<<<<<..... ลักษณะอากาศทั่วไป เมื่อเวลา 04.00 น. วันนี้ ( 3 ธันวาคม 60 )....ภาคเหนืออากาศเย็น กับมีหมอกในตอนเช้า อุณหภูมิต่ำสุด 16-22 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 28-34 องศาเซลเซียส บริเวณยอดดอยมีอากาศหนาว อุณหภูมิต่ำสุด 6-12 องศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 10-30 กม./ชม. ....................>>>>

ทีมสำรวจทางธรณีฟิสิกส์ สำรวจพื้นที่ข่วงหลวงเวียงแก้ว


ทีมสำรวจทางธรณีฟิสิกส์ สำรวจพื้นที่ข่วงหลวงเวียงแก้ว(ทัณฑสถานหญิงเดิม) ตรวจพบวัตถุบางอย่างอยู่ใต้ผิวดินลึกประมาณ 50 เซนติเมตร จากการสะท้อนกลับของสัญญาณเรดาร์จากเครื่อง GPR

จากการลงพื้นที่สำรวจทางธรณีฟิสิกส์ ของทีมจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ นำโดย ผศ.ดร.กฤษณ์ วันอินทร์ อาจารย์ประจำภาควิชาวิทยาศาสตร์พื้นพิภพ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดทำแผนผังปัจจุบัน เป็นกรอบในการทำงาน ทดสอบเครื่องมือ GPR หรือ เรดาร์ทะลุพื้นดิน เมื่อเริ่มทำการสำรวจในเบื้องต้น บริเวณรอบนอกทัณฑสถานหญิงเดิม มีการสะท้อนกลับของสัญญาณที่บ่งบอกว่าพบวัตถุบางอย่าง อยู่ใต้ผิวดินลึกประมาณ 50 เซนติเมตร ความกว้างของวัตถุประมาณ 50 เซนติเมตร ถึง 1 เมตร ซึ่งยังไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นวัตถุโบราณ หรือเป็นวัตถุชนิดใด และไม่สามารถยืนยันได้ว่าเป็นสิ่งก่อสร้างหรือไม่ ต้องรอการประมวลผล โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ และความเชี่ยวชาญของนักวิชาการ หลังจากสำรวจพื้นที่ทั้งหมดให้แล้วเสร็จ พื้นที่ทั้งหมดที่ได้รับมอบหมายให้ทำการสำรวจ 5,130 ตารางเมตร ครอบคลุมทั้งภายในและภายนอกทัณฑสถานเดิม
ทีมสำรวจจะใช้ระยะเวลาในการดำเนินงาน 75 วัน แบ่งออกเป็น 2 ขั้นตอน ขั้นตอนในการสำรวจภาคพื้นดินโดยใช้เครื่อง GPR จะใช้เวลา 3 – 5 วัน ในส่วนของขั้นตอนการประมวลผล จะใช้เวลาโดยประมาณ 30 – 60 วัน ขึ้นอยู่กับรายละเอียดข้อมูลใต้ดินที่ได้รับจากการสะท้อนของสัญญาณจากเครื่อง GPR และข้อมูลจากหอจดหมายเหตุ นำมาประกอบการวิเคราะห์ต่อไป


ข่าวโดย พิมลกัลย์ เดชะชัย สวท. เชียงใหม่
ภาพโดย กมล เครือนิล ทีมข่าว "ที่นี่....เชียงใหม่" สำนักข่าวเชียงใหม่อัปเดตนิวส์ รายงาน
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น