<<<<<..... ลักษณะอากาศทั่วไป วันนี้ ( 01 เมษายน 2567 ) เวลา 06.00 น. วันนี้ถึง 06.00 น.ของวันพรุ่งนี้ ภาคเหนือ....อากาศร้อนถึงร้อนจัดโดยทั่วไปกับมีฟ้าหลัวในตอนกลางวัน อุณหภูมิต่ำสุด 20-27 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 39-42 องศาเซลเซียส ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 5-15 กม./ชม. กมล เครือนิล ทีมข่าว "ที่นี่....เชียงใหม่" สำนักข่าว เชียงใหม่ อัปเดตนิวส์ รายงาน. แหล่งที่มาของข้อมูล : กรมอุตุนิยมวิทยา - https://www.tmd.go.th/thailand.php .....................................................>>>>

12 มี.ค. 2559

SIPA One Stop Service and Digital Content Center @ Promenada


SIPA เชียงใหม่ เปิดตัว SIPA One Stop Service and Digital Content Center ส่งเสริมการเติบโตของอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์
คาดว่าจะมีผู้เข้าใช้งานไม่ต่ำกว่า 700 คนต่อปี และเกิดมูลค่าทางเศรษฐกิจ 100 ล้านบาท ภายใน 3 ปี

เมื่อเวลา 10.00 น วันที่ 11 มีนาคม 2559 ศูนย์การค้าพรอมเมนาดา รีสอร์ท มอลล์ เชียงใหม่ นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธาน เปิด SIPA One Stop Service Software and Digital Content Center พร้อมด้วยนางจีราวรรณ บุญเพิ่ม ประธานกรรมการบริหาร สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ และ มร.เชียร์ท คว้อนท์ ประธานกรรมการบริหารศูนย์การค้า พรอมเมนาดา รีสอร์ท มอลล์ เชียงใหม่ เพื่อส่งเสริมให้เกิดการเติบโตของอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์และดิจิทัลคอนเทนต์ในภูมิภาคในเชิงรุก ส่งเสริมให้เกิดการซื้อขายสินค้าและบริการ ทางด้านซอฟต์แวร์ และดิจิทัลคอนเทนต์ ทั้งในและต่างประเทศ เพิ่มขีดความสามารถในการประชาสัมพันธ์ พร้อมทั้งส่งเสริมให้เกิดการเข้าถึงการบริการ ตลอดจนข้อมูล ทางด้านซอฟต์แวร์ และดิจิทัลคอนเทนต์ โดยคาดว่าจะมีผู้เข้าใช้งานไม่ต่ำกว่า 700 คนต่อปี และเกิดมูลค่าทางเศรษฐกิจ 100 ล้านบาท ภายใน 3 ปี

ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า จังหวัดเชียงใหม่ถูกกำหนดให้เป็น Smart City ถือเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจของภาคเหนือ เป็นศูนย์กลางการศึกษา โดยเฉพาะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ซอฟต์แวร์ และดิจิทัลคอนเทนต์ มีผู้ประกอบการทางด้านซอฟต์แวร์อยู่เป็นจำนวนมาก ทำให้มีความพร้อมของทรัพยากรในการผลิตซอฟต์แวร์เพื่อช่วยในอุตสาหกรรมต่าง ๆ ผู้ประกอบการ SMEs และ OTOP ที่มีอยู่เป็นจำนวนมาก ซึ่ง SIPA One Stop Service Software and Digital Content Center จะเป็นประโยชน์ต่อพี่น้องชาวเชียงใหม่เป็นอย่างมาก

SIPA One Stop Service Software and Digital Content Center จัดแบ่งพื้นที่ออกเป็นส่วน ๆ เพื่อการบริการที่ครอบคลุม โดยแบ่งออกเป็น ส่วนพัฒนาทักษะ ซึ่งได้แก่ห้องอบรม สัมมนา ส่วนพัฒนาธุรกิจ ส่วนประชาสัมพันธ์ และการตลาด รวมถึงนวัตกรรม ส่วนให้บริการ Clinic Software สำหรับให้คำปรึกษา SMEs ที่ต้องการใช้ซอฟต์แวร์ในการเพิ่มประสิทธิภาพของธุรกิจ

ข่าวโดย : พิมลกัลย์ เดชะชัย สวท. เชียงใหม่
ภาพโดย : กมล เครือนิล สำนักข่าว เชียงใหม่อัปเดตนิวส์ ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น