<<<<<..... ลักษณะอากาศทั่วไป เมื่อเวลา 04.00 น. วันนี้ ( 20 สิงหาคม 60 )....พยากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมงข้างหน้า ประเทศไทยตอนบนยังคงมีฝนตกชุกหนาแน่น และมีฝนตกหนักบางพื้นที่ ภาคเหนือ บริเวณจังหวัดพะเยา แพร่ น่าน สุโขทัย พิษณุโลก เพชรบูรณ์ พิจิตร กำแพงเพชร และตาก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ บริเวณจังหวัดขอนแก่น มหาสารคาม ร้อยเอ็ด ยโสธร อำนาจเจริญ ชัยภูมิ นครราชสีมา บุรีรัมย์ สุรินทร์ ศรีสะเกษ และอุบลราชธานี ภาคกลาง บริเวณจังหวัดกาญจนบุรี ราชบุรี อุทัยธานี นครสวรรค์ ชัยนาท สิงห์บุรี อ่างทอง และลพบุรี ภาคตะวันออก บริเวณจังหวัดนครนายก ปราจีนบุรี จันทบุรี และตราด ขอให้ประชาชนในบริเวณพื้นที่เสี่ยงภัยระวังอันตรายจากฝนตกหนัก ฝนที่ตกสะสม น้ำท่วมฉับพลัน และน้ำป่าไหลหลากไว้ด้วย สำหรับกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ยังคงมีฝนตกหนักได้บางพื้นที่ ส่วนคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูง 1-2 เมตร ขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรเดินเรือด้วยความระมัดระวัง..................>>>>

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมกับคณะสงฆ์จังหวัดเชียงใหม่ ถวายความรู้แด่พระสังฆาธิการระดับเจ้าคณะผู้ปกครองจังหวัดเชียงใหม่กว่า 200 รูป


มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมกับคณะสงฆ์จังหวัดเชียงใหม่ ถวายความรู้แด่พระสังฆาธิการระดับเจ้าคณะผู้ปกครองจังหวัดเชียงใหม่กว่า 200 รูป

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมกับคณะสงฆ์จังหวัดเชียงใหม่ จัดโครงการถวายความรู้แด่พระสังฆา- ธิการระดับคณะผู้ปกครองจังหวัดเชียงใหม่ "พระสงฆ์ผู้นำการพัฒนาสังคมไทยอย่างยั่งยืน" มีพระสังฆาธิการระดับเจ้าคณะและรองเจ้าคณะตำบลของจังหวัดเชียงใหม่ เข้าร่วม 268 รูป
เมื่อเวลา 09.00 น.วันนี้(5 พ.ย.55) ที่ศาลาเบญจสัตตยายุศรีวิชัยนุสรณ์ วัดศรีโสดา(พระอารามหลวง) อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ พระเทพโกศล เจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ กล่าวต้อนรับพระสังฆาธิการที่เข้าร่วมโครงการเสริมความรู้ถวายแด่พระสังฆาธิการระดับเจ้าคณะผู้ปกครองจังหวัดเชียงใหม่ และ นายธานินทร์ สุภาแสน ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานฝ่ายฆราวาส เปิดโครงการถวายความรู้แด่พระสังฆาธิการระดับเจ้าคณะผู้ปกครองจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งสำนักเสริมศึกษาและบริการสังคม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมกับคณะสงฆ์จังหวัดเชียงใหม่ จัดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 85 พรรษา 5 ธันวาคม 2555 และเพื่อเฉลิมฉลองปีพุทธชยันตี 2,600 ปี แห่งการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า มีพระสังฆาธิการระดับเจ้าคณะตำบล และรองเจ้าคณะตำบล เข้าร่วม 268 รูป ซึ่งจะทำให้พระสังฆาธิการ นำความรู้ที่ได้รับไปเผยแพร่ต่อพระภิกษุสามเณรในปกครองและวัดตนเองเพื่อสร้างสรรค์สังคมอุดมปัญญาตามหลักพุทธธรรมและบำเพ็ญประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนาและสังคม รวมทั้งนำความรู้ไปประยุกต์ใช้เพื่อการพัฒนาวัด อย่างถูกต้อง ตามกฎหมาย และการดูแลสุขภาพของพระสงฆ์อีกด้วย ในการจัดถวายความรู้แด่พระสังฆาธิการ ครั้งนี้ พระธรรมคุณาภรณ์ รองเจ้าคณะภาค 7 เจ้าอาวาสวัดปุทมคงคา กรุงเทพฯได้เดินทางมาเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ เรื่องการบริหารและการพัฒนาวัดในจังหวัดเชียงใหม่ นอกจากนี้ยังมีการบรรยายให้ความรู้จากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ เช่น กฎหมายน่ารู้สำหรับพระสงฆ์ การบูรณาการกิจกรรมและการบริหารกิจการวัด พระสงฆ์กับการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมประจำถิ่น และพระสงฆ์กับการดูแลสุขภาพ เป็นต้นขอบพระคุณข่าวโดย ชูโชค ทองตาล่วง สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่
สำนักข่าว เชียงใหม่อัปเดตนิวส์ รายงาน

พื้นที่โฆษณา 1000 บาทต่อเดือน ติดต่อ 082-6921413
พื้นที่โฆษณา 1000 บาทต่อเดือน ติดต่อ 082-6921413


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น