<<<<<..... ลักษณะอากาศทั่วไป วันนี้ ( 22 กค. 2561 )....พยากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมงข้างหน้า บริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีฝนมากกว่าบริเวณอื่นๆ และมีฝนตกหนักบางแห่ง สำหรับภาคกลาง ภาคใต้ รวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ยังคงมีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นได้ในระยะนี้ ขอให้ประชาชนระวังผลกระทบจากฝนตกหนักและฝนตกสะสมที่ทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากไว้ด้วย สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูง 2-3 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 3 เมตร และอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร ขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวัง เรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งต่อไปอีก 1 วัน ส่วนประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณชายฝั่งภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตก ระวังอันตรายจากคลื่นลมแรงที่พัดเข้าหาฝั่งไว้ด้วย อนึ่ง พายุดีเปรสชันบริเวณทะเลจีนใต้ตอนบนได้เคลื่อนตัวไปบริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกทางตอนบนของประเทศฟิลิปปินส์แล้ว โดยพายุนี้ไม่มีผลกระทบโดยตรงต่อลักษณะอากาศของประเทศไทย สำหรับผู้ที่จะเดินทางผ่านบริเวณดังกล่าวควรตรวจสอบสภาพอากาศก่อนออกเดินทาง ........................>>>>

เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ทรงเยี่ยม ราษฎรที่อำเภอแม่แจ่ม จังหวัด เชียงใหม่           วันที่ 4 พฤศจิกายน 2555 เวลา 14.00 น. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เสด็จไปยังโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31 บ้านแม่ปาน ตำบลช่างเคิ่ง อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งในการนี้ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ โดยเสด็จด้วย โอกาสนี้ได้พระราชทานเข็มเครื่องหมายแก่ กรรมการ อนุกรรมการ และแก่อาสาสมัคร รวมถึงพระราชทานสิ่งของแก่ตัวแทนนักเรียน และชาวบ้านจากนั้น ทรงเยี่ยมราษฎรที่ไปเฝ้ารับเสด็จ พร้อมประทานของเล่นแก่เด็กเล็ก และทรงเยี่ยมการปฏิบัติงานของหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. ที่โปรดให้ไปบริการตรวจรักษาโรคแก่ประชาชนที่เจ็บป่วย บ้านแม่ปาน มีราษฎร 183 หลังคาเรือน จำนวน 547 คน ประกอบอาชีพเกษตรกรรม และรับจ้างทั่วไป หมู่บ้านตั้งอยู่ในพื้นที่ล้อมรอบด้วยภูเขาสูง เมื่อเจ็บป่วยจะไปใช้บริการที่โรงพยาบาลแม่แจ่ม ซึ่งอยู่ห่างจากหมู่บ้านประมาณ 7 กิโลเมตรสำหรับวันนี้ มีประชาชนจากบ้านแม่ปาน และบ้านใกล้เคียงไปรับบริการตรวจรักษาจำนวน 179 คน ส่วนใหญ่เจ็บป่วยด้วยโรคระบบกล้ามเนื้ออักเสบ และรักษาด้านทันตกรรม 42 คน  ในการนี้ ทรงเยี่ยมผู้ป่วยนำเฝ้า จำนวน 9 คน อาทิ มะเร็งเม็ดเลือดขาวชนิดเรื้อรัง, ไม่มีรูทวารตั้งแต่เกิด, เบาหวาน, มะเร็งตับ, โรคเกาต์ และไวรัสตับอักเสบ C, โรคเท้าปุก กับพัฒนาการช้า ซึ่งเป็นผู้ป่วยที่ยากไร้เจ็บป่วยด้วยโรคที่ต้องรับการรักษาในโรงพยาบาลรัฐ ที่มีเครื่องมือแพทย์ที่ทันสมัย โดยโปรดให้ส่งไปรักษาที่โรงพยาบาลประจำภูมิภาค และโรงพยาบาลที่กรุงเทพมหานคร พร้อมประทานเงินสำหรับเป็นค่าเดินทางแก่ผู้ป่วยและครอบครัว
                จังหวัดเชียงใหม่ เป็นจังหวัดแพทย์อาสาลำดับที่ 1 ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2512 ปัจจุบันมีสมาชิก ประกอบด้วย แพทย์, ทันตแพทย์, พยาบาล และเจ้าหน้าที่สนับสนุนรวม 2,757 คน ซึ่งที่ผ่านมาได้สนองพระราชปณิธานในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี และสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ มาอย่างต่อเนื่อง โดยในปีนี้ ได้ออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. และหน่วยแพทย์เคลื่อนที่เดินเท้าไปยังหมู่บ้านต่างๆ รวม 63 หมู่บ้าน มีผู้ป่วยไปรับการรักษากว่า 5,700 คน รวมทั้งจัดกิจกรรมด้านทันตกรรมแก่นักเรียน ตามโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน รวม 12 แห่ง


ขอขอบพระคุณภาพจาก Jim Phathai ประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่ 
และข้อมูลข่าวโดย CH7 News
สำนักข่าว เชียงใหม่อัปเดตนิวส์ รายงาน


พื้นที่โฆษณา 1000 บาทต่อเดือน ติดต่อ 082-6921413
พื้นที่โฆษณา 1000 บาทต่อเดือน ติดต่อ 082-6921413

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น