<<<<<..... ลักษณะอากาศทั่วไป วันนี้ ( 22 กค. 2561 )....พยากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมงข้างหน้า บริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีฝนมากกว่าบริเวณอื่นๆ และมีฝนตกหนักบางแห่ง สำหรับภาคกลาง ภาคใต้ รวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ยังคงมีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นได้ในระยะนี้ ขอให้ประชาชนระวังผลกระทบจากฝนตกหนักและฝนตกสะสมที่ทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากไว้ด้วย สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูง 2-3 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 3 เมตร และอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร ขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวัง เรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งต่อไปอีก 1 วัน ส่วนประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณชายฝั่งภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตก ระวังอันตรายจากคลื่นลมแรงที่พัดเข้าหาฝั่งไว้ด้วย อนึ่ง พายุดีเปรสชันบริเวณทะเลจีนใต้ตอนบนได้เคลื่อนตัวไปบริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกทางตอนบนของประเทศฟิลิปปินส์แล้ว โดยพายุนี้ไม่มีผลกระทบโดยตรงต่อลักษณะอากาศของประเทศไทย สำหรับผู้ที่จะเดินทางผ่านบริเวณดังกล่าวควรตรวจสอบสภาพอากาศก่อนออกเดินทาง ........................>>>>

รมต.ปรีชา ชี้แจงโครงการปลูกป่า 800 ล้านกล้า กับ 17 ผู้ว่าฯภาคเหนือ


กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จัดประชุมชี้แจง โครงการประชาอาสาปลูกป่า 800 ล้านกล้า 80 พรรษา มหาราชินี
 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มอบแนวทางดำเนินโครงการประชาอาสาปลูกป่า 800 ล้านกล้า 80 พรรษา มหาราชินี ให้กับผู้ว่าราชการจังหวัด 17 จังหวัดภาคเหนือ เพื่อเตรียมลงปลูกกล้าไม้ที่เพาะไว้เป็นปีแรก
นายปรีชา เร่งสมบูรณ์สุข รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วย นายสิทธิชัย กิตติธเนศวร ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงมหาดไทย ประชุมชี้แจงแนวทางและขั้นตอนการดำเนินโครงการปลูกป่าและฟื้นฟูต้นน้ำ และโครงการประชาอาสาปลูกป่า 800 ล้านกล้า 80 พรรษา มหาราชินี เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2555 ณ ห้องประชุมชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กล่าวว่า การประชุมครั้งนี้ เป็นการนำนโยบายมามอบให้ผู้ว่าราชการจังหวัด 17 จังหวัดภาคเหนือ ในโครงการประชาอาสาปลูกป่า 800 ล้านกล้า 80 พรรษามหาราชินี เพื่อเริ่มดำเนินการปีแรก ในการจัดสรรกล้าไม้ที่เพาะไว้ 172 ล้านกล้า มาปลูกในพื้นที่ ครอบคลุมงบประมาณ 10,000 ล้านบาท ใน 5 ปีดำเนินการ หรือ ปีละ 2,000 ล้านบาท เน้นที่คุณภาพการปลูกมากกว่าปริมาณ โดยผู้ว่าราชการจังหวัดจะร่วมกับกระทรวงทัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นผู้ดูแลและตรวจสอบพิกัดในพื้นที่ปลูก นอกจากนั้น จะได้เตรียมกล้าไม้และงบประมาณส่วนหนึ่งให้กับประชาอาสา เพื่อนำไปปลูกยังพื้นที่ต่างๆ ตามสะดวกและเหมาะสม การมอบนโยบายให้กับผู้ว่าราชการจังหวัดที่เชียงใหม่ ครั้งนี้ เป็นครั้งที่ 3 ถือว่าดำเนินการครบ 76 จังหวัดแล้ว เพื่อทำให้ป่าต้นน้ำและพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติที่เสื่อมโทรมกลับมามีสภาพป่าที่สมบูรณ์ โดยเอามหาอุทกภัย ปี 2554 เป็นจุดเริ่มต้นแนวคิด สำหรับ ห้วงเวลาในการปลูก คือ เริ่มประมาณกลางฤดูฝนระหว่างเดือนกรกฎาคมถึงสิงหาคม 2556
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กล่าวด้วยว่า การดำเนินการตามโครงการดังกล่าว จะมีคณะกรรมการ 5 ชุด คอยกำกับดูแล ประกอบด้วย คณะกรรมการของกระทรวงมหาดไทย กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กบอ. สำนักนายกรัฐมนตรี และคณะกรรมการของ สตง.
ภาพโดย กมล เครือนิล ข่าวโดย   กนกรัตน์ ปัญญา สวท. เชียงใหม่ 
สำนักข่าว เชียงใหม่อัปเดตนิวส์ รายงาน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น