<<<<<..... ลักษณะอากาศทั่วไป ภาคเหนือ วันนี้ ( 15 มิย. 2561 )....มีเมฆเป็นส่วนมาก กับมีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 60 ของพื้นที่ ส่วนมากบริเวณจังหวัดตาก แม่ฮ่องสอน เชียงใหม่ เชียงราย ลำพูน ลำปาง พะเยา แพร่ น่าน อุตรดิตถ์ พิษณุโลก และเพชรบูรณ์ อุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 31-36 องศาเซลเซียส ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 15-30 กม./ชม. ........................>>>>

รองผู้ว่า พุฒิพงศ์ ออกรายการ ผู้ว่าพบประชาชนทาง สวท.เชียงใหม่


"ที่นี่....เชียงใหม่" วันนี้ 19 มิย. 59 เวลา 09.00 น. นายพุฒิพงศ์ ศิริมาตย์  รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ร่วมสนทนาในรายการผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่พบประชาชนซึ่งออกอากาศทุกวันอาทิตย์เวลา 09.00 ถึง 10.00 น. ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM ความถี่ 93.25 เมกะเฮิรตซ์และ AM ความถี่ 639 กิโลเฮิรตซ์ โดยมีประเด็นรายการที่น่าสนใจคือมาตรการสร้างความปลอดภัยของรถรับส่งนักเรียน ซึ่งดำเนินการโดยสำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ โดยได้จัดประชุมเพื่อสร้างความเข้าใจให้แก่ผู้ประกอบการรถรับส่งนักเรียนในเขตพื้นที่อำเภอเมืองและอำเภอโดยรอบประมาณ 300 ราย เพื่อให้ปฏิบัติตามมาตรฐานความปลอดภัยที่กรมการขนส่งทางบกได้ประกาศไว้ พร้อมทั้งตรวจสภาพเบื้องต้นของรถรับส่งนักเรียนของผู้ประกอบการที่เข้าร่วมการประชุมอีกด้วย นอกจากนี้ยังมีประเด็นที่น่าสนใจคือ การป้องกันโรคไข้เลือดออก ที่มักจะมีการระบาดในช่วงฤดูฝน  ประเด็นการเตรียมความพร้อมป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยน้ำป่าไหลหลากและดินถล่มในพื้นที่เสี่ยงภัยของจังหวัดเชียงใหม่โดยเฉพาะพื้นที่สูงซึ่งมีโอกาสเกิดน้ำป่าไหลหลากได้  ประเด็นการแก้ไขปัญหาค่าครองชีพของประชาชนโดยเป็นมาตรการเพิ่มช่องทางการจำหน่ายเนื้อหมูในราคาพิเศษกิโลกรัมละ 135 บาท สืบเนื่องจากราคาเนื้อสุกรหน้าฟาร์มมีราคาสูงขึ้นตั้งแต่เดือนเมษายนเป็นต้นมา  จึงทำให้เนื้อหมูในตลาดทั่วไปราคาสูงถึงกิโลกรัมละ 160 บาท  ดังนั้น กระทรวงพาณิชย์โดยกรมการค้าภายในได้จัดให้มีการจำหน่ายเนื้อหมูราคาพิเศษกิโลกรัมละ 135 บาท  โดยในส่วนจองจังหวัดเชียงใหม่กำหนดจัดใน 2 ตลาด คือตลาดศิริวัฒนา(กาดธานินทร์) กำหนดจำหน่ายทุกร้าน จำนวน 11 ร้าน ในวันพุธที่ 22 มิถุนายน 2559 ตั้งแต่เวลา 12.00 ต้นไปและตลาดแม่เหียะถนนรอบเมืองเชียงใหม่ จำหน่ายทุกร้าน  2 ร้าน  จำหน่ายในวันศุกร์และวันเสาร์ที่ 24 และ 25 มิถุนายน 2559 เวลา 12.00 น. เป็นต้นไป   นอกจากนี้ยังมีประเด็นอื่นๆที่น่าสนใจ คือ การแสดงสินค้างานแสดงสินค้าเกษตรภาคเหนือสู่ตลาด AEC ในงาน Lanna Agri Smart  ในงาน Lanna Expo 2016 ระหว่างวันที่ 30 มิถุนายน – 6 กรกฎาคม 2559 ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ เฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่  และการผ่อนผันการจดทะเบียนของแรงงานซึ่งยังไม่ได้รับใบรับรองแพทย์แต่สามารถนำหลักฐานการเข้านัดตรวจสุขภาพและใบเสร็จค่าประกันสุขภาพมาแสดงก็สามารถใช้จดทะเบียนแรงงานต่างด้าวได้ภายในเวลาที่กำหนด 

ทีมข่าว ที่นี่....เชียงใหม่ สำนักข่าวเชียงใหม่อัปเดตนิวส์ รายงาน
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น