<<<<<..... ลักษณะอากาศทั่วไป วันนี้ ( 01 เมษายน 2567 ) เวลา 06.00 น. วันนี้ถึง 06.00 น.ของวันพรุ่งนี้ ภาคเหนือ....อากาศร้อนถึงร้อนจัดโดยทั่วไปกับมีฟ้าหลัวในตอนกลางวัน อุณหภูมิต่ำสุด 20-27 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 39-42 องศาเซลเซียส ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 5-15 กม./ชม. กมล เครือนิล ทีมข่าว "ที่นี่....เชียงใหม่" สำนักข่าว เชียงใหม่ อัปเดตนิวส์ รายงาน. แหล่งที่มาของข้อมูล : กรมอุตุนิยมวิทยา - https://www.tmd.go.th/thailand.php .....................................................>>>>

5 พ.ย. 2555

เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ทรงเยี่ยม ราษฎรที่อำเภอแม่แจ่ม จังหวัด เชียงใหม่           วันที่ 4 พฤศจิกายน 2555 เวลา 14.00 น. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เสด็จไปยังโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31 บ้านแม่ปาน ตำบลช่างเคิ่ง อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งในการนี้ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ โดยเสด็จด้วย โอกาสนี้ได้พระราชทานเข็มเครื่องหมายแก่ กรรมการ อนุกรรมการ และแก่อาสาสมัคร รวมถึงพระราชทานสิ่งของแก่ตัวแทนนักเรียน และชาวบ้านจากนั้น ทรงเยี่ยมราษฎรที่ไปเฝ้ารับเสด็จ พร้อมประทานของเล่นแก่เด็กเล็ก และทรงเยี่ยมการปฏิบัติงานของหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. ที่โปรดให้ไปบริการตรวจรักษาโรคแก่ประชาชนที่เจ็บป่วย บ้านแม่ปาน มีราษฎร 183 หลังคาเรือน จำนวน 547 คน ประกอบอาชีพเกษตรกรรม และรับจ้างทั่วไป หมู่บ้านตั้งอยู่ในพื้นที่ล้อมรอบด้วยภูเขาสูง เมื่อเจ็บป่วยจะไปใช้บริการที่โรงพยาบาลแม่แจ่ม ซึ่งอยู่ห่างจากหมู่บ้านประมาณ 7 กิโลเมตรสำหรับวันนี้ มีประชาชนจากบ้านแม่ปาน และบ้านใกล้เคียงไปรับบริการตรวจรักษาจำนวน 179 คน ส่วนใหญ่เจ็บป่วยด้วยโรคระบบกล้ามเนื้ออักเสบ และรักษาด้านทันตกรรม 42 คน  ในการนี้ ทรงเยี่ยมผู้ป่วยนำเฝ้า จำนวน 9 คน อาทิ มะเร็งเม็ดเลือดขาวชนิดเรื้อรัง, ไม่มีรูทวารตั้งแต่เกิด, เบาหวาน, มะเร็งตับ, โรคเกาต์ และไวรัสตับอักเสบ C, โรคเท้าปุก กับพัฒนาการช้า ซึ่งเป็นผู้ป่วยที่ยากไร้เจ็บป่วยด้วยโรคที่ต้องรับการรักษาในโรงพยาบาลรัฐ ที่มีเครื่องมือแพทย์ที่ทันสมัย โดยโปรดให้ส่งไปรักษาที่โรงพยาบาลประจำภูมิภาค และโรงพยาบาลที่กรุงเทพมหานคร พร้อมประทานเงินสำหรับเป็นค่าเดินทางแก่ผู้ป่วยและครอบครัว
                จังหวัดเชียงใหม่ เป็นจังหวัดแพทย์อาสาลำดับที่ 1 ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2512 ปัจจุบันมีสมาชิก ประกอบด้วย แพทย์, ทันตแพทย์, พยาบาล และเจ้าหน้าที่สนับสนุนรวม 2,757 คน ซึ่งที่ผ่านมาได้สนองพระราชปณิธานในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี และสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ มาอย่างต่อเนื่อง โดยในปีนี้ ได้ออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. และหน่วยแพทย์เคลื่อนที่เดินเท้าไปยังหมู่บ้านต่างๆ รวม 63 หมู่บ้าน มีผู้ป่วยไปรับการรักษากว่า 5,700 คน รวมทั้งจัดกิจกรรมด้านทันตกรรมแก่นักเรียน ตามโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน รวม 12 แห่ง


ขอขอบพระคุณภาพจาก Jim Phathai ประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่ 
และข้อมูลข่าวโดย CH7 News
สำนักข่าว เชียงใหม่อัปเดตนิวส์ รายงาน


พื้นที่โฆษณา 1000 บาทต่อเดือน ติดต่อ 082-6921413
พื้นที่โฆษณา 1000 บาทต่อเดือน ติดต่อ 082-6921413

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น