิออนประเทศไทยที่ส่งเสริมสนับสนุนการปลูกป่าติดต่อกันมานานถึง 5 ปีแล้วในพื้นที่อุทยานแห่งชาติศรีล้านนา ถือว่าเป็นการทำงานในรูปแบบประชารัฐทุกภาคส่วนร่วมมือกันปลูกป่าครั้งนี้จำนวน 23,200 ต้น พันธุ์ได้แก่ไม้ประดูส้ม ส้นสามใบ และมะขามป้อม เป็นต้น ในพื้นที่ 116 ไร่ บริเวณป่าต้นน้ำแม่แวน บ้านขุนแจ๋ หมู่ 8 ต.แม่แวน อ.พร้าว จ.เชียงใหม่ และภาคเอกชนเองโดยมูลนิธิอิออนประเทศไทย ยังจะดำเนินการปลูกป่าในพื้นที่อื่นๆให้ครบจำนวน 300,000 ต้นภายในปี พ.ศ.2559 อีกด้วย" นายกมลไชย คชชา ผอ.สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 เชียงใหม่ กล่าว
ทางภาคเอกชนผู้สนับสนุนการปลูกป่าได้มอบคอมพิวเตอร์ และเครื่องทำน้ำเย็น ให้กับโรงเรียนบ้านขุนแจ๋ และมอบเงินงบประมาณในการส่งเสริมการปลูกป่าครั้งนี้ให้กับนายยศวัฒน์ เธียรสวัสดิ์ หัวหน้าอุทยานแห่งชาติศรีลานนา จากนั้น พล.ต.กรีพล อุทิตสาร รอง ผอ.กอ.รมน.จ.เชียงใหม่ ได้มอบโล่ประกาศเกียรติคุณแก่ผู้แทนมูลนิธิอิออน ประเทศไทย
ต่อมา พล.ต.กรีพล อุทิตสาร รอง ผอ.กอ.รมน.จ.เชียงใหม่ นำข้าราชการ และกำนันผู้ใหญ่บ้าน รวมทั้งประชาชนและมูลนิธิอิออนประเทศไทยร่วมกันปลูป่าในพื้นที่ดังกล่าว เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 70 ปี 9 มิถุนายน 2559 และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนพรรษา 84 พรรษา 12 สิงหาคม 2559

ทีมข่าว "ที่นี่....เชียงใหม่" สำนักข่าว เชียงใหม่อัปเดตนิวส์ รายงาน
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น