<<<<<..... ลักษณะอากาศทั่วไป วันนี้ ( 01 เมษายน 2567 ) เวลา 06.00 น. วันนี้ถึง 06.00 น.ของวันพรุ่งนี้ ภาคเหนือ....อากาศร้อนถึงร้อนจัดโดยทั่วไปกับมีฟ้าหลัวในตอนกลางวัน อุณหภูมิต่ำสุด 20-27 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 39-42 องศาเซลเซียส ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 5-15 กม./ชม. กมล เครือนิล ทีมข่าว "ที่นี่....เชียงใหม่" สำนักข่าว เชียงใหม่ อัปเดตนิวส์ รายงาน. แหล่งที่มาของข้อมูล : กรมอุตุนิยมวิทยา - https://www.tmd.go.th/thailand.php .....................................................>>>>

19 มิ.ย. 2556

เชียงใหม่ "พร้อม" MICE City


เชียงใหม่จัดอบรมสัมมนา Year of MICE เชียงใหม่พร้อมแก่เจ้าหน้าที่ส่วนราชการ เพื่อพัฒนาและเพิ่มศักยภาพของผู้เข้าร่วมอบรมให้สามารถรองรับการเติบโตของอุตสาหกรรม MICE ของจังหวัดให้ดียิ่งขึ้น

18 มิ.ย.56 เวลา 10.00 น. ณ โรงแรมเชียงใหม่ออร์คิด อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 
นายธานินทร์ สุภาแสน ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดการอบรมสัมมนา 
Year of MICE เชียงใหม่พร้อม ภายใต้โครงการเชียงใหม่ MICE City เพื่อให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ส่วนราชการภายในจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งจะเป็นการพัฒนาและเพิ่มศักยภาพของผู้เข้าร่วมอบรมให้สามารถรองรับการเติบโตของอุตสาหกรรม MICE ของจังหวัดเชียงใหม่ให้ดียิ่งขึ้น ซึ่งมีศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ สำหรับรองรับการประชุมและแสดงสินค้าในระดับนานาชาติ ซึ่งจังหวัดเชียงใหม่มีศักยภาพพร้อมที่จะเป็นเมืองศูนย์กลางของอุตสาหกรรม MICE โดยกล่าวว่า ในการพัฒนาให้เชียงใหม่ให้เป็นเมือง MICE City จะต้องอาศัยทุกภาคส่วนร่วมขับเคลื่อน รวมทั้งจำเป็นจะต้องมีการปรับปรุงผังเมืองให้สอดรับกับการเจริญเติบโตของอุตสาหกรรมไมซ์และการเข้าสู่ AEC การปรับโครงสร้างระบบคมนาคมขนส่ง ซึ่งจะมีการจัดสร้างรถไฟความเร็วสูงและโครงข่าย โดยใช้งบประมาณจาก พ.ร.บ.เงินกู้ 2.2 ล้านล้านบาท ซึ่งจะเข้าสู่การพิจารณาของสภาครั้งที่ 2 ในเดือนสิงหาคมนี้ ทั้งนี้จะส่งเสริมให้เชียงใหม่เป็นเมืองแห่งอุตสาหกรรมไมซ์มากยิ่งขึ้น ซึ่งจะทำให้เกิดความเจริญเติบโตทั้งทางด้านเศรษฐกิจ และเป็นการเพิ่มรายได้แก่ผู้ประกอบการและประชาชนในพื้นที่ด้วย

ด้านนายจิรุตถ์ อิศรางกูร ณ อยุธยา รองผู้อำนวยการสายงานบริหารและสนับสนุนกลยุทธ์ สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือ สสปน. กล่าวถึงบทบาทของ สสปน. ในการส่งเสริมเชียงใหม่ในฐานะนครแห่งไมซ์ ว่า สสปน.พร้อมสนับสนุนและส่งเสริมการพัฒนาการจัดประชุมให้เดินหน้าไปสู่ความสำเร็จ โดยกำหนดแผนการพัฒนาหลังมีการลงนามความร่วมมือของ สสปน.กับหลายภาคส่วนแล้วออกเป็น 3 ระยะ เริ่มตั้งแต่ปีงบประมาณ 2557-2560 ครอบคลุมตั้งแต่การวางรากฐานด้านองค์ความรู้ ด้านการส่งเสริมการตลาด จนบรรลุถึงเป้าหมายสูงสุดที่กำหนดไว้ และเชื่อมั่นในความสำเร็จของจังหวัดเชียงใหม่ที่จะก้าวเข้าสู่การเป็นเมืองศูนย์กลางของเมืองแห่งไมซ์
ภาพโดย กมล เครือนิล ข่าวโดย ราตรี จักร์แก้ว : ส.ปชส.เชียงใหม่
สำนักข่าว เชียงใหม่อัปเดตนิวส์ รายงาน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น