<<<<<..... ลักษณะอากาศทั่วไป ภาคเหนือ วันนี้ ( 17 กค. 2561 )....มีเมฆเป็นส่วนมาก กับมีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 70 ของพื้นที่ และมีฝนตกหนักบางแห่ง บริเวณจังหวัดเชียงราย พะเยา แพร่ น่าน อุตรดิตถ์ ตาก สุโขทัย กำแพงเพชร พิษณุโลก พิจิตร และเพชรบูรณ์ อุณหภูมิต่ำสุด 23-27 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 30-33 องศาเซลเซียส ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 15-30 กม./ชม. ........................>>>>

รมว.ศึกษาขึ้นเหนือยกเครื่องครูหวังเร่งยกระดับนักเรียนพื้นที่สูงให้อ่านออกเขียนได้หลังผลโอเน็ตต่ำกว่าเกณฑ์


รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนายกระดับคุณภาพการศึกษาเขตพื้นที่สูงจังหวัดชายแดนภาคเหนือ โดยมีเป้าหมายให้นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 อ่านออกเขียนได้

วันนี้ (18 มิ.ย. 59) เวลา 09.00 น. ณ โรงแรมคุ้มภูคำ จังหวัดเชียงใหม่ พลเอกสุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนายกระดับคุณภาพการศึกษาเขตพื้นที่สูงจังหวัดชายแดนภาคเหนือ โดยมีสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1-6 เชียงราย เขต 2 แม่ฮ่องสอน เขต 1 และ 2 ตาก เขต 2 และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 34 รวม 11 เขต ประมาณ 600 คนเข้าร่วมประชุม
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวว่า จากผลการประเมินการอ่านการเขียนภาษาไทยของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษาที่ผ่านมา มีนักเรียนผ่านการประเมินทั่วประเทศคิดเป็นร้อยละ 96.06 อยู่ในระดับปรับปรุง ร้อยละ 3.94 สำหรับในเขตพื้นที่สูงจังหวัดชายแดนภาคเหนือระดับปรับปรุง ร้อยละ 8.67 รวมทั้งผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีนี้พบว่า ในชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับต่ำ อันดับสุดท้ายของประเทศ สืบเนื่องจากสภาพปัญหาซึ่งเป็นพื้นที่ห่างไกล อยู่บนภูเขาสูง ขาดเรียนบ่อย ฐานะค่อนข้างยากจน อีกทั้งมีความหลากหลายทางภาษาและวัฒนธรรม จึงได้มีการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนายกระดับคุณภาพการศึกษาเขตพื้นที่สูงจังหวัดชายแดนภาคเหนือขึ้น ระหว่างวันที่ 17-20 มิถุนายน 2559 เพื่อร่วมกันวิเคราะห์ข้อมูลผลการประเมินการอ่านเขียนภาษาไทยของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และผล O-NET ในกลุ่มสาระเรียนรู้ภาษาไทย คณิตศาสตร์ สังคมศึกษา วิทยาศาสตร์และภาษาอังกฤษนำไปสู่การกำหนดแผนงาน โครงการพัฒนายกระดับคุณภาพการศึกษาพื้นที่ชายแดนภาคเหนือตามนโยบายรัฐบาลว่า นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 เมื่อจบ ป.1 ต้องอ่านออกเขียนได้และมีมาตรการประเมินผลเป็นรูปธรรม ตามหลักยุทธศาสตร์พระราชทาน “เข้าใจ เข้าถึง และพัฒนา”

ทีมข่าว "ที่นี่....เชียงใหม่" สำนักข่าว เชียงใหม่อัปเดตนิวส์ รายงาน
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น