<<<<<..... ลักษณะอากาศทั่วไป เมื่อเวลา 04.00 น. วันนี้ ( 26 มกราคม 2561 )....ทางตอนบนของภาค อากาศหนาว อุณหภูมิต่ำสุด 11-15 องศาเซลเซียส ส่วนทางตอนล่างของภาค อากาศเย็น อุณหภูมิต่ำสุด 17-21 องศาเซลเซียส โดยมีหมอกในตอนเช้าและมีหมอกหนาบางพื้นที่ อุณหภูมิสูงสุด 29-35 องศาเซลเซียส บริเวณยอดดอยมีอากาศหนาวถึงหนาวจัด อุณหภูมิต่ำสุด 1-11 องศาเซลเซียส และมีน้ำค้างแข็งบางพื้นที่ ลมตะวันตก ความเร็ว 10-20 กม./ชม. ....................>>>>

รมต.กระทรวงวิทย์ฯปิดโครงการอบรมผู้บริหารระดับสูงหลักสูตรนโยบายด้านวิทย์ฯ -นวัตกรรม พื้นที่ภาคเหนือ


รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปิดหลักสูตรการบริหารจัดการนโยบายด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ 2558 พื้นที่ภาคเหนือตอนบน เพื่อสร้างความเข้าใจและตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาประเทศ

13 มี.ค.2558 ณโรงแรมฮอลิเดย์อินน์อำเภอเมือง จ.เชียงใหม่ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทำพิธีปิดหลักสูตรอบรมโครงการบริหารจัดการนโยบายด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ 2558 ของภาคเหนือตอนบน โดยมี ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มาเป็นประธาน ทั้งนี้โครงการดังกล่าว ดร.ญาดา มุกดาพิทักษ์ รองเลขาธิการ ปฏิบัติหน้าที่เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) กล่าวกับผู้สื่อข่าวว่า ทางหน่วยงานฯได้ร่วมมือกับกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ และอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่ให้ผู้บริหารระดับสูง ที่รับผิดชอบด้านการจัดทำนโยบายและแผนงานทั้งองค์กรภาครัฐและเอกชนในพื้นที่ 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบนเข้าร่วมอบรม เพื่อสร้างความเข้าใจในองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เพื่อเป็นการเรียนรู้การกำหนดนโยบายและแผนงาน แลกเปลี่ยนความรู้พร้อมสร้างเครือข่ายการบริหารจัดการนโยบายด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อนำไปสู่การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์แผนพัฒนาพื้นที่อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืน ทั้งนี้มีผู้บริหารระดับสูงของภาครัฐและเอกชนในพื้นที่ 8 จังหวัดภาคเหนือ คือ เชียงใหม่ เชียงราย ลำปาง ลำพูน น่าน พะเยา แพร่และแม่ฮ่องสอน เข้าร่วมอบรม 30 คนใช้เวลา 2 เดือนตั้งแต่ 15 มกราคม 2558 

ทีมข่าว"ที่นี่....เชียงใหม่" สำนักข่าว เชียงใหม่อัปเดตนิวส์ รายงาน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น