<<<<<..... ลักษณะอากาศทั่วไป วันนี้ ( 01 เมษายน 2567 ) เวลา 06.00 น. วันนี้ถึง 06.00 น.ของวันพรุ่งนี้ ภาคเหนือ....อากาศร้อนถึงร้อนจัดโดยทั่วไปกับมีฟ้าหลัวในตอนกลางวัน อุณหภูมิต่ำสุด 20-27 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 39-42 องศาเซลเซียส ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 5-15 กม./ชม. กมล เครือนิล ทีมข่าว "ที่นี่....เชียงใหม่" สำนักข่าว เชียงใหม่ อัปเดตนิวส์ รายงาน. แหล่งที่มาของข้อมูล : กรมอุตุนิยมวิทยา - https://www.tmd.go.th/thailand.php .....................................................>>>>

11 มิ.ย. 2559

พิธีแห่ "พระบรมธาตุเจ้าเข้าเวียง "

"พระธาตุเจ้าเข้าเวียง" พิธีอัญเชิญพระทักขิณโมลีธาตุ (พระธาตุเจ้าจอมทอง) มาประดิษฐาน ณ มณฑปภายในศาลาจตุรมุข วัดอินทราวาส (วัดต้นเกว๋น) เพื่อให้ประชาชนได้สรงน้ำเพื่อความเป็นสิริมงคล โดยพระธาตุจะแวะพักที่วัดต้นเกว๋นหนึ่งคืน มีพิธีอบรมสมโภช ก่อนจะอัญเชิญไปประดิษฐานเป็นการชั่วคราว ณ มลฑลพิธี ลานข่วงอนุสาวรีย์สามกษัตริย์ 
พระบรมธาตุพระทักขิณโมลีธาตุ (ภาษาบาลี ) หรือ พระบรมธาตุศรีจอมทอง เพียงแห่งเดียวในประเทศไทย ที่สามารถสักการะและสรงน้ำได้โดยตรงและเห็นองค์พระบรมสารีริกธาตุ สิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมือง อ.จองทอง มายาวนานกว่า 600 ปี อีกทั้งยังเป็นพระธาตุประจำปีชวด ได้อัญเชิญจากวัดพระธาตุศรีจอมทอง อำเภอจอมทอง มาประดิษฐาน ลานอนุสาวรีย์สามกษัตริย์ เพื่อให้ประชาชนได้สรงน้ำเพื่อความเป็นสิริมงคล 
-คณะสงฆ์จังหวัดเชียงใหม่ พร้อม วัดพระธาตุศรีจอมทอง วรวิหาร จังหวัดเชียงใหม่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เทศบาลนครเชียงใหม่ เทศบาลตำบลหนองควาย คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมขบวนแห่พระบรมธาตุเจ้าเข้าเวียง ซึ่งเป็นการอัญเชิญพระทักขิณโมลีธาตุ (ภาษาบาลี ) หรือ พระบรมธาตุศรีจอมทอง จากวัดพระธาตุศรีจอมทอง อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ เข้ามายัง ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์สามกษัตริย์ ในวาระครบรอบ 720 ปีเมืองเชียงใหม่ และครบ 550 ปี พร้อมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 70 ปีและ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ทรงเจริญพระชนพรรษา 7 รอบ โดยขบวนแห่เริ่มออกจากวัดพระธาตุศรีจอมทอง ไปตามถนนเชียงใหม่ – ฮอด (เส้นทางหมายเลข 108) ไป วัดต้นเกว๋น อำเภอหางดง เพื่อพักร่วมสมโภชตลอดทั้งคืน -ก่อนจะอัญเชิญต่อในช่วงเช้า มายัง มณฑลพิธีชั่วคราว บริเวณข่วงหลวง ใจกลางเมืองเชียงใหม่ หรือ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์สามกษัตริย์ จนถึงวันที่ 12 มิถุนายน 2559 เพื่อให้ประชาชนชาวเชียงใหม่ และใกล้เคียง ตอลดจนนักท่องเที่ยว กราบไหว้ขอพรและสรงน้ำพระธาตุ เพื่อความเป็นสิริมงคล เจริญรุ่งเรือง แก่ตนเองและครอบครัว พระบรมธาตุศรีจอมทอง ของวัดพระธาตุศรีจอมทองวรวิหาร เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมือง อ.จองทอง จ.เชียงใหม่ ยาวนานกว่า 600 ปี อีกทั้งยังเป็นพระธาตุประจำปีชวด มีความพิเศษกว่าพระธาตุทุกองค์ คือ พระบรมธาตุเพียงแห่งเดียวในประเทศไทย ที่สามารถสักการะและสรงน้ำได้โดยตรงและเห็นองค์พระบรมสารีริกธาตุได้ ก่อนจะอัญเชิญพระบรมธาตุกลับคืนสู่วัดพระธาตุศรีจอมทอง
ขอบคุณแหล่งที่มาของภาพและข่าว

ทีมข่าว "ที่นี่....เชียงใหม่" สำนักข่าว เชียงใหม่อัปเดตนิวส์ รายงาน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น