<<<<<..... ลักษณะอากาศทั่วไป วันนี้ ( 01 เมษายน 2567 ) เวลา 06.00 น. วันนี้ถึง 06.00 น.ของวันพรุ่งนี้ ภาคเหนือ....อากาศร้อนถึงร้อนจัดโดยทั่วไปกับมีฟ้าหลัวในตอนกลางวัน อุณหภูมิต่ำสุด 20-27 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 39-42 องศาเซลเซียส ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 5-15 กม./ชม. กมล เครือนิล ทีมข่าว "ที่นี่....เชียงใหม่" สำนักข่าว เชียงใหม่ อัปเดตนิวส์ รายงาน. แหล่งที่มาของข้อมูล : กรมอุตุนิยมวิทยา - https://www.tmd.go.th/thailand.php .....................................................>>>>

26 ก.พ. 2555

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี เสด็จเป็นองค์ประธานเปิดงาน “สรรค์ศิลป์ ถิ่นท่ากาน”


สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี เสด็จเป็นองค์ประธานเปิดงาน “สรรค์ศิลป์ ถิ่นท่ากาน” ณ โบราณสถานเวียงท่ากาน อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่
สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี เสด็จเป็นองค์ประธานเปิดงาน “สรรค์ศิลป์ ถิ่นท่ากาน” ณ โบราณสถานเวียงท่ากาน อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งกิจรกรรมดังกล่าว พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ ทรงเล็งเห็นถึงความสำคัญของโบราณสถานเวียงท่ากาน ซึ่งเป็นโบราณสถานที่อยู่คู่ชุมชนและเป็นแหล่งความรู้ทางประวัติศาสตร์ของชาติเป็นเวลาช้านาน ได้มีการขุดค้นพบหลักฐานทางโบราณคดีสำคัญๆ อันเป็นมรดกของชาติที่ควรค่าแก่การทำนุบำรุงรักษา แต่หลักฐานทางประวัติศาสตร์เหล่านี้ยังขาดการรวบรวมและเก็บรักษาอย่างถูกวิธี จึงมีพระประสงค์ที่จะดูแลรักษาโบราณสถานเวียงท่ากานและศิลปวัตถุ โดยการจัดสร้างพิพิธภัณฑ์เวียงท่ากานให้เป็นแหล่งการเรียนรู้ทางศิลปะและประวัติศาสตร์ของเวียงท่ากาน และการทำนุบำรุงโบราณสถานแห่งนี้อยู่คู่กับชุมชนให้ช่วยกันรักษาสภาพที่สมบูรณ์สืบไป เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม และ1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2552 ที่ผ่านมา พระองค์ทรงจัดงาน “โคมประทีปส่องหล้า มรดกล้ำค่าเวียงท่ากาน” เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ให้โบราณสถานเวียงท่ากานเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้น ทั้งยังมีกิจกรรมต่างๆ ที่ส่งเสริมให้คนในชุมชนโดยเฉพาะเยาวชน รัก หวงแหน และเห็นคุณค่าพร้อมที่จะสืบทอดทางวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม และประเพณีของตนเองอีกด้วย
สำหรับงาน “สรรค์ศิลป์ ถิ่นท่ากาน” ได้เชิญศิลปินที่มีชื่อเสียงทางด้านศิลปะภาพถ่ายมาร่วมสร้างสรรค์ผลงานเพื่อนำผลงานศิลปะภาพถ่ายมาจัดแสดงเผยแพร่สู่สาธารณชนเป็นการประชาสัมพันธ์ให้โบราณสถานเวียงท่ากานเป็นที่รู้จักอย่างต่อเนื่อง ควบคู่ไปกับการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ควบคู่ไปกับการจัดงานประจำปีของเวียงท่ากาน
ในงานมีการแสดงศิลปวัฒนธรรม และยังได้จัดกิจกรรมประกวดภาพถ่าย ONE SHOT KNOCKOUT ประเภทบุคคลทั่วไป ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประเภทนักเรียน ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี
ภาพจาก แฟ้มภาพ
ข่าวโดย ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่ 
....................................................................................................................................................................
CMupdatenews : เชียงใหม่อัปเดตนิวส์ :  เรื่องเล่าชาวเชียงใหม่

08.00 น. การแข่งขันจักรยานแรลลี่เชิงอนุรักษ์วัฒนธรรมย้อนฮอยเวียงเจียงใหม่ ณ ข่วงอนุสาวรีย์สามกษัตริย์ 
08.30 น. ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดอบรมเรื่องการป้องกันอันตรายจากรังสีในงานตรวจรักษาทางการแพทย์ ให้แก่แพทย์ทั่วไปจากโรงพยาบาลชุมชนและโรงพยาบาลในจังหวัดภาคเหนือ ณ แคนทารีฮิลล์ จังหวัดเชียงใหม่ 
09.05 น. วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา เชียงใหม่.....read more
....................................................................................................................................................................
CMupdatenews : เชียงใหม่อัปเดตนิวส์ : เมืองไทยวันนี้.
สรุปข่าวประจำวันที่ 25-26 ก.พ.55 เวลา 18.00-06.00น.
แดงชุมนุมโบนันซ่าคึก พ.ต.ท.ทักษิณ โฟนอิน ขอเวลาตอบแทนจตุพร หลังชวดรัฐมนตรี พร้อมขอบคุณ ศาลรธน.ผ่านร่างพ.ร.ก.เงินกู้ หยอดคำหวานเตรียมเดินสายต่างประเทศแก้ปัญหาให้ไทย ยืนยันทำเพื่อประชาชน
สรุปสถานการณ์ทั่วไทย
18.03 น. อธิบดีกรมอุทยานฯ โชว์หลักฐานการซื้อขายที่ดินเขตรักษาพันธ์ุสัตว์ป่าและป่าสงวนแห่งชาติแม่ เลา-แม่แสะ และป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่แตง อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ มัดภรรยา “ซู่โม่กิ๊ก” ยันไม่มีการกลั่นแกล้ง วอนมีอันจะกินอยู่แล้วอย่ามารวยกลางป่าเขาที่เป็นสมบัติของชาติเลย
18.30 น.... read more
....................................................................................................................................................................

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น